Landbrug og miljø: Politikerstyre eller embedsvælde?

En række medier har i den seneste tid serveret en meget ensidig og næsten kampagneagtig dækning af forløbet op til den glædelige vedtagelse af landbrugspakken. Eksempelvis har dagbladet BT som led i denne kampagne problematiseret og mistænkeliggjort, at tidl. miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen var på besøg ved Gudenåens bred i august sidste år med efterfølgende afsendelse af et brev vedr. grødeskæring til Silkeborg Kommune. Fornemt!

 

Til min store forbløffelse har en kommunalforsker nu problematiseret, at ministeren tillod sig at præge det pågældende brev med hendes underskrift. Hvad i alverden foregår der? I min optik er det et udtryk for ypperlig politisk indsats når ministre, folketingsmedlemmer, borgmestre og byrådsmedlemmer tager på feltbesøg ude blandt borgerne for at sætte sig ind i konkrete problemer. Såsom samfundsskadelige oversvømmelser langs vandløb.

 

Og det må være et folkekrav, at der tages bestik af situationen og gribes til politisk handling efterfølgende. Hvis man skulle følge kommunalforskerens logik, så kunne vi blot overlade alle beslutninger til embedsværket i stat og kommuner. Det bliver dog ikke på min vagt.

 

Naturligvis skal vi folkevalgte bruge den magt og indflydelse, som vælgerne har udstyret os med – alt sammen inden for lovens rammer. Og så står vi til ansvar for vores gerninger ved næste valg. I modsætning til forskere og embedsmænd. Derfor skal politikere på alle niveauer sætte sig for bordenden. Alt andet ville være at sætte folkestyret skakmat og erstatte det med enevældigt embedsvælde.

 

Kristian Pihl Lorentzen, er MF for Venstre, transportordfører for Venstre og medlem af Folketingets Præsidium.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…