National aktionsplan mod mobning

Alt for mange børn får deres liv forpestet af mobning i skolerne. Faktisk er det hver femte elev, der plages af ondskabsfuld mobning og dens store negative konsekvenser for deres liv. Der er således behov for en styrket indsats mod mobning.

 

Derfor glæder det mig, at regeringen nu rykker på området og lancerer en national aktionsplan, der skal bekæmpe og forebygge mobning. Planen indeholder en række tiltag, der kan bruges af lærere, forældre, skolebestyrelser. Lærere, pædagoger m.fl., og som retter sig mod de forskellige grupper af børn i børnehaver, skoler og på ungdomsuddannelserne.

 

Blandt tiltagene kan jeg nævne, at lærere og pædagoger altid bør være med til at udforme skolernes antimobbe-strategi med deraf følgende ejerskab. Desuden at skoleledere skal tage ansvar for, at trivselsmålene løbende evalueres og justeres, så de forebygger mobning – og så der omgående handles når mobning sker.

 

Endvidere skal der etableres en ny klageinstans, så der sikres en tydelig ansvarsplacering, hvis et barn mobbes uden at de ansvarlige griber ind. Sanktionsmulighederne for denne klageinstans vil blive drøftet med folketingets øvrige partier i løbet af efteråret.

 

Læs også
Hun er venstreorienteret skolelærer – nu advarer hun om alt for mange muslimske elever og islams voksende indflydelse

Regeringens aktionsplan er lavet i tæt dialog med Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet og Mary Fonden. Målet er klart: En mobbefri hverdag for vores børn og unge – Danmarks fremtid og vigtigste råstof.

 

Kristian Pihl Lorentzen, MF transportordfører for Venstre og medlem af Folketingets Præsidium.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…