Bredt flertal i Folketinget står bag 480 mio. kr. til stærkere skattekontrol

Skatteminister Karsten Lauritzen (Foto: Regeringen.dk)

Regeringen er sammen med hele Folketinget på nær Enhedslisten enige om at investere 480 mio. kr. frem til 2021 i en bedre og mere digital skattekontrol og vejledningsindsats i skattevæsenet. Aftalen betyder blandt andet nye, digitale redskaber til skattevæsenet i kampen mod fejl og snyd med skatter, moms og afgifter.

 

Med finansloven for 2018 bliver der tilført 480 mio. kr. til at styrke kontrol- og vejledningsindsatsen i skattevæsenet de kommende fire år. Det er resultatet af en aftale, som regeringen og skatteminister Karsten Lauritzen netop har indgået med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og SF.

 

Pengene skal blandt andet gå til konkrete kontrolindsatser over for små og mellemstore virksomheder, bedre kontrol på momsområdet og nye tiltag mod organiseret svindel med blandt andet moms og afgifter.

 

”Vi vil ikke finde os i, at organiserede kriminelle gentagne gange forsøger at svindle fælleskassen. Derfor sætter vi nu ind på flere områder med blandt andet nye, digitale redskaber i kontrolindsatsen. Vi tager dermed et skridt imod at gøre livet mere besværligt for svindlerne”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

 

Aftalen om en styrket skattekontrol indebærer blandt andet, at skattevæsenet i de kommende år får mulighed for at udføre flere konkrete kontrolaktioner fx rettet mod bestemte regioner eller brancher. Det bliver også muligt at udvikle nye, digitale redskaber – blandt andet digitale stopklodser, hvor snyd og fejl fanges automatisk fx ved udfyldning af oplysninger i selvangivelsen.

 

Aftalen indeholder også konkrete tiltag målrettet systematiske skattesnydere. Organiseret svindel med blandt andet moms og afgifter er en udfordring for både skattemyndighederne og andre myndigheder. Der har de senere år for eksempel været en række eksempler på grov momskriminalitet og organiseret svindel med punktafgifter.

 

For eksempel oprettes nogle virksomheder alene med det formål at svindle med eksempelvis negativ moms eller for at oparbejde gæld til det offentlige uden at betale.

 

Virksomhedsregistreringen sker hos Erhvervsstyrelsen, som dermed kan blive skattemyndighedernes første ”forsvarslinje” mod organiserede svindlere. Konkret er aftalepartierne derfor enige om at investere i ny teknologi, som kan give Erhvervsstyrelsen nye digitale muligheder for at identificere dem, der forsøger at registrere virksomheder med svindel for øje.

 

Samtidig er der enighed om, at myndighederne skal samarbejde endnu tættere i den konkrete kontrol af svindlerne. Derfor oprettes ’Nyt Operativt Kontrolsamarbejde’ (NOK) forankret hos skattemyndighederne med deltagelse fra blandt andet Erhvervsstyrelsen, politiet og andre relevante myndigheder.

 

Myndighederne kan bruge det operative kontrolsamarbejdet til at dele erfaringer og koordinere operative indsatser og på den måde sikre en effektiv koordinering af indsatsen mod organiseret svindel.

 

Læs også
Lars Løkke Rasmussen og danaidernes kar

”Der er et stort potentiale i at blive bedre til at afskære svindlere fra helt at oprette virksomhed ved mistanke om, at virksomheden skal bruges til at snyde med fx momsbetalingen. Det kan vi gøre med nye digitale kontrolredskaber, hvor vi populært sagt smækker døren i for organiserede svindlere, allerede inden de får foden indenfor. Samtidig er vi enige om et nyt, operativt samarbejde, som kan bidrage til, at vi får krogen i flere af de personer og grupper, som begår organiseret svindel med skatter, moms og afgifter”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

 

Også erhvervsminister Brian Mikkelsen er glad for, at samarbejdet mellem myndighederne forstærkes.

 

”Svindlerne bliver stadig mere dygtige, og det stiller krav til vores myndigheder. Den nye teknologi gør, at vi kan gøre kontrollen mere effektiv og mere intelligent, så vi kan stoppe svindlere ved hoveddøren. Med investeringen i ny teknologi løfter vi niveauet i Erhvervsstyrelsens og skattevæsenets kontrol af registreringen af nye virksomheder. Det vil så blive fulgt op af manuel kontrol, som vil være mere målrettet, så alle de lovlydige virksomheder ikke bliver bebyrdet unødigt” siger Brian Mikkelsen.

 

Aftale om styrket kontrol og vejledning følger

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…