Danmark må deltage i et oprør mod de internationale asylregler, der truer med at ødelægge vores samfund – oprøret er i fuld gang

Foto taget fra en drone af asylstrømmen (You Tube)

 

Det hårdt pressede Østrig lægger nu et loft over, hvor mange asylansøgere landet vil modtage i år – nemlig 37.000. Dermed bryder man flygtningekonventionen og EU’s asylregler.

 

I Tyskland er kansler Angela Merkel under hårdt pres for at indføre et lignende loft.

 

Balkan-landene Makedonien, Serbien og Kroatien lukker deres grænser for strømmen fra Grækenland. Dog tilsyneladende sådan, at de lader asylansøgere slippe ind, som skal videre til Østrig og Tyskland. Slovenien vil formentlig følge Østrig.

 

I Østeuropa har en række lande reelt lukket af.

 

Nu eksploderer debatten også i Danmark. I dag er kommet Liberal Alliances forslag om et asylstop i Danmark i to år kombineret med, at vi tager imod 4.000 kvoteflygtninge om året.

 

Partiets forslag bliver kritiseret for, at det er urealistisk. Og det er da heller ikke noget, man bare lige gennemfører. Men de fleste oprør tager sig i første omgang urealistiske ud. Det forhindrer ikke, at de kan skubbe på en vigtig ændring i måden, man ser tingene på.

 

Rundt omkring i Europa er et oprør i fuld gang mod de internationale asylregler, der truer med at ødelægge vores samfund. Danmark må deltage i dette oprør.

 

Voldsom asylstrøm fortsætter

Man regner med, at over en million mennesker igen vil strømme ind i Europa i år og næste år – måske endda endnu flere.

 

Lige nu er strømmen dæmpet noget, men når vejret bliver mildere, vil det brage løs igen. Danmark kan meget vel få i størrelsesordenen 50.000 asylansøgere i år. Med familiesammenføringer bliver det i størrelsesordenen 100.000.

 

Læs også
Nordiske konventioner om frit ophold i Norden og social sikring må straks opsiges

Det er fuldkommen uholdbart. En sådan vedvarende tilstrømning vil ændre det danske samfund til ukendelighed. Vores velfærd, sammenhængskraft og værdifællesskab vil bryde sammen under presset. Vi vil få et langt mere konfliktfyldt land med hastigt voksende parallelsamfund, der lever deres eget liv.

 

Et fundamentalt valg

Disse udsigter stiller os over for et fundamentalt valg:

 

Vi kan sætte det højest, at vi overholder alle de nuværende internationale asylregler – flygtningekonventionen, EU-reglerne m.m. I så fald vil det danske samfund, som vi kender det, gå i knæ.

 

Eller vi kan sætte det højest at værne om det danske samfund med alle dets kvaliteter. I så fald er vi nødt til at tænke helt nye tanker om håndteringen af asylproblemerne. De eksisterende internationale regler matcher overhovedet ikke den situation, vi står i. De er skabt til helt andre historiske forhold.

 

Vi skal vælge det sidste. Det betyder, at vi aktivt går med ind i et oprør mod de eksisterende internationale regler.

 

Radikal forandring nødvendig

Læs også
En en strøm af konventioner giver udlændinge rettigheder i Danmark – men ingen konventioner sikrer danskerne

Flygtningepolitikken er under hastig forandring i Europa. Det foregår ikke ved konferencer og digre oplæg. Det foregår ved, at land efter land ser sig nødsaget til at lægge deres politik radikalt om.

 

Danmark må tage sine egne initiativer og så satse på, at der efterhånden udvikler sig en ny europæisk enighed.

 

Vi skal have lukket kraftigt ned for den flygtningepolitik, hvor vægten ligger på at modtage en kolossal strøm af mennesker fra meget fjerne lande. Det kræver et asylloft eller asylstop.

 

Vi skal samtidig have lukket op for en flygtningepolitik, hvor indsatsen i form af penge, flygtningelejre og anden hjælp hovedsageligt ligger i flygtningenes nærområder. Suppleret med et mindre kontingent af særligt trængende flygtninge til Danmark.

 

Den danske debat

Dette er den rigtige hovedtanke i Liberal Alliances forslag. Det har længe været hovedtanken hos Dansk Folkeparti. Og det blev også for nylig lanceret af Socialdemokraternes strammer og fritænker Henrik Sass Larsen, der siden har fået partiformand Mette Frederiksens opbakning.

 

Sideløbende med denne fundamentale debat har vi også fået en debat om flygtningelandsbyer. Hvor meget det bliver til, er foreløbig uvist – også fordi der er uenigheder blandt de partier, der ønsker flygtningelandsbyer.

Læs også
Befolkningen siger nej til at modtage jihad-terrorister, jihad-brude og deres børn – men politikerne tænker kun på konventionerne

 

Flygtningelandsbyer kan måske yde et bidrag til, at der kommer færre asylansøgere, og at de bliver her i kortere tid. Men det afgørende er omlægningen til asyllofter og indsats i nærområderne.

 

Regeringen

Regeringen forholder sig tøvende til det asyloprør, der nu slår igennem i dansk politik. Det er naturligvis også mere kompliceret at forholde sig til, når man sidder med regeringsansvaret.

 

Venstres ordfører Marcus Knuth henviser til, at regeringen har erklæret sig villig til at ”kigge på konventionerne”. Men han føjer til, at det gør man ikke fra den ene dag til den anden. Han tror ikke, at Liberal Alliance ville komme med sit forslag, hvis partiet sad med regeringsansvaret.

 

Men Marcus Knuth forbigår, at en stribe regeringer i EU har kastet sig ud i oprøret mod de internationale regler. Når man laver asylloft eller asylstop, så bryder man med både flygtningekonvention og EU-regler.

 

Det er den vej, det går nu, fordi de enkelte lande følger sig presset til det. Ikke nok så mange erklæringer fra EU-topmøder eller reprimander fra vogtere af flygtningekonventionen kan stoppe dette.

 

Læs også
Løkke bør ubetinget trække Danmark ud af FN’s migrationspagt – disse punkter viser, at den er en katastrofe

Det er nødvendighedens lov. Før eller siden vil den danske regering nok blive nødt til at gå med i oprøret. Hellere før end siden.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…