Multikulturel velsignelse: Tredive års ghettoindsat har været værdiløs, konkluderer rapport – alligevel skal der nu igen smides mange millioner i Vollsmose

Foto: Privat

Multikulturel velsignelse: Tredive års ghettoindsat har været værdiløs, konkluderer rapport – alligevel skal der nu igen smides mange millioner i Vollsmose

 

Af Poul Erik Andersen

 

De milliarder, der i løbet af tredive år har været brugt på at ændre befolkningssammensætningen i landets ghettoer, har stort set været spildt.

 

Det fremgår af en rapport fra Kraks Fond for Byggeforskning dateret november 2016.

 

»Det er overraskende, at det er de samme karakteristika, der gælder for de samme områder, når man går så lang tid tilbage. Der er taget mange initiativer, og mange er flyttet ud og ind, men det har altså ikke ændret noget i sammensætningen,« siger Cecilie Dohlmann Weatherall, der er den ene af de tre forskere bag undersøgelsen, til Berlingske

 

Nu er rapporten blevet aktuel vedrørende Vollsmose

I Odense har Pernille Bendixen (DF) nu bragt sagen op i forbindelse med kommunalvalget.

 

”Det er mildest talt forargeligt, at der forsat postes millioner af befolkningens skattekroner i Vollsmose på trods af, at rapporten for et år siden fra Kraks Fond helt klart har dokumenteret, at de adskillige milliarder, der på landsplan er brugt, ikke har ændret på beboernes sammensætning,” siger Pernille Bendixen til Den Korte Avis og understreger:

 

”Og det er jo det, der er hele formålet med at bruge de mange penge. Nemlig at få en balanceret beboersammensætning af indvandrere og danskere.”

 

”Én gang udsat boligområde, altid udsat boligområde

I selve rapporten konkluderes det blandt andet under denne overskrift, at:

 

”Kortlægning af de særligt udsatte boligområder, der blev udpeget i 2014, viser, at boligområderne over en periode på 29 år (1985-2013) har haft Danmarks største andel af personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, den største andel med flest domme og den største andel beboere med det laveste indkomst- og uddannelsesniveau.”

 

”De særligt udsatte boligområder har samtidig oplevet en kraftig vækst i andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.” hedder det videre.

 

Der har gennem tiderne været brugt milliardbeløb på at ændre beboersammensætningen i landets ghettoer, uden at det af den grund har ændret på noget som helst.

 

”Har formålet været at ændre beboersammensætningen i de udsatte områder, så har pengene ikke været givet godt ud,« siger Cecilie Dohlmann Weatherall.

 

Alligevel skal der nu postes over en kvart milliard i Vollsmose

På trods af rapportens konklusioner om det nyttesløse i at ofre millioner og atter millioner af kroner med det formål at ændre beboersammensætningen, fortsætter man alligevel ufortrødent i Odense.

 

I fire-årsplanen for 2016 – 2020 skal der nu smides langt over en kvart million kroner i Vollsmose i endnu et forsøg på at ændre bebyggelsens beboersammensætning, hvor 68 procent af beboerne ifølge ghettolisten 1. december 2016 var ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Helt præcist er der tale om 346 millioner kroner, hvoraf de 300 millioner er afsat til infrastruktur og de 46 millioner til en boligsocial helhedsplan, fremgår det af et svar fra stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen til byrådsmedlem Pernille Bendixen (DF).

 

Vollsmose har slugt over én milliard kroner siden år 2000

Siden år 2000 er der blevet brugt over én milliard kroner på at ændre beboersammensætningen i Vollsmose, uden at det har givet resultat.

 

I den første officielle ghettoliste fra 2010 var andelen af ikke vestlige indvandrere og deres efterkommer i Vollsmose på 67,7 procent og med de 68 procent, som denne gruppe nu udgør, har de mange millioner med henblik på at ændre beboersammensætningen således ikke gjort nogen forskel.

 

Sådan er millioner ind lind strøm flydt ud til Vollsmose

Penge er dels brugt på såkaldte kvarterløft og dels på boligsociale indsatser

 

Således blev der i perioden 2001 – 2002 blevet brugt 144 millioner på boligsociale indsatser samtidig med, at der i perioden 2001 – 2007 blev brugt 607 millioner kroner på kvarterløft.

 

Sideløbende er der i perioden 2005 – 2008 brugt 240 millioner kroner på endnu en kvarterløftindsats, fremgår det af en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut.

 

Endelig er der fra 2012 – 2016 brugt 51 millioner kroner på endnu en indsats på det boligsociale område.

 

Altså alt i alt lidt over én milliard kroner eller helt præcist 1042 millioner kroner.

 

Pernille Bendixen: Helt på månen

Det her er absurd frådseri med skatteborgernes penge, lyder der fra Pernille Bendix, der i Odense Byråd adskillige gange har protesteret mod de mange pengeoverførsler til Vollsmose.

 

”Det er helt på månen at man hovedløst bliver ved med at poste enorme summer i den slags projekter, når intet forandres,” lyder det fra Pernille Bendixen, som fortsætter:

 

”Det er et fuldstændig absurd frådseri med skatteborgernes kroner, at man betaler millioner for at enkelte personer får et arbejde og fraflytter området.”

Især når man kan se, at pengene ikke virker:

 

”Når vi helt klart kan se, at helhedsplaner aldrig har virket efter hensigten, så er det jo skørt at man bare blindt bliver ved med at gøre det samme,” siger Pernille Bendixen til Den Korte Avis og påpeger en anden skævvridning:

 

”Vollsmoseskolerne får mellem firs og halvfems procent mere per elev, end de skoler, der får mindst, ligesom også medarbejderne i Vollsmose får et særligt Vollsmose-tillæg,” fortæller Pernille Bendixen og understreger:

 

”Det må simpelthen høre op med denne særbehandling af en bestemt bydel, og da pengene kun kan bruges én gang, er det penge, der tages væk fra kommunens andre borgere.”

 

Her kan du læse de rapporter, der danner grundlag for tallene i artiklen:

http://vbn.aau.dk/da/clippings/status-quo-i-ghettoen(45e72b66-74b9-46e1-975f-fb11329dfaf0).html

https://www.b.dk/nationalt/30-aars-indsats-mod-ghettoer-er-slaaet-fejl

http://212.97.129.166/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Vollsmosesekretariatet/Om%20indsatsen/~/media/BKF/vollsmosesekretariatet/Dokumentation/Helhedsplan_Vollsmose2000%20pdf.ashx

https://www.odense.dk/temp/SBSYS/Dagsordener/Beskaeftigelses-_og_S(2016)/26-01-2016/Dagsorden(ID52)/Bilag/Punkt_4_Bilag_1_Boligsocial_helhedsplan__Jan_2016.pdf

http://sbi.dk/Assets/Evaluering-af-indsatsen-i-fem-kvarterloeftsomraader-2002-2008/sbi-2009-17-pdf.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…