Erfaren kriminalbetjent kommer med opsigtsvækkende kritisk vurdering af Europol

You Tube

Vedr. den aktuelle debat om Europol-spørgsmålet

 

I den aktuelle debat om Europol-spørgsmålet skinner det igennem, at det vil være helt og aldeles katastrofalt for dansk politi, hvis vi ryger ud af Europol. Mange tror, at dansk politi slet ikke vil være i stand til at samarbejde internationalt, hvis vi ikke er medlem af Europol.

 

Men det er slet ikke tilfældet. Udelukkelse fra Europol betyder blot, at vi i stedet benytter det overordnede Interpol-system, der dækker alle lande i verden, og ikke kun europæiske lande.

 

Rigspolitichefen har i et TV-indslag for nogen tid siden givet udtryk for, at Belgien i forbindelse med de seneste terrorsager i Belgien har haft stor gavn af Europol. Rigspolitichefen oplyste ikke noget om, i hvilke sager Danmark har haft gavn af Europol.

 

Hvis vi ryger ud af Europol, ryger vi ud af Europol Information System – eller EIS-databasen, som den kaldes i daglig tale. I databasen kan politiet lede i flere tusinde beviser, personbeskrivelser og forbrydelser efter kriminelle, der arbejder på tværs af landegrænser.

 

I mine 44 år i politiet, herunder de seneste 17 år beskæftiget med udlændingesager, inklusiv samarbejde med andre udenlandske politimyndigheder, har jeg aldrig gjort brug af EIS-databasen.

 

Jeg gør derimod dagligt brug af POLKON-systemet og EURODAC-systemet.

 

I POLKON-systemet kan politiet bl.a. undersøge, om en udlænding er uønsket i Schengen-området, om udlændingen er efterlyst i udlandet – enten til strafforfølgelse eller til straffuldbyrdelse, om der foreligger en international arrestordre på udlændingen, om udlændingens pas eller ID-kort er efterlyst, ligesom en udlænding også kan være opdateret i POLKON med anmærkning fra et land om, at han skal overvåges diskret, medførende at der sker indberetning til Rigspolitiets Sirenekontor om, hvor og hvornår udlændingen er antruffet og under hvilke omstændigheder.

 

POLKON-check foretages ikke blot af flypassagerer i lufthavnene i Danmark, men også når politiet antræffer udlændinge på gadeplan eller anholder udlændinge.

 

I EURODAC-systemet kan politiet undersøge, om en udlændings/en tredjelandsborgers fingeraftryk er kendte i andre europæiske lande, d.v.s. om en udlænding er kendt som asylansøger i et andet europæisk land.

 

Læs også
Langt over to hundrede menneskesmuglere er fængslet på grund af grænsekontrol – men Radikale kaldet det symbolpolitik

Ved udmeldelse af Europol bibeholder dansk politi adgang til POLKON-systemet og til EURODAC-systemet.

 

Denne fortsatte adgang til POLKON og til EURODAC finder jeg meget væsentlig, og dette bør tilføres debatten omkring Europol-spørgsmålet.

 

Ydermere kan jeg oplyse, at dansk politi også samarbejder direkte med andre landes politimyndigheder uden om Europol/Interpol, eksempelvis via Home Office i England i form af en international retsanmodning.

 

M.h.t. terrorbekæmpelse – ja, så har PET jo derudover sit eget samarbejdssystem med udenlandske efterretningstjenester, hvilket samarbejde også vil køre videre uden Europol, og i øvrigt helt uafhængigt af Europol.

 

Som det skinner igennem i det, jeg har beskrevet ovenfor, er jeg ikke nervøs for en udmeldelse af Europol.

 

Dansk politi skal nok finde ud af at samarbejde internationalt alligevel.

 

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

Lad mig yderligere i dette indlæg omtale en ny bog, jeg lige har læst, nemlig ”Mafiaen kommer” – om den italienske mafia, der rykker nordpå i et forsvarsløst Europa, skrevet af Morten Beiter, udgivet på Gyldendals forlag.

 

I bogen er den tidligere overstatsanklager i Køln, Frank-Egbert Bülles, interviewet. Han regnes for én af Tysklands førende mafiaeksperter. Han blev spurgt om sin holdning til Europol og Europols opgave: At sikre øget effektivitet og samarbejde mellem myndighederne i unionens medlemslande, særligt hvad angår organiseret kriminalitet og terrorisme.

 

Om Europol udtalte han – som beskrevet i bogen: mens han trak opgivende på skuldrene: ”Der bliver talt meget om Europol, men i virkeligheden gør Europol ikke ret meget andet end at indsamle data”.

 

Jeg tror faktisk, at denne overstatsanklager har helt ret. Der bruges rigtig mange ressourcer på at opdatere diverse oplysninger i Europols EIS-database, men spørgsmålet er så, hvad der kommer ud af disse opdateringer i den anden ende, rent bortset fra statistikker og analyser.

 

Lad mig sluttelig nævne drabet på politiassistent Morten Mortensen i Aarhus for godt 20 år siden. Drabet blev forøvet af 5 franske gangstere, og efterforskningen foregik i Aarhus, i Tyskland og i Frankrig. Europol eksisterede ikke dengang. Papirgangen foregik via Interpol. Men opklaringen kom i hus ved direkte samarbejde imellem de politifolk i de tre lande, der arbejdede med sagen. Jeg havde selv fornøjelsen af være dansk politis forbindelsesofficer til Frankrig og til Tyskland.

 

Og samarbejdet foregik på en fortræffelig måde, uden at vi havde et Europol at støtte os til.

 

Læs også
Omvendt grænsekontrol: De kriminelle fik et chok og politiet kunne gnide sig i hænderne over fangsten

Med venlig hilsen

Freddy Ladefoged,

Kriminalassistent,

Udlændingesektionen ved Østjyllands Politi

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…