De politiske ledere beskytter sig selv med grænsekontrol, mens befolkningerne udsættes for ideologiske fantasifostre om det grænseløse samfund

 

Tyskland har indført en særlig grænsekontrol frem til 11. juli. Så i den periode er det ekstra vigtigt for danske rejsende at have passet med.

 

Den særlige grænsekontrol indføres af hensyn til sikkerheden på det såkaldte G20 topmøde i Hamborg 7. og 8. juli.

 

I forbindelse med G7 topmødet for de store lande i maj indførte Italien ligeledes en særlig grænsekontrol.

 

I det små sker det samme såmænd herhjemme: Der er indført indrejsekontrol under Folkemødet på Bornholm.

 

Grænsekontrol af hensyn til befolkningen

Når en særlig grænsekontrol indføres ved politiske topmøder, er det selvfølgelig, fordi man mener, at den skaber væsentligt større sikkerhed.

 

Når det gælder befolkningens daglige liv, lader politikerne derimod, som om det ikke er tilfældet. Så hedder det, at grænsekontrol skaber gener uden at gøre den store forskel.

 

Men grænsekontrol skaber sikkerhed for borgerne. Og stærk grænsekontrol øger denne sikkerhed.

 

Det gælder ikke bare i forhold til terrorister og gemene forbrydere, der vil krydse grænsen.

 

Det gælder også i forhold til migranter, der kommer strømmende. Hvis man skal have styr på strømmen, kræver det grænsekontrol.

 

Læs også
EU-Domstolen foretager grov diskrimination mod Israel – kræver speciel mærkning af israelske varer fra besatte områder

I september 2015 oplevede vi en grotesk situation, da landets justitsminister og politiet lod asylansøgere vade lige ind over den danske grænse. Det skal ikke gentage sig.

 

Ideologisk fantasifoster

Europas toneangivende politikere ved sådan set også godt, at grænsekontrol øger landets sikkerhed og giver bedre styr på strømmen af migranter.

 

Men de nedtoner grænsekontrollens betydning for almindelige mennesker.

 

De har nemlig fået den ulyksalige idé, at deres befolkninger skal udsættes for et ideologisk fantasifoster om det grænseløse samfund.

 

Ambitionen er at få meget mindre nationalstat og meget mere EU. Imod befolkningerne.

 

Alt for lidt

Læs også
Erdogan vil ødelægge kurderne – EU og FN er magtesløse

Dette ideologiske fantasifoster har dog lidt et knæk på grund af asylpresset. Den enorme asylstrøm i 2015 blev bremset af lande, der indførte massiv national grænsekontrol, specielt på Balkan.

 

Og i det nordlige Europa har en række lande, herunder Danmark, skruet lidt op for grænsekontrollen igen. Men til november skal det være slut, siger EU-Kommissionen.

 

Samtidig er kontrollen alt for svag og sporadisk til virkelig at få styr på tilstrømning og sikkerhed.

 

Endelig er der en tredje vigtig ting, som forhindrer, at vi har styr på, hvem der kommer ind i landet:

 

Hvis migranter kommer til den danske grænse og siger, at de ønsker at søge asyl, så får de lov til at rejse ind i landet for at få deres asylsag behandlet.

 

Når de først er kommet ind, har de store muligheder for at blive her uden for myndighedernes kontrol. Det samme sker i endnu højere grad i andre EU-lande.

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Dermed undermineres den beskedne grænsekontrol, der måtte være.

 

Grænsekontrol og fri samhandel

Der er ikke brug for svagere grænsekontrol, men for stærkere grænsekontrol i Danmark.

 

Grænsekontrol og frit økonomisk samkvem med andre lande udelukker på ingen måde hinanden. Vi har behov for begge dele.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…