Imamen talte om Vesten som syg – så tænkte jeg: Det danske samfund længe leve!

Da jeg hørte imamen fra Rigshospitalet i radioprogrammet 24-7 lørdag morgen, blev jeg næsten betaget af hans måde at forklare og forsvare Islam på. Med en rolig stemme, en fint pudset dansk udtale og smukt indflettede digte af Rumi, bragte han sin skjulte dagsorden til morgenfriske danskere. Det var en konstant strøm af mange, gode ord om kærlighed, guds budskab, bedre mennesker og et bedre samfund.

 

“Stop!” tænkte jeg, da han blandt andet begyndte at udtale sig om en bedre samfundsmodel. Men studieværten var allerede hypnotiseret og reagerede ikke på imamens skjulte budskaber.

 

Men min indre alarmklokke ringede. “Et bedre samfund?” Bedre end hvad? Er muslimske samfund i Saudi Arabien bedre end vores samfund? Eller er samfund i Iran måske bedre end vores? Eller i Pakistan, hvor han kommer fra? Eller i Indonesien, hvor næsten alle samfund er homogent muslimske? Hvor er hans “bedre muslimske samfund”, som han omtaler i sin meget lange og uforstyrrede monolog? Måske i hans fantasiverden?

 

Materialismen er roden til alt ondt, sagde han

Indvævet i hans islamforsvarende monolog påstod han også – igen uden at værten bemærkede det – “at de største problemer, som gør vestlige samfund syge, er en voksende, kapitalistisk materialisme.” Husk, hvordan Madonna udtrykte det i sin berømte sang: “I am a material girl in a material world!”  – No shame! Ikke sandt?

 

Det viser sig, at imamen mener, at materialismen i Vesten er roden til alle vore daglige problemer: materiel ulighed, arbejdsløshed, familieproblemer, had, narkotika, alkoholisme og meget mere, men Islam kan levere den bedste løsning i form af en statsbaseret religion, som vejleder mennesker dagligt og viser, hvordan de kan opdrage og forme en ny, bedre mennesketype, nemlig – muslimer – uden en materialistisk tankegang, med kærlighed til gud og hinanden. Husk, at muslimer ifølge islam, ikke har nationaliteter, derfor er de alle internationalister- men i praksis? Og hvilken fremtid er der så for danskere og danskhed?

 

“Stop!” Sagde min indre stemme igen. Alle de ord om et ikke kapitalistisk samfund, om hjælpsomme, barmhjertelige mennesker, har jeg hørt før. I stedet for Gud var der røde faner med guldsejl og hammer – et glemt, kommunistisk tegn. Det samme igen! Kommunistiske samfund har allerede i 70 år prøvet at forme de nye mennesker – uden grådighed, uden kapitalistisk tankegang, uden privat ejendom, næsten uden penge og med kollektivt ansvar og et indre, kommunistisk samvittighedskompas. Og hvad er resultatet?

 

Jeg har oplevet kommunismen

Efter 70 års konstant hjernevask om “Den onde, vestlige kapitalisme,” har Rusland nu udviklet et vildt, kapitalistisk samfund med mafia, sorte penge og de største ejendomme, jeg har set i mit liv. Der er flere Mercedes‘er i Moskva nu, end der er i New York eller London. En “ny type mennesker” findes ikke – den kommunistiske propaganda slog fejl!

 

Mennesker er født grådige, begærlige og magtsyge. Bare hør baby-gråd: “mad, mad!!” Grådighed er den største, menneskelige motivation til udvikling: “Mere, større, bedre!” Sådan er mennesker ifølge Darwins teori. Vi “begærer” livet og livets frugter! Vi har den vildeste fantasi, og kun samfundets love holder os i kort snor sammen med en sund, Grundtvigiansk fornuft selvfølgelig – og ikke religionen!

 

Men tilbage til imamen og hans prædiken. For mig, som er født i et kommunistisk samfund og igennem 15 år er blevet hjernevasket med kommunismens drømme, er der ikke store forskelle på Islam og Kommunismens ideologier: Begge vil gerne opdrage en ny mennesketype, begge vil opbygge staten ifølge deres programmer, og ikke ifølge demokratiet, begge tager afstand fra kapitalismen.

 

Læs også
Tyskland konfiskerer boliger for at bruge dem til migranter “Et massivt angreb på borgernes ejendomsret”

Begge lover “Paradis på jord” i form af et ikke-materialistisk, højt retfærdigt samfund af individer, uden nationale grænser og historier. Men her er en forskel: Islam vil bede til en usynlig Gud 5 gange dagligt, holde Ramadan og tage på pilgrimsrejser til Mekka, hvor det kommunistiske samfund synger “Internationale”, holder partimøder med faner og taler, og ikke blander sig i kost og udseende.

 

To systemer og ideologier, der ligner hinanden

Ellers er de to filosofiske, religiøse og statslige doktriner næsten ens! Med en lille undtagelse. Hvor kommunismen vil sprede sit budskab med fysisk magt, vil Islam gøre det både fysisk og  på en mere snedig måde, nemlig med smukke taler, masser af gode ord, begreber og meget dygtige imamer.

 

MEN bliv ikke fanget i deres “net” af smukke ord og dygtige overtalelser!

 

De kom til os!  Vi kom ikke til dem med vores materialistiske tanker! De udnytter vores ressourcer og kapaciteter- vi udnytter ikke deres! Vi tillader dem at tilbede deres gud – ikke omvendt.  Men de har deres skjulte dagsorden: At lave os og vores samfund om – ifølge deres tankegang, ifølge deres forståelse af, hvad der gør mennesker lykkelige.  De mener, at de kender svaret, men de er ikke i stand til at bevise, at deres tanker er fromme.

 

Det kan vi – bare se dig omkring!

 

www.belbooks.dk

Læs også
Fremtrædende danske imamer har ingen kommentar til Islamisk Stats bøsse-massakre

www.belbooks-ru.com

www.belbookstoday.com

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…