Åben brev fra en læser til Muslimsk Ungdom, som skrev til Uffe Østergaard: “Assimilation er udelukket”

Muslimsk Ungdom skrev til Uffe Østergaard: “Assimilation er udelukket” – her får de svar fra en læser:

Ud fra jeres åbne brev (http://munida.dk/aabent-brev-uffe-oestergaard-assimilation-udelukket/) til Uffe Østergaard, kan man se at Muslimsk Ungdom i Danmark virkelig har brug for hjælp til at forstå hvilket land jeres forældre og måske bedsteforældre har anbragt jer i.

 

Mine egne integrationserfaringer

Selv om jeg ikke er integrationsekspert, så har jeg nok den fordel, at jeg er en dansk velintegreret indvandrer i Frankrig, og derfor har prøvet hvad det vil sige at blive integreret og assimileret i et nyt land. For jeg flyttede ikke længere end at jeg selv kunne integrere mig efter deviserne:

 

”Skik følge eller land fly” og  ”When in Rome do like the Romans”

 

Så enkelt er det faktisk. Og åbenbart så vanskeligt for så mange muslimer.

 

Ingen generalisering om muslimer og Islam; men sporene fra Frankrig skræmmer

Da man også i Frankrig har enorme problemer med den muslimske indvandring, så håber jeg, at jeg kan inspirere både organisationens 500 medlemmer; men også de tusindvis af unge muslimer i Danmark.

 

Muslimer, muslimerne og andre referencer til mennesker med islamisk tro er ikke en generalisering; men at indskrive politiske korrekte floskler ville forplumre selve budskabet. Som I jo også mener.

 

Endelig et muslimsk indlæg i debatten, hvor man selv ønsker at høre sandheden

For at lette jeres læsning af mit brev, så har jeg simpelthen indsat og kommenteret hvert afsnit af jeres åbne brev til Uffe Østergaard. Jeres afsnit er indsat i kursiv.

 

”Vi vil i første omgang takke for et ærligt og ufiltreret indspark til debatten. Det er efterhånden en mangelvare i en tid hvor lige så absurde budskaber blot pakkes elegant ind i tvetydige vendinger.”

 

Læs også
Forbyd muslimske bønnekald ved lov

Det er glædeligt at læse, at I anerkender, at det ikke fremmer forståelsen at budskaber pakkes ind i tvetydige vendinger.

 

Tvetydige vendinger har ellers været en specialitet fra mange muslimer og ikke mindst de politisk korrekte på venstrefløjen.

 

Fraskriver Muslimsk Ungdom i Danmark sig muligheden for at bruge ” Taqija”?

Og om indpakningen, så har mange med ikke-muslimsk baggrund fortsat svært ved at acceptere ”Taqija”: “foregivelse”, at forvirre, lyve og bedrage for at fremme Allahs sag. Er anbefalet i Sunna, men en pligt blandt Shia-muslimer.

 

Islam forbyder løgn, “men ikke, hvor det udtales til en muslims bedste” (“4.Conference of Academy of Islamic Reseach”, Kairo1970). Dette kaldes taqija. Der må sværges falsk med hånden på Koranen, hvis situationen kræver det. (Fra Wikipedia)

 

Så det ville bestemt være en fordel hvis muslimer fraskrev sig retten til at lyve overfor os ”vantro”.

 

Påtvinger muslimer ikke ofte andre bestemte værdier? F.eks. social kontrol.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

”Mens vi finder holdningen irrationel og kritisabel fra flere vinkler, er Islam et livssyn som åbner vej for forskellighed. Det er nemlig ikke islamisk skik, at påtvinge andre bestemte værdier, så mens det må siges at være din foretrukne tilgang kære professor, samt dine ligesindede i landets større politiske partier, er det noget vi som muslimer tager stærk afstand fra.”

 

Når man ser den enorme sociale kontrol, som finder sted i boligområder, hvor der bor mange muslimer, så tror jeg faktisk at der er tale om Taqija.

 

For ikke alene er der massiv social kontrol, selv noget så selvmodsigende som ”Æresdrab” finder også sted fra tid til anden.

 

Omkring at påtvinge andre bestemte værdier, så tænk på de mange borgerkrige imellem Suni- og Shiamuslimer, og i den helt lille skala at også danske børn skal spise halalkød i daginstitutionerne.

 

Prøv at se hvor mange muslimske piger, som bliver tvunget til ”frivilligt” at gå med tørklæde. Eller se de mange tilfælde af vold imod især kvinder, som ikke vil indordne sig under muslimske leveregler eller Sharia.

 

Muslimsk Ungdom i Danmark sætter efterlivet over livet her og nu. Assimilering er fuldstændigt udelukket.

 

Læs også
To bøger, der giver indsigt i muslimsk værdier og dannelsesidealer

”Så må det vel være på sin plads at respondere på denne erklæring, blot for at klargøre enhver tvivl der skulle være, om hvorvidt den har grobund; Assimilation er fuldstændig udelukket. Den muslimske ungdom vil ikke gennemgå en lutheransk kompromisløsning i Europa, på samme måde som du i indlægget nævner, at jøderne i Danmark har gjort. Det nægter vi, af den simple årsag, at vores efterliv ikke er noget vi tør at satse, for en midlertidig anerkendelse i det verdslige liv”

 

Hvis ikke naive lærere, skoleledere, politikere og jeres forældre havde hindret mange af jer i at få Kristendomsundervisning (ikke forkyndende), så havde I vidst mere om hvad det var for et land, som jeres forældre eller bedsteforældre havde valgt for jer. Ikke mindst hvad Reformationen betød for Danmark.

 

Muslimsk Ungdom i Danmark har slet ikke forstået Reformationens betydning for dansk kultur.

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden at Martin Luther satte sine 95 teser om aflad op på slotskirken i Wittenberg. Og hvis I havde læst teserne og forstået hvad det var Martin Luther ville, så ville I have forstået at Uffe Østergaard ikke mente at I skulle blive kristne.

 

Fra Bibelselskabet: ”På den ene side skelner Luther skarpt mellem åndeligt og verdsligt, mellem hvad der angår forholdet til Gud, og hvad der angår forhold i verden. Denne skelnen omtales sædvanligvis som Luthers ”to-regimente-lære”.

 

Luther kan imidlertid også dele livet i verden op i tre ”stænder”: kirke, familie/husholdning og stat, der står mere eller mindre parallelt i forhold til hinanden. Disse tre stænder sætter nemlig rammerne for, hvordan livet skal leves i den af Gud skabte verden.”

 

Hvorfor er Muslimsk Ungdom i Danmark specielt imod at blive Lutheranere? Er det på grund af at arbejde er dyd hos Martin Luther?

Læs også
Islamisk skilsmisselov skaber ulykke i Danmark

Desværre vælger I at leve, som for 1.400 år siden i den Saudiarabiske ørken, og som Muhammed (måske) levede (Hadith). Og ethvert tænkende menneske burde se, at Islam burde sættes ind i en moderne kontekst. For hvor genial I end synes Mohammed var, så omtaler han jo ikke vejsidebomber og fly som våben i Koranen. (Jeg har Koranen og har læst den)

 

På den anden side:  ”Den lutherske idé om arbejdet som kald er vigtigt. Den leder til en diskussion af og en refleksion over, hvorfor vi egentlig arbejder, og hvad idéen med arbejde er”

 

Se her ligger det jo rigtigt tungt for mange muslimer i Danmark. På trods af at erhvervslivet skriger på arbejdskraft, så er muslimerne i Danmark ikke nær så arbejdsomme, som danskerne. Ikke mindst derfor bør I genlæse Uffe Østergaards brev.

 

Afskaffer vi også vort land, som Thilo Sarrazin advarede om i sin bog om Tysklands problemer med at Tyrkere og Arabere ikke kan klare sig i Tyskland.

Den tidligere direktør i den tyske forbundsbank Thilo Sarrazin beskrev de tyske problemer i sin læseværdige bog ”Deutschland schafft sich ab: Wie wir unser Land aufs Spiel setzen” (Tyskland afskaffer sig selv – hvordan vi sætter vores land på spil).

 

Han beskriver hvordan tyrkere og arabere klarer sig rigtigt dårligt både i skolen og senere på arbejdsmarkedet. At de så samtidig får flere børn end de etniske tyske mødre, vil jo rent demografisk betyde, at Tyskland afskaffer sig selv.  ”Made in Germany” bliver ikke det samme i fremtiden.

 

Da Sarrazin ville beskrive hvor dygtige tyskerne var i forhold til andre lande, så prøvede han at tælle antallet af nobelpriser, som Tyskland havde vundet.

Læs også
Mission impossible? – et moderat syn på islam ud fra religiøse kilder

 

Stor blev hans forundring, da han opdagede at Israel havde flere nobelpriser per indbygger end Tyskland. Og da har fraregnede de tyske jøder blev regnestykket endnu værre. Prøv at se hvor mange eller hvor få nobelpriser, som er givet til muslimer.

 

Muslimsk Ungdom i Danmark, som muslimerne i Mellemøsten, ønsker ikke at lære af de succesrige jøder hverken i Danmark eller i Israel

I Frankrig er der i de seneste år sket en slags ”Etnisk Udrensning”. Efter flere muslimske terrorangreb imod jøder i Frankrig, så udvandrer jøder nu hvert år i tusindtal.

 

Desværre rejser de hjem til Israel. Det var ellers den slags myreflittige og dygtige indvandrere, som Danmark kunne have brug for.

 

Muslimsk Ungdom i Danmark ønsker ikke at indsætte Islam i en moderne kontekst

At jeres efterliv er så vigtigt burde få enhver humanist til at ønske det bedste for jer, når efterlivet er vigtigere end det liv, som vi lever nu.

 

Men desværre vil det betyde det ene nederlag efter det andet til rettroende muslimer i Vestens sekulære lande.

 

Tænk engang at ville leve, som en krigerhøvding gjorde i Saudi-Arabien for 1400 år siden, i det 21. århundrede. Det giver simpelthen ingen mening for normalt tænkende mennesker.

 

De fleste muslimske terrorister har jo vist sig at være tabere i Vestens pulserende liv, og derfor har deres eneste udvej været at bekæmpe den livsform, som er dem så vederstyggelig.

 

Muslimsk Ungdom i Danmark påstår at ville citat: ”bidrage med de livsbekræftende værdier”!

Vi kan ikke tale på vegne af andre religiøse befolkningsgrupper, men Islam er et komplet livssystem, hvor samfund og spiritualitet er to sider af samme mønt, og ikke til at adskille. Vi beviser på daglig basis, hvordan vi trives i samfundet, og giver tilbage i samme grad, som vi modtager. Vi er i Danmark for at blive, for at bidrage med de livsbekræftende islamiske værdier, og for at sprede Islams barmhjertige budskab til vores omgivelser.”

 

Det ville glæde mig hvis I kunne komme med eksempler på at I ”trives i samfundet” og ”giver tilbage i samme omfang, som vi modtager”.

 

Hvis muslimerne i Danmark trivedes i samfundet, hvorfor vælger muslimerne så at klumpe sig sammen i bestemte boligområder, og hvorfor fraråder imamer at muslimer får danske venner.

 

Hvornår mener Muslimsk Ungdom i Danmark at man økonomisk bliver en gevinst for Danmark. Den seneste pris for bare den seneste migrationsbølge er 33 milliarder kroner årligt.

 

Finansministeren glæder sig sikkert til at få ekstra 33 milliarder til skoler, sundhed og velfærd, når I har bevist jeres påstand at i ”giver tilbage i samme omfang, som I modtager”.

 

Jeg har søgt på jeres hjemmeside efter ”livsbekræftende islamiske værdier”. Desværre illustrerer indvandrebandernes interne krige, og volden – inklusive voldtægter – at det står sløjt til med at udbrede islams barmhjertige budskab.

 

Hvorfor er muslimerne overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne, på førtidspension og på kvindekrisecentrene?

Kan Muslimsk Ungdom i Danmark forklare, hvorfor muslimer er så overrepræsenteret i kriminalstatistikkerne, på overførselsindkomst, på førtidspension og på kvindekrisecentrene? Og hvorfor muslimerne klarer sig så dårligt i skolerne og er så underrepræsenteret på arbejdsmarkedet?

 

Facts taler højere og klarere end floskler!

 

”Islams barmhjertige budskab” må være en fejloversættelse fra arabisk, for hvor er det lige at Islam har udvist barmhjertighed? Det bliver virkelig spændende at læse.

 

Kan Muslimsk Ungdom i Danmark nævne mig blot et land, hvor den muslimske indvandring ikke har givet ufred og problemer. Ja, kan I nævne blot et muslimsk land, som lever i fred, frihed og fremgang?

 

Muslimsk Ungdom i Danmark mener at have retten til at definere de danske værdier

”Vi taler ikke kun på vegne af organisationens 500 medlemmer, men på vegne af tusindvis af unge muslimer i landet. Vi er ikke fremmede indvandrere i Danmark, men født og opvokset her, på lige fod med andre etniske danskere, og har derfor retten til at definere landets værdier, på lige fod med andre danske ikke-muslimer. Vi mener ikke, at succeskriteriet for muslimer i Danmark er, at de skal give afkald på deres værdier, men mener tværtimod, at disse værdier kan bidrage til et bedre Danmark”

 

Der er ikke tale om I skal være med til at definere de danske værdier. Allerede Grundloven, hvis I har læst den, taler om de helt grundlæggende danske værdier.

 

Derfor burde I også forstå, at indflydelsen på de danske værdier går igennem de demokratiske processer. Og der bør I nok se på danskernes frygt for at Islam er det, som man allerede nu ser i virkeligheden i Danmark.

 

Men i modsætning til mange konfliktfyldte muslimske lande, så er den danske sammenhængskraft meget vigtig og stor. Vi stoler på hinanden, vi hjælper mennesker, som har behov, og al magtanvendelse er overlagt til politiet. Her kunne de fleste muslimske lande lære en del.

 

Der er ingen, som beder jer om at fralægge jer muslimske værdier, når de bare ikke strider imod dansk sædvane, love og regler. Men det betyder også, at ingen kan stille de særkrav, sådan som muslimerne kræver.

 

Hvorfor kræver andre indvandrere i Danmark ikke særregler som muslimerne gør?

Har det aldrig undret jer, at jøderne da de flygtede til Danmark, chilenerne, ungarerne og de mest kulturfjerne vietnamesere aldrig stillede særkrav; men derimod blev assimileret i Danmark og samtidig levede ifølge deres egen tro.

 

Så jeg håber at I får mobiliseret de ”tusindvis af unge muslimer i Danmark” til at anerkende dansk kultur og levemåde, som jo bevisligt giver bedre levevilkår end i de muslimske lande.

 

I burde også læse om Oplysningstiden, og den enorme virkning det har at mennesker kan tro, tænke og tale frit.

 

Men heldigvis findes der faktisk muslimer i Danmark, som er velintegrerede og er assimileret i den danske kultur. På grund af de mange muslimer, som giver problemer, bliver de integrerede muslimer desværre somme tider behandlet uretfærdigt.

 

Kan Muslimsk Ungdom i Danmark virkelig indgå et kompromis, som ikke er bogstavtro overfor Koranen?

”Den lette løsning er den, hvor man på hver sin side af spektret kommer med abstrakte løsningsforslag i trygge rammer. Er du villig til at møde de mennesker du adresserer? Vi inviterer til en åben, saglig debat, hvor emnet kan vendes og drejes, og hvor alle, på lige vilkår, kan argumentere for deres sag. En debat, der er åbent for alle interesserede trods baggrund, køn, etnisk herkomst, religiøs overbevisning eller politiske holdninger. Er du villig til at indgå i denne dialog?”

 

Problemet er snarere at muslimerne ikke har været villige til at møde danskerne i fælles boligområder. For hvorfor koncentrerer mange muslimer sig ellers i bestemte boligområder.

 

Kan I, som rettroende muslimer, overhovedet, indgå et kompromis, som ikke har bogstavstro referencer til Koranen? Når jeg ser på jeres hjemmeside (http://munida.dk/) kommer jeg kraftigt i tvivl.

 

Jeg frygter, at jeres integration handler om, hvornår Danmark accepterer at Koranen kan ligestilles med dansk lovgivning og sædvane.

 

Derfor findes der heller ikke nogen eksempler på at muslimer har indgået kompromis. Der findes dog en variant, som har snydt mange: Hudna.

 

Især Israel har dyrekøbte erfaringer med at forveksle Hudna med våbenhvile eller fred. For Hudna kan også forstås som våbenhvile medens man regrupperer sig med henblik den endelige Jihad til sejr.

 

Det klassiske eksempel er Mohammed, som blev smidt ud af Mekka hvor han flygtede til Medina. Efter regruppering vendte han tilbage til Mekka og vandt den endelige sejr.

 

Muslimsk Ungdom i Danmark glemmer at det var deres forældre eller bedsteforældre, som valgte Danmark frem for et muslimsk land

Hvis jeg får valget imellem at forstå landkortet og terrænet, så stoler jeg altid på virkeligheden i terrænet.  Derfor bør I også overveje om ikke Uffe Østergaard i virkeligheden gav jer et godt råd til at komme ind i debatten om at bringe Islam ind i den virkelige verden.

 

Når man ser på jeres historiske baggrund, så må Unge Muslimer i Danmark spørge deres forældre og eventuelt bedsteforældre, hvorfor de ikke valgte at immigrere til et muslimske land.

 

Hvordan kunne jeres forældre og bedsteforældre undlade at undersøge hvad det var for et land de flyttede til. F.eks. må de have set korset i det danske flag, når så mange andre muslimske lande har flag med de islamiske symboler.

 

Da jeg valgte, af helbredsmæssige årsager, at finde et land under varmere himmelstrøg, så kunne jeg jo have valgt en række lande ved Middelhavet, for ikke at komme for langt væk.

 

Så fra Tyrkiet til Portugal valgte jeg Frankrig på grund af den rige kultur, smukke sprog og høflige omgangsformer. At jeg så betaler alle landets skatter og overholder dets love, har dejlige franske venner og naboer nævner jeg blot for fuldstændighedens skyld.

 

Den såkaldte danske elite har svigtet muslimerne, som er i god tro til at forvente evig forsørgelse i Danmark.

 

Men som følge af, at den såkaldte danske elite ikke nænnede at stille krav til den muslimske indvandring, så er det måske forståeligt, at I forventer at det er den danske kultur, som fortsat føjer de muslimske ønsker.

 

Som de vantro Dhimmier i Koranen som må beholde deres (van)tro imod at betale en ekstra skat (“djizya”) for ikke-muslimer. Tænk hvis muslimer i Danmark skulle betale en ekstra skat i stedet for at modtage enorme beløb i understøttelse.

 

Det tror vi, at I hellere må glemme. Bortset fra naive politikere på venstrefløjen, så må I nok indstille jer på at danskerne generelt og med stort flertal ønsker at bevare den danske kultur.

 

Danske skatteborgere vil ikke i længden blive ved med at betale til en kultur, som hverken kan eller vil bidrage positivt til samfundet.

 

Hvorfor ikke hjælpe de unge muslimer til det bedre ”Efterliv”, som de mener Islam giver dem?

Men for de af jer, hvor Islam er så vigtig, at I nægter at følge dansk kultur, bør der selvfølgelig være en løsning. Derfor bør de rettroende muslimer tilbydes et Exodus, som da jøder vendte hjem til Israel.

 

Danmark kunne oprette et repatrieringskontor i Udenrigsministeriet, som kunne hjælpe jer hjem til et rigtigt muslimsk land: F.eks. Iran for Shia og Saudi Arabien for Suni. Selvfølgelig vil de tage imod jer med åbne arme. For sådan er Islam jo, ikke ?

 

Og de af jer, som ønsker noget derimellem er der jo Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Iraq, Syrien, Sudan, Ægypten, Nigeria, Somalia, Tyrkiet, Libyen, Algier og Marokko. Sjovt nok flygter muslimer i milliontal fra disse lande; men så er der så meget bedre plads til jer godt uddannede muslimer fra Danmark.

 

Der kunne helt sikkert etableres en rimelig repatrieringspakke til jer, når I havde opgivet jeres danske statsborgerskab.

 

Eftertanker om Islamproblemet, som intet vestligt land har kunnet løse

Selv om brevet fra Muslimsk Ungdom i Danmark forhåbentlig skal ”tages med et gran salt”, så finder jeg det stærkt foruroligende at så mange unge muslimer har nogle forventninger til livet i Danmark, som bliver svære at opfylde.

 

Og når man ser på baggrunden for de såkaldte ”hjemmedyrkede” terrorister, som allerede har skab død og ødelæggelse både i Danmark og i resten af Europa, så må selv de mest fakta-resistente mennesker kunne se faren. Som jo efterhånden er et månedligt problem.

 

Men intet skal være uforsøgt

Så prøv om I ikke kan få erhvervsfrekvensen for muslimer – generelt – til at nærme sig de flittige danske skatteborgere. Det er jo det i påstår:

 

”Vi beviser på daglig basis, hvordan vi trives i samfundet, og giver tilbage i samme grad, som vi modtager. Vi er i Danmark for at blive, for at bidrage med de livsbekræftende islamiske værdier, og for at sprede Islams barmhjertige budskab til vores omgivelser.”

 

Hvor og hvornår bliver det synligt for den almindelige dansker?

 

For den, som ikke er en del af løsningen, er en del af problemet.

 

Derfor er løsningen ikke mere Islam; men mere sekulært og frit tænkende dansk kultur og sædvane eller dansk ”Hadith” om I vil. Ellers ophører den sammenhængskraft, som har gjort Danmark så meget fredeligere og rigere end de muslimske lande uden olie.

 

Og til slut det klassiske Kennedy citat:

 

Do not ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country.

Jørgen Nielsen, Frankrig

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…