Sundhedssystemet udfordres af befolkningstilvæksten

En fremskrivning fra Danmarks Statistik af befolkningsudviklingen viser, at der kommer et betydeligt ekstra træk på sundhedsydelserne.

 

I Danmarks Statistiks nye befolkningsfremskrivninger hedder det bl.a.:

 

”Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning opjusterer antallet af ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere med knap 82.000 personer i 2060 i forhold til fremskrivningen fra sidste år. Det skyldes primært den store indvandring af flygtninge og familiesammenførte sidste år, og at det forventes, at flere vil få asyl og familiesammenføres i de kommende år.”

 

Endvidere fremgår det, at det forventes at vestlige indvandrede og efterkommere at udgøre 465.000 personer i 2060 svarende til 7 pct. af befolkningen. Ikke-vestlige indvandrede og efterkommere forventes at udgøre 849.000 svarende til 13 pct. af den samlede befolkning på 6,483 mio. personer. I alt 20 pct. af befolkningen med indvandrer- eller flygtningebaggrund.

 

Med denne prognose for den fremtidige befolkningsudvikling går sundhedsområdet meget store udfordringer i møde. De mange nye medborgere kommer med mange nye typer af sygdomme, ligesom man må forudse en række sproglige og kulturelle udfordringer for sundhedsområdet. Der kommer bestemt til at mangle hænder, hvis vi ikke får uddannet flere sundhedspersoner.

 

Niels Jørgen Langkilde er formand for Patientforeningen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…