Debat om, hvorvidt Danmark har den højeste private gældsætning blandt alle 34 OECD-lande

Colourbox
Udskriv

DANSKERNES GÆLD

Af Lars Nielsen

Den Korte Avis bragte 27 juni en artikel om, at Brian Mikkelsen ønsker at begrænsede forgældede familiers lånemuligheder. Her blev det nævnt, at danskerne har den højeste private gældsætning blandt alle 34 OECD  lande.
Jeg aner ikke, hvordan den slags statistiker laves, men realiteten er, at Danmark ifølge Nationalbanken har en udlandsformue på 1144 mia. kr.. Så med mindre, der er staten og kommunerne, der har det store  tilgodehavende i udlandet, så har hver dansker i gennemsnit en  udenlandsk formue på 200.000 kr.

 

Det er derfor noget vrøvl at skrive, at vi har den største gæld blandt 34 OECD lande. Nogen af os har selvfølgelig gæld, men så er der til gengæld andre, som låner penge ud, sådan at resultatet bliver, at det  samlet set er udlandet, der skylder os penge og ikke omvendt.

 

Bemærkninger til Lars Nielsen:

 

Når jeg skriver, at

 

”Danskerne har den højeste private gældsætning blandt alle 34 OECD-lande og klart størstedelen af gælden udgøres af boliglån”,

 

Er det baseret især på bedømmelsen af dansk økonomi i OECD Economic Surveys, Denmark, May 2016, hvor der indgik en vurdering af betydningen af husholdningernes formueforhold.

 

Danskerne har blandt alle OECD-lande den største bruttogæld – i forhold til den disponible indkomst udgør gælden 283 pct. I Tyskland er bruttogælden i forhold til den disponible indkomst kun 86 pct. I USA er gældsprocenten 104 pct., mens Holland med 252 pct. nærmer sig det danske gældsniveau.

 

Danske husholdninger har selvfølgelig også aktiver – værdien af fast ejendom og ikke mindst pensionsopsparing. Det er en almindelig antagelse, at vi er rigere end mange andre. Det er faktisk ikke rigtigt – i forhold til den disponible indkomst er danskernes aktiver mindre end i de fleste andre OECD-lande. OECD har opgjort den gennemsnitlige nettoformue til 507 pct. af den disponible indkomst i Danmark. I Tyskland, Frankrig og USA er nettoformuen henholdsvis 609, 736 og 616 pct.

 

Danskerne har mest gæld (grafik fra Berlingske)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ