Det er undervurdering af læserne at hævde, at EU ikke har ydet et væsentligt bidrag til freden i Europa

Udskriv

For 60 år siden var to af årsagerne til grundlæggelsen af EU, at man var krigstræt, og Marshallhjælpen skabte den økonomiske baggrund for videre udvikling af et nyttigt samarbejde.

 

Men et er årsag og noget andet virkning.

 

At hævde at EU ikke har været et væsentligt bidrag til fred i Europa i de forløbne 60 år, synes jeg er en undervurdering af læsernes intelligens og manglende accept af den kendsgerning at samarbejde modvirker konflikter og fremmer forståelsen.

 

EU er den bedste løsning, vi har

Fred i 60 år har været betingelsen for opbygning af det velfærdssamfund vi har i dag.

 

Et samfund som har bevist digterens ord “hvor få har for meget og færre for lidt”.

 

Hvor et syv-cifret antal danskere hver år tager på ferie i varmere europæiske lande, hvor vi kan være sikre på at fødevarer er underlagt de samme sundhedsmæssige betingelser og ikke 28 forskellige, hvor et samarbejde om bekæmpelse af terror og grænseoverskridende kriminalitet ikke kan undværes, for blot at nævne nogle få fordele.

Læs også
Sass Larsens vil sammenlægge DSB og Banedanmark – et godt forslag, der styrker den nationale sammenhængskraft

 

Danskerne har da gudskelov indset, at EU trods behov for forbedring og konstant udvikling er den bedste løsning, vi har. EU er også den eneste mulighed for at dæmme op for tidens største problem: Islams fremmarch. Alene vil vi være ilde stedt.

 

Lidt søgt af Kenneth Kristensen Berth

Det lyder i mine øren lidt søgt, at man skal bruge en 60 år gammel situation for det, der er Kenneth Kristensen Berths ærinde: Udmeldelse af EU.

 

Jeg forstår hans bekymring. Sidste meningsmåling viste at 70% af danskerne går ind for forbliven i EU. En stigning på 10% i forhold til tilsvarende måling umiddelbart før Brexitafstemningen)

 

Det er gået op for danskerne, at en udmeldelse er en kompliceret affære. De næste 24 måneder vil nok øge antallet af tilhængere af forbliven yderlige, når det går op for dem, hvad Brexit koster, og at bedre forhold udenfor er – ja, netop en myte.

 

Læs også
Danmark og andre EU-lande kommer nu med historisk forslag, der baner vejen for permanent national grænsekontrol

Lad os ikke begå samme fejl som briterne

Både vi og briterne er en del af Europa, som vi er dybt afhængige af. Begge har brug for det indre marked. Indenfor er vi med til at påvirke udviklingen og beslutningerne. Udenfor må vi acceptere de andre landes beslutning betingelsesløst.

 

Lad os ikke begå samme fejl som briterne, der dybest set forfølger en ide om et genskabe et imperie, der sluttede for 100 år siden. Lad os samle kræfterne om at udvikle et bedre EU og ændre internationale konventionerne i den rigtige retning.

 

Den suverænitet som EU modstanderne, mener vi vil få, er en myte. Vi er en del af Europa og kan ikke eksistere uden.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ