De politisk korrekte er blevet ramt af tre hårde slag

I en senere tid har der været tre store sager på den politiske dagsorden, der alle peger i den samme retning.

 

De viser, at der nu igen bliver lagt stor vægt på Danmark som en nation.

 

Igennem en længere periode har de politisk korrekte kræfter ellers arbejdet på at nedtone og nedgøre nationens betydning.

 

De har hyldet nedbrydningen af de nationale grænser inden for EU.

 

De har villet erstatte den nationale selvbestemmelse med generelle menneskerettigheder, som Menneskerettighedsdomstolen foreskrev det enkelte land.

 

Og de har mistænkeliggjort alle, der har ønsket en stærk kontrol med indvandringen for at værne om nationen med dens kultur og sammenhængskraft.

 

Men flere og flere danskere gør op med dette. På det seneste er de politisk korrekte blevet ramt af tre hårde slag – i Danmark og i andre lande.

 

Grænsekontrol

Det første slag var genindførelsen af den nationale grænsekontrol.

 

Hvis det ikke havde været for genindførelsen af streng national grænsekontrol på Balkan, ville asylkrisen i 2015-2016 være løbet helt ud af kontrol.

 

Siden har en stribe lande i Vesteuropa fået EU til at acceptere, at man indfører permanent national grænsekontrol. Slut med de pivåbne grænser. Denne grænsekontrol er for svag, men den er bedre end ingenting.

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

 

Danmark er et af disse lande. Og vi er i selskab med blandt andet EU’s to sværvægtere, Tyskland og Frankrig.

 

Dette er ikke et udtryk for, at de involverede lande vil lukke af over for omverdenen – sådan som de politisk korrekte ynder at give indtryk af. Men det er udtryk for, at man vil have styr på egne grænser.

 

Burkaforbud

Det andet slag mod de politisk korrekte har været forbuddet mod burka og niqab i flere europæiske lande – nu også i Danmark.

 

Engang mente de politisk korrekte, at Menneskerettighedsdomstolen ville erklære et sådant forbud i strid med menneskerettighederne. Det gav den danske regerings jurister også indtryk af.

 

Men Domstolen sagde god for det, hvis det var et generelt forbud mod tilsløring.

 

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

Ligesom EU-Kommissionen har accepteret national grænsekontrol, er Menneskerettighedsdomstolen også blevet mere lydhør over for national selvbestemmelse – blandt andet ved burkaforbud.

 

Det afspejler, at stemningen i samfundet går de politisk korrekte imod.

 

Udvisning af kriminelle

Samme udvikling har vi set i forbindelse med udvisning af kriminelle, der ikke er danske statsborgere. Aktuelt gælder det sagen mod bandelederen Shuaib Khan.

 

Ganske vist slap Shuaib Khan endnu engang for udvisning af Danmark ved mandagens dom i Københavns Byret.

 

Mange troede, at det var sådan, Menneskerettighedsdomstolen ville have det.

 

Men siden har Institut for Menneskerettigheder kunnet afsløre, at Domstolen i Strasbourg er mere åben over for udvisning af kriminelle end de danske domstole.

Læs også
Dansk Folkeparti stiller krav til ny regering om fast grænsekontrol – det er der meget gode argumenter for

 

Også på dette punkt har Domstolen bevæget sig noget mere i retning af den nationale selvbestemmelse – selv om den stadig går alt for vidt på en række områder.

 

Anklagemyndigheden anker nu byrettens dom i Khan-sagen til landsretten. Her er det absolut en mulighed, at Khan bliver dømt til udvisning. Menneskerettighederne er blevet lidt mindre stive.

 

Det bliver formentlig fulgt op af politiske stramninger, der skal gøre det sværere at undgå udvisning med henvisning til blandt andet familiære forhold.

 

Dette er det tredje hårde slag mod de politisk korrekte.

 

Stadig færre danskere gider lytte til de politisk korrekte. Det er skidt for dem. Men det er godt for Danmark.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…