Mærsk har en klemme på staten, som de vil bruge til at få en mere lempelig beskatning

Olie- og gasproduktionen fra den danske del af Nordsøen har stor samfundsøkonomisk betydning. Den akkumulerede nutidige produktionsværdi for perioden 1963-2016 er opgjort til knap 1.100 mia. kr.

 

Statens indtægter fra kulbrinteindvindingen i Nordsøen stammer især fra kulbrintebeskatningen på 52 pct. og selskabsskatten på 25 pct. Siden 1973 er de samlede statslige indtægter fra Nordsøen løbet op i omkring 440 mia. kr.

 

Derfor har selv mindre ændringer i beskatningsforholdene for olie- og gasproduktionen ikke kun betydning for Nordsø-selskaberne, men har også betydelige statsfinansielle konsekvenser.

 

Tyra lukker hvis der ikke er penge til renovering

 

I foråret 2016 udmeldte Mærsk Oil, at produktion fra Tyra Øst og Tyra Vest vil ophøre den 1. oktober 2018.

 

Hvis ikke der findes ”en økonomisk levedygtig løsning” for fortsat drift i løbet af 2016.

 

Fortsat drift forudsætter nemlig, at der investeres mere end 30 mia. kr. på en renovering og udbygning af Tyra-feltet.

 

Årsagen er, at havbunden er sunket 5 meter under Tyra, og de gamle platforme kommer dermed på et tidspunkt så tæt på havoverfladen, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke længere vil være muligt at arbejde på platformene.

 

Alternativet til renovering er at lukke feltet.

 

Men regningen for at demontere og rydde op efter de gamle platforme på Tyrafeltet forventes at løbe op i 15 mia, og det kan blive dyrt for staten.

 

Læs også
Rekordstor olieproduktion i USA

Den danske stat ejer via Nordsøfonden 20 pct. af DUC. Derfor bliver de 3 mia. kr. af regningen hentet i statskassen.

 

De resterende 12 mia. kr. udløser et skattemæssigt fradrag for partnerne i DUC – Maersk Oil, Shell og Chevron. I modsætning til almindelige investeringer i branchen, som afskrives over en årrække, kan udgifterne til at demontere et olie­ og gasfelt udnyttes straks.

 

Mærsk Oil har altså en klemme på staten. Det bliver dyrt for statskassen, hvis Tyra lukker.

 

Men Mærsk Oil har brug for en bedre økonomi, hvis feltet skal renoveres.

 

Derfor taler Mærsk Oil om bedre rammevilkår og ”økonomisk levedygtig løsning”. Og det betyder i realiteten et krav om lempeligere koncessionsvilkår.

 

Et politisk spørgsmål

Om kravet imødekommes er et rent politisk spørgsmål.

Læs også
Er det slut med olieefterforskning i Danmark?

 

Foreløbig lader regeringen som om, man ikke har hørt kravet. I forslaget til finanslov for 2017 er der ikke forudset ændringer i hverken kulbrinte- eller selskabsbeskatningen i Nordsøen.

 

Alle andre partier end Konservative holder også kortene tæt på kroppen.

 

Den eneste, der åbent mener, at Mærsk Oil har en pointe, er den konservative finanslovsordfører Brian Mikkelsen, der kræver, at rammevilkårene for Nordsø-selskaberne skal indgå i de kommende forhandlinger om finansloven for 2017.

 

Tyrafeltets historie og betydning

Tyrafeltet blev fundet tilbage i 1968 og sat i produktion i 1984. Tyra er en af hjørnestenene i den danske Nordsøproduktion: Det er Danmarks største gasfelt og Danmarks sjettestørste oliefelt. Men nok så vigtigt fungerer Tyra som knudepunkt for den danske gasbehandling og fra Tyra Øst transporteres gassen til Nybro eller fra Tyra Vest via Nogat ­rørlinjen til Holland.

 

Tyra er et meget væsentligt aktiv for Danmark og landets olieproduktion. Diskussionen om, hvad man skal gøre med Tyra, vedrører ikke alene partnerne i DUC. Det er samtidig en strategisk beslutning af national vigtighed og interesse.

 

Læs også
Danmarks indtægter fra Nordsøen styrtdykker

I oliebranchen er det normalt sådan, at selskaberne kan stoppe eller udsætte nye projekter, investeringer og efterforskninger, når olieprisen er lav, men med Tyra forholder det sig anderledes. Det er et nøglefelt, hvis man vil opretholde olieproduktionen på lang sigt.

 

Men er der overhovedet olie og gas tilbage i Nordsøen, der kan berettige store investeringer?

Energistyrelsen offentliggjorde den 29. august 2016 en samlet vurdering af potentialet i RESSOURCER OG PROGNOSER. Ifølge prognosen har Danmark produceret godt og vel to tredjedele af den tilgængelige olie og gas i Nordsøen. Nutidsværdien for de resterende 110,5 mia. kubikmeter gas og 209 millioner kubikmeter olie er på omkring 500 mia. kr. Energistyrelsen har i prognosen forudsat, at der foretages en fuld genopbygning af Tyra feltets anlæg.

 

Det tidligere estimat for den fossile produktion løb helt til den anden side af 2060, men nu forventer energimyndighederne, at olieproduktionen rammer nul i år 2047. Gasproduktionen stopper ifølge Energistyrelsen fem år senere – i år 2052.

 

Fortsat store mængder olie og gas

Realiteten er altså, at selv om produktionen af olie og gas fra den danske del af Nordsøen er faldet gennem mere end ti år, så kan der fortsat pumpes anseelige mængder olie og gas op af undergrunden for et land af Danmarks størrelse.

 

I 2003 blev rammevilkårene for Nordsø-selskaberne sidst ændret. Beskatningen blev justeret, og samtidig fik A.P. Møller – Maersk forlænget koncessionen frem til 2042.

 

Læs også
Ny Nordsø-aftale er faldet på plads – men nedturen for Mærsk stopper ikke af den grund

Video viser Tyra øst

Video viser Tyra vest:
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…