Vi skal pumpe nyt liv i sygehusene

Når du som dansker har brug for sygehuset, skal du kunne forvente det bedste. De bedste behandlingsformer udført af nogle af de bedste læger. Folk omkring dig, der har tid til at tale med dig – hjælpe dig med de problemer, der er opstået. Det kræver først og fremmest dygtige og dedikerede ansatte. Læger, sygeplejersker, jordemødre, portører samt alle de andre, der løser opgaven dagligt på vores sygehuse. Det er dem, der står klar, når ulykken er ude, eller det lykkelige sker, at familien bliver forøget med et lille barn.

 

Men skal sundhedspersonalet kunne stå klar, kræver det tid. Så kan det ikke nytte, at vi hvert år beder personalet løbe hurtigere. Derfor stiller Dansk Folkeparti nu spørgsmålet, om tiden ikke er kommet til at droppe det produktivitetskrav på 2 %, som sundhedsvæsenet har været pålagt i cirka 15 år. År efter år er sundhedspersonalet blevet bedt om at løbe hurtigere og levere flere behandlinger for de samme penge. Det kan ikke bare fortsætte uændret fremover! Så siger personalet stop.

 

Som da Morten Hedegaard for nylig forlod jobbet som klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling. Eller som lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, der har fastslået, at man tidligere kunne plukke de lavt hængende frugter og effektivisere, men det bliver tiltagende svært år for år. Sundhedsøkonom og professor i KORA, Jakob Kjellberg, har ligeledes konkluderet, at 2 %-kravet ikke længere giver mening. I dag er manglende sammenhæng – mellem afdelinger og afsnit, såvel som mellem hospital og kommune – et langt større problem i sundhedsvæsenet end ventelister.

 

Dansk Sygeplejeråd har dokumenteret, at alt for mange sygeplejersker føler sig stressede og oplever, at det altid er nødvendigt at arbejde meget hurtigt. Det er alvorligt, når sygeplejersker og sosu-ansatte i stigende grad går hjem med dårlig samvittighed, fordi de ikke føler, at de har løst opgaverne godt nok og er bange for, at de har lavet fejl.

 

Produktivitetskravet var udmærket, da det i sin tid blev indført. Der var lange ventelister. Noget måtte gøres. Effektiviteten er kommet markant op. Og det er godt. Det var der brug for. Men nu må det erkendes, at nye metoder må findes. Vi presser simpelthen sundhedspersonalet for meget. Der skal stadig arbejdes med større produktivitet. Endnu bedre genoptræning kan eksempelvis sikre, at vi som patienter hurtigere kan klare os selv. Men det nuværende 2 %-krav er uheldigt, fordi det også kræver, at personalet løber hurtigere, hvor der ikke kan effektiviseres. Eller en operation sker, selv om lidt bedre tid måske kunne have hjulpet patienten uden operationen.

 

Derfor er det min anbefaling, at man omgående går i gang med at finde alternativer til den måde, man i dag styrer sygehusene på. Og at man her til sommer, når regeringen forhandler med regionerne om hospitalernes økonomi, finder en anden måde at arbejde med effektivisering på.

 

Den nuværende styring er også med til at nedlægge mange sygehussenge i disse år. Og spørgsmålet er, om det ikke går for stærkt? Er patienterne klar til at blive hjemskrevet? Er kommunerne klar til at modtage patienter, der stadig har behov for pleje og omsorg? Fra 2007 og til nu taler vi om, at der nedlægges en femtedel af alle sengepladser. Samtidig med at der i løbet af et par årtier bliver dobbelt så mange ældre borgere over 80 år. Flere ældre er gudskelov raske og rørige meget længere end tidligere, men der er i sagens natur også en del, som på et tidspunkt får brug for hjælp i sundhedsvæsenet. Og så skal der stå en seng klar.

 

Så konklusionen er, at selvfølgelig kan man altid gøre tingene mere effektivt. Men produktivitetskravene er gået for vidt. Vi skal have langt mere fokus på kvalitet.

 

De mange dygtige ansatte i sundhedsvæsenet står altid klar til at hjælpe os, når vi har brug for det. Det skylder vi dem stor tak for. Men ord gør det ikke alene. Tiden er inde til, at vi fra politisk hold rækker dem en hjælpende hånd, så de også fremover kan levere et sundhedsvæsen i verdensklasse. ”Vi skal pumpe nyt liv i sygehusene”.

 

Kristian Thulesen Dahl formand for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…