By i oprør: Skole stopper julegudstjeneste af hensyn til indvandrerelever

Gribskolen, Google Map

I Græsted bliver danske skolebørn i år en smuk juletradition fattigere, på grund af skolens hensyntagen til tosprogede elever.

 

Gribskole har en lang tradition for at deltage i en julegudstjeneste i den lokale kirke. Men det er slut nu.

 

Juletraditionen er blevet stoppet i år af hensyn til elever med indvandrerbaggrund. Det skriver netavisengribskov i flere artikler.

 

Ole Backer Mogensen, som er sognepræst i Græsted, er meget uenig i beslutningen. netavisengribskov.dk

 

Beslutningen har da også vakt berettiget røre, både i skolebestyrelsen, byrådet og i forældrekredsen. Og begrundelsen er himmelråbende”, det siger Visti Christensen, som selv er pastor emeritus og vokset op i Græsted, til Den Korte Avis.

 

Han er ikke i tvivl om at beslutningen er truffet af hensyn til det voksende antal muslimer i kommunen.

 

Og det underbygger indlægget fra Backer Mogensen.

 

Sker af hensyn til tosprogede elever

“Vi har fået to begrundelser”, skriver Backer Mogensen:

 

“Den første er, at det skaber forvirring for to sprogede børn med anden religiøs baggrund. Det er dog ikke vores opfattelse, at det forholder sig sådan. Selv tror jeg ikke, at det er den bedste vej at gå, når det handler om integration og introduktion til dansk kultur og tænkemåde. Skal mennesker med en anden religion have en forståelse af vores samfund som både sekulært og som et samfund med forankring i en kristen historie og tradition, så må dannelsen også rumme introduktion til nogle af de fælles traditioner – herunder julen.”

 

“Hvis julen reduceres til Skillemadinkadu og Søren banjomus, så bliver der ikke meget plads til at italesætte nogle af de dybere temaer omkring jul – fred og godhed mellem mennesker, at finde hjem midt i rodløshed osv. osv. Denne diskussion om dannelse og oplysning mm. er væsentlig for os alle”, skriver Backer Mogensen og fortsætter:

 

“Den anden begrundelse er, at gudstjenesten er forkyndende. Det er vel også rigtigt, at det er tilfældet – gudstjenesten foregår jo i kirkerummet, klokkerne ringer, orglet spiller og præsten er i præstekjole – det sætter en kristen ramme. Selve talen er oftest blot en genfortælling af juleevangeliet på børneniveau. Vi taler jo om børn. Jeg vil tro de fleste vil kunne overleve at sidde inde til det uden at blive krænket i deres religiøse frihed. Men jeg ville underkende betydningen i juleevangeliet, hvis jeg ikke tillagde den vægt i sig selv.”

 

Skolens formand: Gudstjeneste er imod folkeskoleloven

Beslutningen har vakt delte meninger blandt forældre, læsere og politikere. Men spørger man Gribskolens formand for skolebestyrelsen, så er der ikke meget at rafle om. Hun var ikke med til at træffe beslutningen om at sløjfe julegudstjenesten, men hun bakker op om den, skriver netavisengribskov.dk:”Min klare holdning er, at vi altså skal overholde folkeskoleloven, og i den står der, at religionsundervisning ikke må være forkyndende. Præstens får jo netop penge for at forkynde Guds ord, og det gælder også, når han holder gudstjeneste, forklarer Charlotte Orland Pedersen, der derfor ikke ser noget odiøst i den beslutning, som blev truffet af et særligt oprettet pædagogisk udvalg, der havde fokus på at skabe fælles traditioner på de to skoleafdelinger.Og skolen har lov til at træffe denne beslutning. Gribskov Kommunen vil ikke blande sig. Det siger direktøren for kommunens skoler Steffen Bohni til netavisengribskov.dkHvis man er utilfreds, så kan man vælge en ny bestyrelse for skolen, siger han.

 

Trist for det lille bysamfund

Dermed ser kommunens embedsmænd og politikere bort fra dansk historie og tradition. Og det kan få betydning for langt ud over en enkelt skole og kirke.

 

Kirken er en del af lokalsamfundet og den er med til at binde det sammen, skriver Backer Mogensen:

 

“Væsentligt for os er, at vi er et lille bysamfund, hvor en række centrale parter befinder sig i byens midte og indtil nu har arbejdet sammen på kryds og tværs. Kirken og skolen, biblioteket, kroen, hallen – vi bruger hinanden på kryds og tværs og måske mere end nogensinde før – sammen er vi med til at gøre vores by til et skønt sted at bo. Der er en enhed i et lokalsamfund, som jeg gerne vil gøre mit for at bevare”.

 

Skolen tog allerede i foråret beslutningen. Men de fortalte det ikke til Græsted præster. De fik det kun at vide, fordi en medarbejder ved skolen tilfældigvis talte om det.

 

Traditioner smuldrer – kulturradikal afkristning

Visti Christensen er oprørt:

 

“Der er virkelig sket meget, siden jeg gik i Græsted skole. Dengang var der Morgensamling med salmesang og Fader Vor – ved skolens lærere på skift – men da var den daværende inspektør Aage Nielsen også mere og andet end kulturkristen. Han var kirkesanger, og lærer Nommesen var organist”, siger Visti Christensen til Den korte Avis.

 

“Men nu er den kulturradikale afkristning slået så meget igennem, at det åbenbart skønnes farligt for skolebørn blot at være i en kristen kirke til en andagt som juleafslutning. Og det på trods af, at skolen er kirkens barn, og at skoleelever netop får ferie til Jul, Påske og Pinse, fordi der engang blev født en person ved navn Jesus, der viste sig at være verdens største lys, hvis ord og lære har oplyst hele verden og skabt en kultur, der anbefaler alverdens gode veje til fred og glæde gennem personlig frihed og næstekærlighed – og med barmhjertighed som grundstene i gode, menneskelige fællesskaber.”

 

“Havde man så sagt sandheden direkte – nemlig at det alene er af hensyn til muslimerne, så kunne man i det mindste skyde argumentet ned med, at muhamedanismen jo beviseligt – på langt flere områder end den religiøse – er en totalitær og hedensk idealisme, der ud fra alle vinkler set er fjendtligt indstillet over for alt og alle normale ting som frihed, lighed, demokrati, spisevaner osv., og som – hvis dens tilhængere udgjorde flertallet af indbyggere i vort land – ville tvinge alle vestlige, demokratiske værdier i knæ, – og diktere levevilkår tilbage til stenalderstadiet med dets blodrus, vold og stammekrige” siger Visti Christen og slutter:

 

“Så kære gamle skole: Det er en om’er.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…