Vollsmose: Nu er kriminaliteten blandt de helt unge tredoblet på blot fem år, og det præger hele Odense

foto: Privat

Vollsmose: Nu er kriminaliteten blandt de helt unge i bydelen tredoblet på blot fem år, og de står nu over halvdelen af al ungdomskriminalitet i Odense Kommune.

 

Medens antallet af sigtelser mod unge i Odense Kommune generelt har været faldende, er det i Vollsmose gået den stik modsatte vej.

 

Det er meget dramatisk.

 

Her er kriminaliteten målt i antal sigtelser blevet mangedoblet blandt de helt unge.

 

Gennem de sidste mange år er millionerne i en lind strøm rullet til Vollsmose. Siden år 2000 er der tale om lidt over én milliard kroner.

 

Formålet har været og er dels at nedbringe andelen af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere i bydelen og dels at nedbringe kriminaliteten

 

Begge dele er mislykkes totalt.

 

Da den første ghettoliste blev offentliggjort i 2010, var andelen af ikke vestlige indvandrere og deres efterkommere i bydelen på 67,7 procent. Denne andel er nu ifølge ghettolisten 2017 oppe på 68,9 procent.

 

Samme vej er det gået med kriminaliteten.

 

Kriminaliteten blandt de helt unge er tredoblet

Således er antallet sigtelser mod unge under 15 år i Vollsmose siden 2012 og til og til og med 2016 blevet mere en tredoblet. Der er tale om straffeloven og et par enkelte tilfælde af våbenloven og narkotikaloven.

 

Antallet af sigtelser er i den nævnte periode steget fra 26 i 2012 til i alt 89 sigtelser i 2016, fremgår af årsrapporten for SSP Odense 2016.

 

Det betyder, at de helt unge i Vollsmose nu står for 58 procent af samtlige de 153 sigtelser, der i 2016 blev rejst mod unge under 15 år i Odense Kommune.

 

I samme perioden er antallet af sigtelser mod bydelens unge i alderen 15 – 24 år steget fra 336 i 2012 til i alt 390 sigtelser i 2016, og de står hermed for 26,6 procent af samtlige sigtelser i denne aldersgruppe i Odense Kommune.

 

Det skal ses i forhold til, at befolkningen i Vollsmose med sine 9.184 indbyggere blot udgør 4,6 procent af Odense Kommunes samlede indbyggertal på 200.563 personer per 1. januar 2017.

 

Sidder på næsten halvdelen af våbenlovssigtelser

Det er meget betegnende for kriminaliteten i Vollsmose, at de unge i bydelen mellem 15 og 24 år sidder på næsten halvdelen af sigtelserne for overtrædelse af våbenloven.

 

Således blev i alt 51 unge i denne aldersgruppe sigtet efter våbenloven, og udgør dermed 39 procent af samtlige våbenlovssigtelser af de i alt 128 sigtelser for våbenloven, der i 2016 blev rejst mod den samme aldersgruppe i hele Odense Kommune.

 

Samme store overrepræsentation gør sig også gældende på narkoområdet.

 

I 2016 blev i alt 80 unge fra Vollsmose i alderen 15 – 24 år sigtet for overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer. Det svarer til 24 procent af samtlige sigtelser på i alt 334, der på det område blev rejst mod den pågældende aldersgruppe i hele Odense.

 

Ud over Vollsmose er også fire andre indvandrertætte bydele i Odense overrepræsenteret, når det gælder kriminelle sigtelser mod unge.

 

Det drejer sig om Sct. Hans/Rising, Rosengård/Kragsbjerg og Vestre/Åløkke/Bolbro, fremgår det af SSP’s årsberetning.

 

Det er lillebroreffekten, lyder forklaringen

Generet får den såkaldte ”lillebroreffekt” skylden for den voldsomme stigning i kriminaliteten blandt de helt unge.

 

Lillebroreffekten defineres i årsberetningen som ”en tendens, hvor mindre børn/unge kopierer ældre ”brødres” problemskabende adfærd inden for nære relationer, der kan defineres som værende af familiær- og/eller af geografisk karakter.”

 

Af årsrapporten fremgår det, at der blandt fagmedarbejderne med de unge i Vollsmose længe har været et ønske om at kunne hente faglig hjælp hos SSP Odense.

 

”Denne mulighed blev implementeret den 1. februar 2017, hvor der i SSP Odense blev oprettet et team af relationsmedarbejdere, der arbejder med individuelle forebyggelsesindsatser i forhold til de børn og unge, hvor der endnu ikke er en aktiv myndighedssag. Det vil sige, der arbejdes med tidlig forebyggelse,” hedder det i rapporten.

 

Pernille Bendixen: Indsatserne har været en total fiasko

Det er forstemmende at der siden år 2000 er brugt over en milliard kroner i Vollsmose i forsøget på at løfte området, og at vi kan se her 17 år senere, at det er en total fiasko med alle de indsatser, der laves, lyder det fra medlem af Odense Byråds Børn og Unge Udvalg, Pernille Bendixen (DF)

 

Pernille Bendixen, der også er medlem af Folketinget og DF’s børne- og familieordfører, siger til Den Korte Avis, at:”

 

”Det må efterhånden stå lysende klar, at vi kan lave alle de indsatser i Vollsmose vi vil, men at de ikke kommer til at have den ønskede effekt. Havde det været en privat virksomhed, var den for længst gået konkurs,” understreger Bendixen og konkluderer:

 

”At en lille gruppe at ikke etniske danskere kan fylde så enormt meget i kriminalitetsstatistikkerne må være et vink med en vognstang om, at vi har at gøre med mennesker der hverken vil eller ønsker at blive en del af det danske samfund, og at det er en kultur, der er helt uforenelig med danske værdier og normer.”

 

Du kan læse SSP Odenses årsberetning her:

https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsordener/Beskaeftigelses-_og_S(2017)/05-12-2017/Dagsorden(ID258)/Bilag/Punkt_7_Bilag_1_SSP_Odenses_Aarsrapport_2016.pdf

 

Og her kan du læse mere om spildte millioner til Vollsmose og andre Ghettoer:

https://denkorteavis.dk/2017/268314/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…