Nu er det vejenes tur – og det giver vækst

Gode veje til vækst

 

Vi har alle brug for en god infrastruktur, der binder Danmark sammen og som sikrer grundlaget for en effektiv transport af personer og gods.

 

Borgerne skal lettere kunne komme til arbejde, fritidsaktiviteter samt besøg hos familie og venner. Virksomhederne og deres kunder skal hurtigt, sikkert og billigt få transporteret råvarer og færdige produkter.

 

Der hersker en nøje sammenhæng mellem en stærk infrastruktur og mulighederne for at skabe vækst og attraktiv bosætning i hele Danmark.

 

I de seneste ti år har vi gennemført mange store og vigtige anlægsprojekter.

 

Langt de fleste penge er blevet brugt til nødvendige investeringer i kollektiv transport, herunder ikke mindst jernbanen. Men nu er det vejenes tur.

 

Vi skal have ryddet op i bunken af grydeklare vejprojekter, der skal løse trængselsproblemer eller sikre grundlag for flere arbejdspladser.

 

Og som bekendt eksisterer der allerede alvorlig trængsel på vejene en række steder i landet samtidig med, at trafikken er i vækst.

 

Der er glædeligvis igen gang i hjulene i vores samfund.

 

På denne baggrund er jeg uhyre tilfreds med, at den nye VLAK-regering i regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” klart markerer, at nu er det vejenes tur.

 

Samtidig lægger regeringen op til, at der i forhandlingerne om en 2025-plan skal findes råderum til at øge investeringerne i infrastruktur.

 

Det har Danmark hårdt brug for. Afslutningsvis vil jeg slå et slag for, at vi i fremtiden begynder at tænke mere langsigtet og helhedsorienteret med hensyn til de trafikale investeringer.

 

Der er behov for en masterplan, der sikrer forudsigelighed for kommuner og virksomheder om kommende trafikale investeringer samt mere effekt for hver eneste skattekrone.

 

Kristian Pihl Lorentzen, MF og transportordfører for Venstre

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…