Debatten om ’danskhed’: Vi tager den én gang til for Venstres Jan E. Jørgensen

For nylig vedtog Folketingets borgerlige flertal en udtalelse om ændringer i den danske befolkning.

 

Baggrunden var, at der nu er to postnumre i Danmark, hvor andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er i flertal, nemlig 2660 Brøndby Strand og 5240 Odens NØ, hvor Vollsmose ligger.

 

I udtalelsen konstaterede man denne udvikling ”med bekymring”. Derefter hed det: ”Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark.”

 

Denne udtalelse har givet anledning til en større debat. I regeringspartiet Venstre har der været ganske heftige interne stridigheder om den.

 

Partiets indfødsretsordfører Jan E. Jørgen har været særlig voldsom i sin kritik af udtalelsen. Efter en debat i Venstres folketingsgruppe om sagen siger han til Ekstra Bladet i dag:

 

”Mit ønske har været at rette op på den misforståelse, at man ikke kan være dansker, når man selv eller ens forældre kommer fra de varme lande. Det kan man naturligvis godt, og det er nu på gruppemødet blevet bøjet i neon og skåret ud i pap”.

 

Mærkelig kommentar

Det er en mærkelig kommentar. Der vil næppe være noget medlem af Venstres folketingsgruppe, der mener, at man ikke kan blive integreret som dansker, når man selv eller forældrene har udenlandsk baggrund.

 

Langt de fleste danskere vil være enige: Hvis man tilegner sig danske værdier og sæder og deltager i samfundslivet på det grundlag, så er man integreret som dansker.

 

Det er bare slet ikke det, denne debat drejer sig om.

 

Debatten drejer sig om, hvad der sker, når Danmark åbner for en stor tilstrømning fra lande, som står det danske samfund meget fjernt.

Læs også
Racisme mod franskmænd – de kalder os “hvide svin”

 

Resultatet bliver, at en voksende andel af befolkningen kommer til fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande som Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan og Pakistan.

 

Denne proces er i gang, og der er et migrantpres fra Afrika, Mellemøsten og Asien, som kan forstærke den kraftigt. Udviklingen kan aflæses i de tal, som skabte bekymring hos Folketingets flertal.

 

Konsekvenserne

Hvor fører en sådan proces hen? Vi kender allerede svaret, fordi der nu er righoldige erfaringer fra hele Europa, der viser, hvad der sker:

 

Vi får en opsplitning af samfundet med store muslimske parallelsamfund. Vi får mere vold og kriminalitet. Vi får mange flere, der går ind for kvindeundertrykkelse og knægtelse af ytringsfriheden. Vi får mange flere, der sætter islams regler over demokratiet.

 

Vi får også mange, der ikke lærer sproget ordentligt og forbliver elendigt uddannede.  Og vi får et stort antal på offentlig forsørgelse.

 

Læs også
DA: Kommuner kan spare millioner ved færre indvandrere på offentlig forsørgelse

Disse konsekvenser er store, reelle og forudsigelige – og de vil være særdeles dårlige for det danske samfund. Dette er baggrunden for udtalelsen i Folketinget.

 

Stram styring af tilstrømningen

Hvis vi giver los for massiv tilstrømning fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande, så får vi ikke samlet set et meget integreret samfund. Så for vi et meget opsplittet samfund, hvor grundlæggende danske værdier og kvaliteter vil blive stadig stærkere truet.

 

Når Jan E. Jørgensen og ligesindede slår fast, at man godt kan have udenlandsk baggrund og blive dansker, så har de bestemt ret.

 

Det er bare ikke noget svar på den store udfordring, vi står med. Nemlig, at vi er udsat for et pres, der kan skabe store ændringer i befolkningens sammensætning og dermed et helt andet Danmark.

 

Så vi tager den én gang til for Venstres Jan E. Jørgensen og hans meningsfæller:

 

Ja, selvfølgelig kan man blive dansker, selv om man kommer fra udlandet. Men at konstatere dette løser på ingen måde de enorme problemer, som befolkningspresset fra overvejende muslimske lande konfronterer os med.

Læs også
Tyrkiet oversvømmer Europa med migranter

 

Hvis vi giver efter for dette pres, får vi ikke integration, men opløsning i samfundet.

 

Det er sagens kerne. Den kræver ikke en løs debat om danskhed. Den kræver en stram styring af tilstrømningen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…