“Hvorfor er danskerne danske? – om Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis lutherske forbindelse

Beogens forfatter, Uffe Østergaard (Foto: CBS)
Udskriv

Uffe Østergaards lille bog er hurtigere læst end de øvrige småbøger i eksistensen-serien om Reformationens aftryk på os danskeres liv, kultur og samfund. Det gør den bestemt ikke ringere.

 

Den emeriterede professor i europæisk og dansk historie evner at trække de store linjer, men også at sætte modstillinger op, så det bliver nemt for læseren at få hurtigt overblik og klarhed over, hvad lutheranismen har betydet for vor nationale karakter og forståelse.

 

Den ”lutherske kongekirke”

Der er ikke så meget direkte Luther i bogen. Mere efterklange og indirekte påvirkninger. Udgangspunktet er et forsøg på at klargøre sammenhængen mellem velfærdssat og lutheranisme – det påfaldende i, at det især er i lande med lutheransk baggrund, at socialdemokratiske massepartier har slået rod og har etableret velfærdsstater.

 

I Danmark er statsmagt og kirke blevet flettet ind i hinanden i noget, Østergaard kalder for en ”luthersk kongekirke”. Han peger på to ting i demokratiet og velfærdsstaten, som har sin rod hos Luther: den store vægt, reformatoren lagde på menighedens rolle, og understregningen af det direkte forhold mellem det enkelte individ og Gud. Enevældens embedsværk var ikke en modsætning til, men en forudsætning for demokrati, gennemsigtighed og fraværet af korruption, som er kendetegnet for Norden!

 

Fra Luthers kirkekritik går en direkte linje til de pietistiske vækkelsesbevægelser i 1700-tallet og de gudelige vækkelser i 1800-tallet (Indre Mission og Grundtvigianismen) samt – Socialdemokratiet. Jo, Østergaard er de store linjers mand, men selv uden mange mellemregninger forekommer hans analyse overbevisende. Og jo heller ikke særligt original, kunne man indvende. Læseren bliver taget ved hånden og ført raskt igennem den historiske forskning.

 

Dansk Folkeparti – en alliance mellem lutheranisme og nationalisme

Læs også
Kommunalvalg: DF-politikere insisterer på danske værdier – så kom de i forhør på TV

Gennemgangen af Socialdemokratiets udvikling fra en antikirkelig til en menighedsrådskonstituerende bevægelse er velkendt, men god at få genopfrisket med få ord.  Interessant er afsnittet om danskernes tøvende forhold til den europæiske integration og den sammenkobling af nationalkirke og danskhed, som Dansk Folkeparti og dets vigtigste åndelige fører, Søren Krarup, står for.

 

Lutheranismen har indgået en alliance med den danske nationalisme, som får de kulturradikale til at gyse, mens den folkelige opbakning er stærk: ”Søren Krarups styrke er, at han uden forbehold siger dét, der mere eller mindre uerkendt er det tankemæssige grundlag for flertallet i folkekirken, selv om det store flertal af præsterne stemmer på partier langt til venstre for DF”.

 

Det hele går stærkt hos Østergaard. Jan Lindhardt var ikke biskop over Sjælland, men Roskilde stift. Det er jo ikke så afgørende for overblikket. Østergaard er god at få forstand af. Hans lille bog kan anbefales travle mennesker, der vil have noget for pengene på kort tid.

 

 

Uffe Østergaard, Hvorfor er danskerne danske? Om reformationen og nationaliteten

Eksistensen 2017, 78 sider, 50 kroner.

 

Læs også
Ny bog – Sørine Gotfredsen: Fri os fra det onde

Torsten Dam-Jensen.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…