Venstre-medlem: Tag dig nu sammen, Lars Løkke, og vis dig som det mandfolk, du er!

Udskriv

Jeg har det meste af mit voksne liv stemt på partiet Venstre, foruden at jeg i de sidste mange år også har været medlem af partiet. Men da medlemskontingentet skulle fornys her ved årsskiftet, bestemte jeg mig for ikke at betale – med andre ord ønskede jeg melde mig ud af partiet.

 

 

I denne uge har jeg så alligevel – med ulyst – betalt mit kontingent. Årsagen til min ombestemmelse er den megen kritik af Venstre-regeringens såkaldt ”stramme” flygtninge-indvandrerpolitik, som under latterlig stor mediebevågenhed i den senere tid er kommet fra nogle fremtrædende venstrepolitikere. Dertil kommer flere udmeldelser af partiet med samme begrundelse.

 

 

Jeg vil ikke være en del af det hysteriske kor, som åbenbart ikke har fattet situationens alvor for Danmark og hele Europa. For disse højtråbende Venstre-kritikere af regeringens udlændingepolitik er deres eget ”politisk korrekte” image tilsyneladende vigtigere end Danmarks fremtid.

 

 

Løkke og vælgerne

 

Regeringen kan jo ikke være i tvivl om, at den har et flertal bag sig for en restriktiv flygtninge- og indvandrerpolitik i den danske befolkning generelt, men det gælder også blandt Venstre-vælgerne.

Læs også
Muslimske friskoler og burkaforbud: Venstre risikerer at bliver overhalet indenom af Socialdemokratiet i udlændingepolitikken

 

 

Hvad der beklipper Venstres vælgertilslutning så at sige i begge ender i øjeblikket, er efter mit bedste skøn, at statsministeren ikke har vist beslutsomt statsmandskab, men tvært imod har han været næsten usynlig, og når han endelig har optrådt har det været valent og nølende med en masse floskler à la ”vi skal passe på Danmark” samtidig med, at Danmarks grænser i realiteten har stået pivåbne for hver en flygtning, der ytrer ønske om asyl.

 

 

Hvad vælgerflertallet efterspørger er en myndig statsminister, der modigt og velargumenteret tør tale Angela Merkel, EU-toppen og politikerne i Slesvig-Holsten midt imod, forlange forhandling om transportøransvar og ellers lukke grænserne – uanset hvad.

 

 

Merkel og Sverige har aflivet Schengen

 

Læs også
Dansk Folkeparti foreslår igen burkaforbud – Venstre har rykket sig, og et forbud er tættere på end før

Den solidaritet omkring modtagelse og fordeling af flygtninge i Europa, som forbundskansler Merkel, EU-toppen og Sveriges regering nu forlanger – uden det store held – kan man i øvrigt roligt sidde overhørig, al den stund Merkel (og Sverige) selv har vist en enestående mangel på solidaritet ved egenmægtigt at invitere hvem som helst, der kunne kalde sig syrer og betale en menneskesmugler, inden for i deres lande.

 

 

Spurgte Merkel sig for hos de andre europæiske lande først? Nej. Nu må hun så se ad, hvordan hun får styr på den kaotiske situation i Tyskland lige nu, som åbenbart er kommet som en overraskelse for hende. Det kunne vi andre ellers godt have advaret hende om. Voldtægterne nytårsaften i Køln og andre storbyer i Europa er blot ouverturen.

 

Uanset hvad, så er Schengen-samarbejdet en død sild. Og det er Merkel og Sverige, som har givet samarbejdet dødsstødet. Men den skandaløse manglende bevogtning af EUs ydre grænser, som skulle være forudsætningen for de åbne grænser, ville under alle omstændigheder før eller senere have ført til grænsekontrol mellem EU’s stater.

 

 

Skrap grænsekontrol nødvendig

 

Læs også
Bander: Mellemøstens vold brager nu igennem i det fredelige danske samfund – og det fortsætter, indtil politikerne gør det nødvendige

Nu kan man så formode, at fast grænsekontrol vil blive indført overalt i Europa i løbet af kort tid. Alt andet vil være det rene selvmord. EU-toppen kan true og regere så meget den vil, den har ingen retslig magt, så længe en effektiv bevogtning af de ydre grænser ikke er en realitet. Og en effektiv bevogtning betyder en flåde af skarpt bevæbnede krigsskibe i farvandet omkring EU, der ikke fisker flygtninge op og sejler dem til EU, men tvært imod transporterer dem direkte tilbage, hvor de kom fra.

 

 

Desuden skal der oprettes en stærk militær bevogtning af landegrænser hele vejen langs EU’s grænser på Balkan og videre op. Det er vilkårene i en situation, hvor millioner og atter millioner af emigranter fra Afrika og Mellemøsten ønsker sig en fremtid i EU, hvis de kan komme af sted med det. Om sådan en bevogtning nogensinde bliver en realitet, kan man tvivle på.

 

Det var en sød drøm med de åbne grænser, som desværre forudsætter, at verden er et paradis. Og det har da også, så længe illusionen varede, haft stor betydning for samhandel og udveksling af den nødvendige arbejdskraft.

 

 

Men må jeg gøre opmærksom på, at der også før Schengen var en livlig trafik og samhandel i EU. Pendlerne i Øresundsregionen og mellem Sønderjylland og Slesvig vil få det lidt mere besværligt med de bevogtede grænser, men der kan sagtens findes ordninger, som er til at leve med. Og varetransport over grænserne kan også med lidt smidighed arrangeres uden de store ventetider. Det har vi levet udmærket med før.

 

                

En helt ny flygtningepolitik

 

Så er det heller ikke værre, Lars Løkke Rasmussen! Tag dig nu sammen og vis dig som det mandfolk, du er. Pas på Danmark og få de grænser lukket af og indled så forhandlinger om en helt ny flygtningepolitik, som afhandles i nærområderne uden for Europa. Det ser der ud til at være flertal for i Folketinget lige nu.

 

 

Opret desuden et gedigent grænsepoliti i de kommende år. Giv det danske militær en tiltrængt ansigtsløftning og spar til gengæld milliarder i integrationstiltag i forbindelse med tilstrømningen af ikke bare 25.000 flygtninge årligt i årene fremover, men nemt 50.000-100.000, regner vi familiesammenføringerne og nye børnefødsler med.

 

 

Pengene vil i øvrigt være smidt lige ud af vinduet, fordi emigranter fra meget fremmede kulturer i så store mængder er en umulighed at integrere i dansk kultur og sædvane. Desuden vil de betyde en regulær befolkningsudskiftning og dermed en ændring af Danmark til et land, vi ikke kender.

 

 

Gør nu det rigtige

 

De erfaringer, vi har gjort hidtil med indvandring fra især Mellemøsten, har ikke været opløftende. Den koster os med et lavt estimat 16 milliarder årligt, når alle indtægter er fraregnet og spænder i forvejen vores velfærdsstat til bristepunktet.

 

 

Man tør slet ikke tænke på, hvad udgiften bliver fremover. For det er ikke kun læger, ingeniører og andre højtuddannede, vi tager imod. 90 procent af de nuværende flygtninge er ufaglærte eller analfabeter, som vil få udgifterne til overførselsindkomst til at eksplodere. Det er realiteterne i jernindustrien.

 

 

Farvel velfærdsstat! Og goddag vold, voldtægter, kriminalitet, terror og den indfødte befolknings oprør og gengældelsesaktioner. På længere sigt kan man imødese borgerkrigslignende tilstande. Jeg sørger over den dystre fremtidsudsigt for mine børnebørn og oldebørn. Og jeg er ikke den eneste, der har realitetssans nok til at forstå, hvad der venter os.

 

 

Så gør nu det rigtige, Lars Løkke Rasmussen! Der er endnu en lille tid til at afvende det værste, snart vil alt være for sent og slaget endegyldigt tabt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ