Boganmeldelse: Luther og Danmark i 500 år

Udskriv

Hvordan er Luther og reformationen blevet forstået i Danmark? Det giver en ny bog i anledning af reformationsjubilæet god indsigt i.

 

En smuk bog med små skønhedsfejl

Gads forlag er kendt for at fremstille smukke bøger, der i udstyr skiller sig ud fra andre. Det er også tilfældet med denne udgivelse. Men det trækker fra, at der forekommer en del forkerte orddelinger, fordi man af hensyn til læseoplevelsen har valgt at dele teksten op i to spalter. Med den gode papirkvalitet og de mange smukke billeder i stort format – bl.a. Dronningens fine alterbordsforhæng til slotskirken i Wittenberg – er bogen dog stadigvæk bogkunst af høj kvalitet og er da også udgivet med støtte fra Statens Kunstfond.

 

Forfatteren, som må betegnes som en af landets førende Luther-forskere med særligt blik for reformationens danske virkningshistorie, foretager i sin nye bog en grundig gennemgang af Luther-modtagelsen i Danmark fra omkr. 1520 til vore dage. Han balancerer hele tiden mellem yderliggående vurderinger, og denne balanceren gør det engang imellem lidt svært at finde ud af, hvor han selv står.

 

Djævelen ligger i detaljen

Enkelte oplysninger er ikke helt præcise. Luther skrev ikke ’godt 20’ salmer, men 37. Luther lærte sig ikke at spille guitar, men lut (al den stund guitaren ikke var opfundet på hans tid). Tyrkernes angreb mod Wien i 1529 var en belejring, ikke en besættelse. Det irriterer lidt, at forfatteren ofte tangerer et spændende emne, som så straks forlades med ordene om, at der ikke er plads til at behandle det yderligere. I det hele taget er der mangt og meget i bogen, som man får lyst til at undersøge nærmere. Men det kan man jo også betragte fra en positiv vinkel.

 

En af vort lands førende Luther-forskere, afdøde Leif Grane, skrev i sin bog om ”Den uberegnelige Luther” (Gad 1992), at en almindelig oversigt over ”Luther i Danmark” fra oplysningstiden til vore dage næppe ville give stort udbytte. Man må sige, at Schwarz Lausten bog nu har modbevist denne påstand. Selv om det er rigtigt, at Luther i store perioder af vor kirkehistorie har været glemt.

 

Læs også
Ny bog – Sørine Gotfredsen: Fri os fra det onde

Og ofte også er blevet misbrugt, hvilket jo også forekommer den dag i dag.

 

Luthers fravær i det offentlige rum

Bogen er fuld af spændende detaljer, hvor også kunstens verden inddrages. I vores lille, flade land har vi altid været meget tilbageholdne med billedlige fremstillinger af Luther og de andre reformatorer – i modsætning til Tyskland, hvor man i slutningen af 1800-tallet plastrede det offentlige rum til med Luther-statuer.

 

Schwarz Lausten og Gads forlag fortjener ros for denne fine udgivelse. Man glæder sig under læsningen over forfatterens smukke sprog og de mange illustrationer. Værket anbefales på det varmeste. Det er behersket af et godt overblik og giver lyst til videre studier.

 

Martin Schwarz Lausten, Luther og Danmark i 500 år. Gads forlag 2017, 320 sider, rigt illustreret, 350 kroner.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…