Danmark skal have et stærkt forsvar

Forhandlingerne om et forsvarsforlig, der skal strække sig over de næste 5 år, er gået i gang. I de forhandlinger vil Dansk Folkparti arbejde for, at forsvaret styrkes, så vi bliver bedre i stand til at forsvare vores eget territorium, hvis der skulle ske noget, samt til at leve op til vores forpligtelser overfor NATO.

 

Lige nu er der ikke nogen trussel imod det danske territorium, men kan ikke vide, hvad der kan ske i fremtiden. Og det tager meget lang tid at opbygge et forsvar. Derfor skal man, hvis man ønsker at bevare sin selvstændighed altid have et stærkt forsvar.

 

Mange af de vigtigste ting i verdenshistorien er sket uden at nogen havde forudset det – tænk på 11. september, murens fald, Brexit og Første Verdenskrigs udbrud.

 

En god måde at opbygge et fleksibelt forsvar, der hurtigt kan tilpasses den aktuelle situation, er at bruge reserve -og mobiliseringsstyrker.

 

Den form for organisation kan opbygges via en styrkelse af værnepligten. Man kan tage flere værnepligtige ing og give dem en længere uddannelse, og så hjemsende dem i enheder med henblik på mønstring og i sidste ende mobilisering. For at kunne have et sådant system, skal man også have reserveofficerer, der kan lede enhederne samt have forskellige specialiststillinger.

 

Grunden til, at sådan organisation er bedre, er, at de fleste i et sådan forsvar vil være civile det meste af tiden. Men i det øjeblik, der er brug for dem, vil de blive kaldt ind og være soldater. Det er en meget billigere løsning, end vi har i dag, hvor vi stort set kun har fastansatte soldater.

 

Mange tror, at værnepligtige soldater ikke er dygtige soldater. Men det er ikke rigtigt. Ikke hvis man giver dem en uddannelse på 8-12måneder. Man bruger stadig værnepligtige i mange lande. Det finske forsvar er f.eks. bygget op med en meget stor andel mobiliserings og reservestyrker.

 

I Danmark behøver vi ikke gøre det så grundigt som i Finland. Vi kan nøjes med at opbygge ca halvdelen af vores militære styrker som mobiliserings og reservestyrker.

 

Værnepligten har mange positive effekter for samfundet og for forsvaret, så det er simpelthen sund fornuft at styrke den. Den giver unge mennesker en sund fornemmelse af samarbejde, fysisk træning og disciplin, og den giver dem mulighed for at møde unge fra hele landet og fra alle samfundslag.

 

Desuden giver værnepligten civilsamfundet god indsigt i, hvad der foregår i forsvaret. Så værnepligten binder det militære Danmark sammen med det civile Danmark. Endelig står unge mennesker i kø for at komme ind i dag og venter gerne halve år på at få lov til at blive soldater. Så der er faktisk efterspørgsel efter mere værnepligt!

 

Læs også
EU-budgettet og 20 mia. euro til EU-forsvarssamarbejde

Vi arbejder derfor for at værnepligten skal styrkes i det nye forsvarsforlig – både med flere værepligtige og for en længere udannelsestid.

 

Marie Krarup er medlem af Folketinget, Forsvarsordfører og gymnasieordfører for Dansk Folkeparti.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…