Landbruget gøder faktisk mindre, end EU foreskriver

Hos Bæredygtigt Landbrug ser man frem til, at EU-Kommissionen nu får vished for, at Danmark med landbrugspakkens regler om at gøde efter økonomisk optimum, mere end overholder EU-kravet om at gøde efter ligevægt. Direktør Hans Aarestrup mener, at modstanderne af landbrugspakken med hidkaldelsen af Kommissionen har skudt sig selv i foden.

 

Det kan vise sig at være til landmændenes fordel, når EU-Kommissionen nu skal granske de danske regler for landbrugets brug af gødning, for Danmark har i forvejen nogle af EU’s skrappeste regler på området, så hos Bæredygtigt Landbrug ser direktør Hans Aarestrup frem til, at der bliver stillet spørgsmål til den danske tolkning af reglerne.

 

”Vi har jo stadig i Danmark regler om gødskning efter økonomisk optimum, og i EU har man et ligevægtsprincip, så det vil sige, at vi ligger stadigvæk under det niveau, som vi må gøde med i EU,” siger Hans Aarestrup og direktøren efterlyser, at der kommer de rette proportioner ind i debatten.

 

”Vi skal have proportionerne ind i debatten, for det diskussionen reelt kommer til at stå om, der er reelt set, at nu har Danmark fjernet 50.000 tons om året over en lang årerække. Vil EU anse det for at være en væsentlig korrektion at vi over de to næste år muligvis udleder 312 tons ekstra. Når man kigger på, hvad der foregår i Sydeuropa og andre steder, så vil det jo være et helt andet målebånd, man skal have fundet frem i forhold til Danmark på kvælstofområdet. Eksempelvis har Tyskland indtil sidste år ikke regnet det gylle med som har været igennem et biogasanlæg, ikke regnet det gylle med som kom fra jordløst landbrug, og de tyske bønder må stadigvæk køre gylle ud på markerne med bredspreder. Det er ting, som har været forbudt i Danmark i femten år. Skulle det så ske, at vi lige pludselig fordi vi laver en meget lille korrektion bliver sat i bad standing, så er det kun fordi, vi selv beder om det.”

 

Hans Aarestrup forudser, at de højtråbende modstandere af landbrugspakken med hidkaldelsen af EU-Kommissionen kan få sig en overraskelse, da EU nu skal sætte fokus på grundlaget for de danske regler.

 

”Vi har så også nogle mål for, hvad vi skal opnå i forhold til vandkvalitet. Eksempelvis så det, at summen af alt det vi udleder i vores vandplansområder hedder cirka 42.000 eller 44.500 tons. Det er jo et mål, som har været vendt i medierne flere gange, og man kan godt stille spørgsmålstegn ved, hvad er egentlig hele fundamentet under hele dette mål. Det er jo en af de ting, den meget polemik vi har haft her på det seneste har fået os til at stille spørgsmålstegn ved. Nogle af de ting, vi aldrig har stillet spørgsmålstegn ved før, viser det sig jo nu, når vi får diskussionen igen, de hviler jo egentlig på et løst grundlag. Så det her med, når man nu hidkalder kommissionen og vil have tingene gået igennem med en tættekam, det kan faktisk vise sig at Ida Auken og hendes venner, de har skudt sig selv i foden med det.”

 

Danmark har de strammeste regler
At landbrugspakken har skabt så stor opstandelse i Danmark på trods af, at Danmark med tiltagene i pakken stadig har EU’s skrappeste gødningspolitik, overrasker ikke Hans Aarestrup, men han er sikker på, at EU Kommissionen ikke vil sætte en stopper for udrulningen af landbrugspakken.

 

”Umiddelbart syne vi det godt kan virke som lidt af en obstruktion, men der er ingen tvivl om, at eftersom vi har de strammeste regler i EU på det her område, så vil denne sag i EU-Kommissionen sandsynligvis ende op med, at dem som har hidkaldt tropper fra EU, de vil ende op med at fortryde. Fordi EU vil jo gøre Danmark opmærksom på, at vi stadigvæk har luft i systemet til at gøre mere, hvis det er det, vi vil.”

 

Hans Aarestrup har forståelse for, at EU reagerer, som man gør, når en tidligere Miljøminister bebuder, at miljøtilstanden er i tilbagegang i Danmark.

 

”Når en tidligere minister, Ida Auken, er med til at fortælle EU, at alt hvad der foregår i Danmark, det er totalt bananrepublik, så er EU jo nødt til at reagere og komme op og se, ”hvad er det, der foregår”. Men når de så har konstateret, at det, der foregår, det er at man i Danmark stadigvæk har en regulering, at man har nogle kvælstofnormer, som er strammere end det, som reelt set er lovgivning i EU, og at hvis EU underkender det danske system, så vil være nødt til at underkende systemerne i alle mulige andre EU-lande, så er svaret jo givet på forhånd; EU vil selvfølgelig ikke underkende den danske beslutning.”

 

”Foreløbig har vi ikke hørt Kommissionen sige, at Danmark har gjort noget forkert. Vi har hørt, at nogle danske politikere og interesseorganisationer har påstået, at Danmark har gjort en hel masse forkert. Og der er altså en væsentlig forskel. Foreløbig er EU-Kommissionen jo bare i gang med at kigge på, om der egentlig er gjort noget galt. I det øjeblik EU-Kommissionen siger, at det og det og det har I gjort forkert, så er det alvorligt – så skal vi til at tænke på, hvad gør vi så. Men foreløbig er det bare nogle danske politikere og interesseorganisationer, der har sagt, at Danmark har overtrådt en masse regler. At EU-Kommissionen sender nogen herop, det er jo ikke ensbetydende med, at der er gjort noget forkert i Danmark.”

Læs også
Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!

 

Danskerne kan se frem til grønnere marker
Midt i polemikken omkring landbrugspakken, så opfordrer Hans Aarestrup alle danskere til at nyde synet af markerne, der i år er mere grønne end det har været tilfældet i år. Det er en følge af landbrugspakken, og senere på året bliver det også muligt at smage den forskel, som den øgede gødningsmængde har på kvaliteten af de danske fødevarer, lyder det fra direktøren.

 

”Danskerne skal glæde sig over nogle smukkere og mere grønne marker. Vi vil også få en højere proteinprocent i vores korn i år end vi havde sidste år, men vi vil ikke komme op på niveau med Sverige og Tyskland det første år. Det man skal glæde sig over, det er, at bønderne sandsynligvis får en lidt bedre økonomi og det man også kan glæde sige over, det er, at man får en højere kvalitet af korn, så man nu begynder at kunne få noget brød, der er bagt af dansk korn, ” lyder det fra Hans Aarestrup.

 

I Bæredygtigt Landbrug slår direktøren fast, at de ændrede gødningsregler ikke kommer til at betyde, at hele den forøgede gødningskvote bliver brugt i 2016.

 

”Det er jo sådan, at det er en rettighed landmændene har fået til at benytte noget ekstra gødning, men det er ikke noget, vi har øvet os så meget på i Danmark her de senere år, og derfor så handler det her også meget om, hvilken teknik man bruger. Så vi kommer ikke til at bruge al den gødning, vi har fået ret til at bruge, og vi får heller ikke den fulde effekt af landbrugspakken endnu. Med hensyn til udledningen af kvælstof, så er der tale om en teoretisk, marginal forøgelse på i værste fald 312 tons de første år – som er en slags ingenting i det store billede.”

 

Jakob Tilma, [email protected]

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…