Europol skal bekæmpe kriminalitet i EU: Men siden Danmark kom i Schengen er udenlandske kriminelle strømmet til landet

You Tube

Aldrig så snart havde justitsminister Søren Pind (V) ifølge Berlingske 5. oktober skriftligt meddelt Rigspolitichefen, at han skulle forberede en dansk udtræden af Europol, førend der nu lyder de helt modsatte toner fra udenrigsminister Christian Jensen (V).

 

”Jeg håber, at det falder i hak inden for nogle uger, sådan at vi har en klar ramme for, hvad vi får af tilbud,” sagde udenrigsminister Christian Jensen om fortsat dansk medlemskab af Europol til Jyllands-Posten den 15. november efter et møde i Bryssel.

 

Ifølge Christian Jensen er problemet, at der rent juridisk er en ramme for Europol-samarbejde med lande, der ikke er medlemmer af EU, ”Men der er ikke en juridisk ramme for et EU-land, der ikke er fuld og helt med,” som udenrigsministeren udtrykker det.

 

Det er en sådan juriske ramme, der skal falde på plads inden 1. maj, hvor Europol går fra et være et mellemstatsligt samarbejde til EU-overstatsligt.

 

På trods af Europol: Udenlandske kriminelle strømmer til Danmark

Efter at justitsminister Søren Pind skriftligt havde bedt Rigspolitichefen om at forberede en dansk udtræden af Europol udtalte han den 10. oktober til Ritzau om konsekvenserne i tilfælde af en dansk udtræden af Europol, at:

 

”Det vil betyde et tilbageslag for bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet.”

 

Hvordan kriminaliteten ville have udviklet sig uden Europol står hen i det uvisse, men ifølge en analyse, som Søren Pinds eget ministerium har bestilt hos Københavns Universitet, har den grænseoverskridende kriminalitet på trods af Europol haft særdeles gode vilkår, siden Danmark i 2001 blev medlem af Schengen.

 

Således viser analysen, der er udarbejdet for Justitsministeriet af sociolog ph.d Peter Kruize, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, at antallet af sigtelser mod udenlandske kriminelle for overtrædelser af straffeloven steg fra 1,7 procent i 2000 til hele 10,4 procent i 2014.

 

EU’s udvidelse satte ekstra skub i kriminaliteten

Det var især efter EU’s udvidelse i 2004 med de baltiske lande, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Slovenien samt de senere udvidelser i 2007, at der for alvor kom gang i de udenlandske kriminelles hærgen i Danmark.

 

Læs også
Dommedagsprofetierne gjort til skamme: Aftalen om Europol tilfredsstiller stort set dansk politis behov, siger Rigspolitiet nu

Det er som nævnt Peter Kruize, Københavns Universitet, der har gennemført udsendelsen, og hans konklusion er ikke til at tage fejl af:

 

”Den statistiske analyse af straffelovssigtelser og afgørelser taler sit eget tydelige sprog. Der er i perioden 2000 – 2014 kommet flere kriminelle turister til Danmark. Denne udvikling går hånd i hånd med EU’s østudvidelse og Schengensamarbejdet,” skriver Peter Kruize og tilføjer:

 

”Der har i hvert fald i perioden 2000 – 2014 været en stigende mobilitet i EU, og det gælder også for småkriminelle og kriminelle netværk fra andre lande.”

 

Det er på dette område, at Europol ifølge Søren Pind skulle vise sin berettigelse, men Europol eller ej, så deltager dansk politi også i andre internationale samarbejdsformer, når det gælder bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet

 

Det baltiske samarbejde mod organiseret kriminalitet

Således er Danmark med i den såkaldte Task Force on Organized Crime in the Baltic Sea Region.

 

Der er her tale om et formaliseret samarbejde mellem foruden Danmark også Estland, Finland, Island, Letland, Litauen, Norge, Polen, Rusland, Sverige og Tyskland.

Læs også
Med grænsekontroller overalt i Europa er Schengen afgået ved døden

 

På sin hjemmeside beskriver Rigspolitiet samarbejdet således:

 

”Formålet med samarbejdet er at fremme operativt samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i de deltagende lande. Det gælder særligt bekæmpelse af organiseret kriminalitet gennem styrkelse af udveksling af information og erfaring og gennem uddannelse.”

 

Videre hedder det, at:

 

”Med henblik på at nå dette mål gennemføres blandt andet et betydeligt antal fælles operationer på bi- og multilateralt niveau.”

 

Der ud over har Danmark siden 1926 været medlem af Interpol, som blev oprettet i 1923 og har hovedkvarter i den franske by Lyon. I alt deltager her 188 lande i Interpolsamarbejdet.

 

http://www.justitsministeriet.dk/indhold/omrejsende-kriminell

Læs også
Chefen for Europol advarer: Faren for terrorangreb er den højeste i 20 år – og den fortsætter med at vokse

https://www.politi.dk/da/ompolitiet/internationalt_samarbejde/

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…