Oprydning i regeljunglen

Miljø-og fødevareminister Eva Kjer Hansen gik straks efter valget i gang med en hårdt tiltrængt oprydning i junglen af regler på hendes område. En målrettet politisk indsats har nu resulteret i, at hele 35 pct. af alle love og bekendtgørelser på området er blevet fjernet.

 

2364 regler er blevet reduceret til 1524. Denne regelsanering er til stor gavn for både borgere og erhvervslivet, der nu fremover har et langt mere enkelt regelgrundlag at forholde sig til. Love og regler skal give mening samt være baseret fakta og sund fornuft.

 

Med oprydningen er der hverken skærpet eller slækket på kravene. Til gengæld er der sikret mere gennemsigtighed og mindre bureaukrati. For os politikere er det en af de fornemmeste opgaver at sørge for forståelig og enkel lovgivning og dermed skabe gode rammer for borgere og virksomheder.

 

Vi skal sikre en gennemskuelig lovgivning med vægt på retssikkerheden og borgernes mulighed for at sætte sig ind i lovgivningen. En logisk lovgivning, der giver mening for virksomhederne, befrier dem fra unødvendige arbejdsbyrder og omkostninger. Derfor glæder det mig, at ministeren allerede har ryddet godt ud i den tætbevoksede regeljungle. Lad os fortsætte kampen for langt færre, men bedre regler – samt mere frihed under ansvar.

 

Hvor der er vilje, er der vej.

 

Kristian Pihl Lorentzen MF, transportordfører for Venstre, medlem af Folketingets Præsidium

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…