Indlæg fra læserne – 28.marts

Hvad står der egentlig i grundloven?

Hvis man udtaler sig kritisk om Islams rolle i Danmark, bliver man tit mødt med kommentarer som fastslår “Andre religioners grundlovssikrede rettigheder i Danmark”. Men hvad står der egentlig i grundloven? § 66 Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

 

– So far so good. § 67 Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Hmm. Men strider følgende ikke mod sædeligheden eller den offentlige orden?:

 

– opfordring til at slå børn, opfordring til at undlade at melde hustruvold til politiet, opfordring til at svindle med offentlige midler, svindel med tilskud og undervisningsmidler, opfordring til deltagelse i hellig krig, at hylde hellige krigere der angriber den vestlige verden, opfordre til drab på navngivne personer, eller grupper i Danmark, opfordre til tyveri, at have en aktiv rolle i at opildne til had mod Danmark i forbindelse med Muhammed tegningerne, undervise i stening af utro hustruer, tillade pædofili, tillade flerkoneri, underviser i at man skal dræbe dem der forlader islam og meget mere.

 

§ 68 Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen.

 

– Men vores regering har åbenbart godkendt at vi på en række områder betaler til Islamisk Kulturcenter uden at vide det. Flere og flere af vore fødevarer bærer mærket for halalgodkendelse, og derved betaler vi til Islamisk kulturcenter. Men endnu værre er det, at en stor del af det kød du finder i køledisken er halal, uden at være mærket som sådan. Dermed har man frataget danskerne retten, og muligheden, for at fravælge at betale til en anden religion end den der er hans egen.

 

Det skal tilføjes, at en stor del af spisestederne i Danmark, ligesom sygehuse, børnehaver, fængsler m.m. også er halal, uden at dette oplyses. Også her betaler danskerne til en anden religion uden at vide det.

 

§ 69 De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

 

– Det giver jo regeringen fri mulighed til at reagere.

 

§ 70 Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

 

– Men alligevel hører vi om muslimske kvinder der ikke vil aktiveres i praktik som det kræves for at få kontanthjælp, med den begrundelse, at de ikke kan tage del i arbejde der medfører, at de skal røre ved emballage der indeholder svinekød. Det må vel siges at være unddragelse af almindelig borgerpligt med begrundelse i deres tro.

 

Christel Gall, Ældre- Handicap Udvalget & lokalformand for Dansk Folkeparti Odense


 

Nissen flytter med

Det må efterhånden være gået op for de fleste, hvilke destruktive og dæmoniske kræfter, der gemmer sig bag Islam. Europas ansvarshavende politikere har lukket slangen ind i paradis, ved at åbne op for masseindvandring af muslimer, uden sidestykke i historien.

 

Det er godt og rigtigt at hjælpe mennesker i nød, uanset race eller religion. Men det skal gøres på en forsvarlig måde, og ikke på bekostning af vores egen sikkerhed og stabilitet. Som tak for hjælpen, at blive modtaget i Europa som flygtning, er den oprindelige Europæiske civilisation og befolkning nu bragt i alvorlig fare – kristne og jøder, er blevet Islams terrormål over alt, og ingen kan føle sig sikker mere.

 

Det kræver ikke den store ledvogtereksamen, at gennemskue islams diabolske dagsorden. Overalt hvor Islam har magt som de har agt, hersker der had og ondskab, som ingen retsindige mennesker kan fatte. Uskyldige mennesker bliver halshugget, stenet, korsfæstet, levende brændt, bagbundet og smidt ud fra høje bygninger, langsomt druknet, eller andet af samme skuffe – alt gjort i Muhameds og Allahs navn.

 

Når muslimer ikke engang evner at leve fredsommeligt med andre muslimer i deres  hjemlande, hvordan skulle de så kunne leve i fredelig sameksistens med resten af  verdens befolkning, uanset hvor de flytter hen? Nissen flytter som bekendt med!

 

I stedet for at blive integreret i Europa, skaber muslimer – med få undtagelser – parallelsamfund, splid og spektakel alle vegne hvor de slår sig ned. Vi hører dagligt om terror, voldtægt, drab, bandekrig og stenkastende unge drenge, mens ledende imamer forholder sig larmende tavse. Den der tier samtykker! Har muslimer ingen skam i livet over at kalde sig selv for muslim, i forhold til all den terror som de skaber over alt i verden?

 

Hvornår begynder de ansvarlige politikere at rydde op i det morads de selv har været med til at skabe, ved at tillade en ukontrolleret Islamiske indvandring? Hvor lang tid skal der endnu gå, før de vågner op og fatter alvoren og truslen fra Islam? Hvor mange flere terrorangreb og døde og lemlæstede Europæere skal der til, før de stopper for al indvandring af muslimer, og påbegynder tilbagesendelsen dem som ikke hører til her?

 

Indtil nu har der kun lydt tom snak uden handling fra de fleste politikere – små symbolske lappeløsninger uden nævneværdig effekt. Lidt grænsekontrol, og overvågning hist og pist.  Deres handlinger har samme virkning, som at stikke fingeren digehullet, mens presset udefra bliver større og større, indtil vandmasserne skyller hele diget væk på et øjeblik, og ødelægger alt på sin vej…

 

Vi har stolte traditioner for religions- og ytringsfrihed i Danmark, men Islam tillader hverken det ene eller det andet. Hvis Islam får mere magt i Europa, bringes vore grundlæggende værdier i alvorlig fare. Det må aldrig ske!

 

S. Nørgaard


 

Rødt og blåt folkeparti

Engang var de politiske partier kendetegnet ved et tydeligt program med en tydelig overskrift.  Konservative var erhvervslivet, Socialdemokratiet var arbejderne, Venstre var bønderne, og kommunisterne var de absolut revolutionære med Sovjet som forbillede. Og selv de radikale havde et formål, nemlig at være tungen på vægtskålen. Det gælder ikke mere. I dag kappes de om at være populære uanset, hvad sagen drejer sig om. Alle er for eksempel de svages beskytter.

 

Du kan som Anders Samuelsen, dygtig mand, tage lidt der og lidt her, få lidt for det gode kendte med på vognen. Bare sørg for, at et par af mærkesagerne placerer dig i enten rød eller blå blok.

 

Har du som Enhedslisten et lidt for stærkt hovedmål som “revolution”, så lad for guds skyld være med at snakke om det. Det gør de forresten heller ikke

.

I min bekendtskabskreds er det efterhånden slet ikke partierne, man går til valg om. Det gælder nu personer. Et par rimeligt veluddannede talte sidste gang om Johanne Smidt Nielsen som både dygtig og køn! Det er Lars Løkke vel også.

 

Dansk Folkeparti har som det eneste holdt fast ved indvandringen som hovedmærkesag. Og selv alle nu bedyrer, at det ligger dem meget på sinde m.h.t. integrationen, så taler man stadig med ringeagt om landets næststørste parti.

 

Alternativet kører lystigt videre på sympati og ikke meget andet. Konservative burde i højere grad kalde sig erhvervslivets parti, så ved folk dog, hvad de stemmer på. SF burde lukke. De har ikke mere at byde på.

 

Måske var det ikke så tosset at nøjes med to partier. Rødt Folkeparti og Blåt Folkeparti. Billigere og nemmere at se forskel.  Mere effektivt. Og ikke så mange kokke.

 

John Lindblad Christensen


 

Det var engang 1001 nats eventyr

Hvor man som yngre slugte alle informationer, fra de fjerne arabiske lande, i form af drama film i biografen og sandelig også i avishistorier, men sandelig også i tidlige TV Aviser.

 

Det blev i mange år til mysteriet om de lande, hvor det mest var dristige opdagelsesrejsende, der kunne fortælle om Shahens land og alle de andre. Nu er den grusomme virkelighed kommet til Europa.

 

Det var så godt og fjernt dengang, hvor vi kunne holde os, i smørhullet Danmark, hvor der herskede fred og ingen fare, omkring den usynlige mur, vi så længe har omgivet os med. Men nu skal jeg lige love for, at vores lille land i fremtiden, skal kæmpe en stor kamp, mod terroren og de staters islamister, der vil tvinge os demokrater tilbage, til de mørke vælds tider.

 

Skal man frygte for vores fremtid.

 

Det syntes jeg vi skal i højeste grad. Når man skal have en tæt sikkerhedsmur omkring vores demokrati, hvor andre EU lande allerede, har indsat militæret til folkevogter opgaver. På overfladen ser alt godt ud, men under isbjerget lurer den ægte fare og frygt. Det må man for forholde sig til, som frihedselskende menneske. Tankerne går til mine mange børnebørn og deres fred og frihed i vores land.

 

Ole C. P. Sørensen


 

Religionsgalskab

Som hvid mand i dette land skal man være varsom med, hvad man siger om selvhøjtidelige minoritetsgrupper, som mangler humor, f.eks. muslimer! De bliver nemt opbragte over vittigheder som går på udseende, vægt, køn og hudfarve. Så bliver du hurtigt stemplet som racist af ven som af fjende. Moro eller kritik omkring deres såkaldte religion, skal man afholde sig fra, dét betyder åben krig.

 

Muhammedkrisen for ti år siden, viste tydeligt hvor nærtagende islamister kan føle sig. Dansk eksport til Mellemøsten styrtdykkede indenfor få måneder. Den er dog gradvis steget igen. Samtidig er eksporten fra Mellemøsten til Europa strøget i vejret, og er nu den højeste nogensinde. Den tæller millioner af muslimer som ankommer årligt, de medbringer deres såkaldte religion. En filosofi som har vist sig uforenelig med vestens frie, kristne demokratier.

 

Alt for mange af koranens tilhængere, kan ikke acceptere friheden og lovene i deres nye vestlige fædreland. Derfor vælger nogle af vore gæster, at reagere med fjendtlig aggressivitet. Kun fremtiden vil afsløre om disse terrorist kujoner, har kræfter og opbakning til at fortsætte deres åbenlyse kamp imod en overtagelse af vesten? Eller om de vestlige demokratier i tide indser faren, får karakterstyrke og vilje til selvforsvar?

 

Det bliver ikke pænt, men grimt og ækelt! Politikere m.fl. snakker og snakker -Enhver realist har set i øjnene at forsvarskamp bliver nødvendig!

 

Jørgen Bülow Hansen


 

Overbefolkning

De terrorattentater vi har oplevet i Europa er skræmmende, men meget tyder på at det kun er begyndelsen på en forfærdelig udvikling. Og politikerne forstår det ikke.

 

Der skal to omstændigheder til at udløse en folkevandring: Et potentiale f.eks. en overbefolkning og en udløser, f.eks. en borgerkrig. Den udløsende faktor, borgerkrigen i Syrien er ikke selve potentialet. Hele Afrika og Mellemøsten er overbefolket, og bliver det endnu mere i fremtiden. Det er derfor ikke kun syrere, der flygter, men mennesker fra hele Afrika og Mellemøsten. Og de vender aldrig hjem igen, for de har intet at vende hjem til. Uanset fred i Syrien og langvarig værnepligt i Eritrea (som i øvrigt også Schweitz har) har flygtningene planlagt at blive her.

 

På det seneste har Danmark inviteret 40.000 emigranter til at bo her (til evig tid). Endnu er disse emigranter fulde af håb, og glæder sig til fremtiden. Imidlertid viser tyske undersøgelser, at 80% af disse emigranter ikke lever op til mindstekravene på arbejdsmarkedet. Det tror emigranterne ikke selv på, for nogen får jo arbejde, og det er meget nemmere at få arbejde her end hjemme.

 

Men om ti år vil de opdage at livet ikke blev som de havde drømt om. De fleste vil formentlig resignere, og affinde sig med et liv på bunden af samfundet på evig offentlig forsørgelse, som i øvrigt er bedre end, hvad de kunne tjene ved at arbejde hjemme.  De mere initiativrige bliver kriminelle. Og en lille håndfuld fyldes af vrede mod den vestlige verden, der har skuffet dem. De vil opfatte den vestlige verden som uretfærdig, og vil bekæmpe den. Det vil ikke være flere end et lille mindretal, men nok til hyppige terrorattentater.

 

Fremtiden byder derfor på boligområder, hvor brandvæsen og hjemmepleje ikke kan komme uden assistance af politi, fængsler fulde af muslimer og hyppige terrorattentater. Om tyve år vil vi med glæde mindes den fredelige verden i 2015.

 

Klaus Kaaslund


 

Er Danmark da ikke truet?

Vågnede Danmarks statsminister op, eller skal vi endnu en gang opleve alvorlige problemer for landet ende i politisk fnidder med et par mindre stramninger hist og pist?

 

Vi har ikke gjort nok, erkender Lars Løkke Rasmussen, der “tager tyren ved hornene” og indbyder til politisk storvask efter påske. Måske kan den modbydelige terrorhandling i Belgien nu få politikerne til at handle?

 

Der skal gøres op med 30 års politisk “laissez-faire” overfor Islam og imamerne. Jeg er villig til at “gå så langt som muligt” inden for “rammerne af de fundamentale frihedsrettigheder,” lovede Lars Løkke Rasmussen i TV. Hold da op..

 

Men tør han det? Danmark står overfor en snu totalitær udfordrer, der truer demokratiet og friheden i hele den vestlige verden og udgør en latent terrortrussel. Men ingen tør rigtig sige det højt: Forbyd islam i Danmark, luk moskeerne og udvis de kriminelle imamer og andre herboende udlændinge, der udgør en trussel. Det kræver i k k e en ændring af Grundloven. Den er lavet for at blive brugt, netop i situationer, som Danmark nu står i. Så brug dog loven! Situationen kræver handling her og nu.

 

Hvis regeringen gjorde ret, udstedte den et forbud efter Grundlovens paragraf 78, fulgt op af et midlertidig stop for al indvandring fra ikke vestlige lande – indtil situationen er afklaret. Et andet “våben”, som ikke rigtigt har været fremme i debatten, er at sætte landet i undtagelsestilstand.

 

Det kan ske “grundet omstændigheder, der truer samfundets struktur og eksistens. “Danmark har i n g e n lovgivning, der klargør, hvornår landet kan erklæres undtagelsestilstand. Så regeringen kan selv vælge sin begrundelse. Men hvad så med Menneskerettighederne? De kan ifølge konventionens artikel 15 “fraviges hvis landets eksistens er truet.”

 

Er det da ikke det, vi oplever?

 

Jørgen Mejrup


 

Tiggerkongen slår til igen

Asbjørn Bjerre fra Danmarks Vindmølleforening er igen ude med tiggerstaven.

 

I en henvendelse til Energiminister Lars Chr. Lilleholt og Folketingets Energiudvalg beklager Asbjørn Bjerre sig over, at den grønne omstilling er i fare. Baggrunden er, at hele 3 af foreningens medlemmer har problemer med at få økonomien til at løbe rundt, på grund af de lave elpriser.

 

I stedet for, som andre brancher, selv at løse problemerne rækker Asbjørn Bjerre fra Danmarks Vindmølleforening blot per automatik hånden frem og beder samfundet om at gribe ind.

 

Politikerne skal bare lige nedsætte elafgiften og sørge for bedre transmissionsforbindelser sydpå. Så bliver alt grønt igen og Asbjørn glad. Ikke et ord om, at det er hans medlemmers overivrige opstilling af vindmøller, der forårsager de lave elpriser.

 

40 år på støtten gør en hel industri ude af stand til at klare sig selv. Tiggerstaven er vindmølleindustriens eneste våben.

 

Tilbage står blot at håbe, at samfundet håndterer tiggerkongen Asbjørn mere håndfast, end det lykkedes med Sigøjnerkongen.

 

Lars Klottrup, Rønde


 

Allahs soldater

Jeg synes I skal opmærksomme banden der kalder sig ”Osmanen Germania”. I deres officielle video siger de: ”Wir kommen und ubernehmen das ganze land”.

 

Det betyder, at de “kommer og overtager landet”. Die Osmanen kommen, er deres officielle budskap. Meget foruroligende, og det siges at de allerede er kommet til Danmark. Måske er de også i Sverige.

 

Anders Wiberg, Malmö Sverige


 

“Nu skal vi stå sammen” – om hvad?

Naive politikere inkl. Lars Løkke maner til, at vi alle nu skal stå sammen og forsvare demokrati og ytringsfrihed. Stå sammen om hvad og med hvem?

 

Demokrati er delvis sat ud af spillet i flere europæiske lande grundet disses valgsystemer (England og Frankrig) eller ved de gamle etablerede partier udelukker de partier, som er skeptiske over for indvandring (Sverige, Danmark, Frankrig og Tyskland). Med ytringsfrihed er det det samme. Negative udtalelser om islam straffes. Det modsatte er ikke tilfældet. Hvem er det vore politikere står sammen med udover dem selv. Det er ikke med befolkningen, som har valgt dem, men med fremmede politikere eller med landsforrædere som f.eks. Radikale Venstre, som alene stiler mod en europæisk union, desuagtet det bliver Europas undergang.

 

Lad os nu få lukket helt af for yderligere ukontrolleret indvandring og sendt dem ud, som modarbejder det danske samfund. Den hurtigste og mest effektive løsning er at lukke de offentlige kasser helt for den slags mennesker.

 

Leif J. Møller


 

10-punkts plan

Hvis ikke regeringen nu iværksætter en konsekvent og dramatisk indsats mod terror og imamerne samt visse muslimske grupperingers undergravende og landsskadelige virksomhed, overlever den ikke. Og da slet ikke, hvis Danmark udsættes for et større terrorangreb som i Bruxelles og Paris.

 

Danmarks statsminister har læst skriften på væggen, men er han indstillet på at gøre, hvad der skal til?

 

Det gælder danskernes ve og vel og Danmarks fremtid. Derfor må a l l e midler tages i brug! Klogt af Lars Løkke Rasmussen, at indkalde Folketingets partiledere til en fordomsfri drøftelse efter påske. Hermed mit bidrag til en 10 punkts-plan:

 

Erklær Danmark i undtagelsestilstand og luk grænserne for ikke vestlig indvandring.

 

Oprettelse af et særligt grænsegendarmeri til aflastning af politiet og toldvæsenet.

 

Anlæg sag ved Højesteret mod imamerne for overtrædelse af Grundloven og straffeloven ved at virke ved og opfordre til vold og bedrag.

 

Registrering af alle herboende kriminelle udlændinge, danske syrienkrigere og grupper fra radikaliserede miljøer, der kan udgøre en trussel mod sikkerheden med henblik på udvisning eller frihedsberøvelse.

 

Etabler et netværk af resultatlønnede meddelere (spioner) i muslimske miljøer under Politiets Efterretnings Tjeneste samt oprettelse af et specialkorps af agent provokateur, der er specialiseret i infiltration af miljøet.

 

Flere og mere moderne overvågningssystemer ved potentielle terrormål, lufthavne, trafik og jernbaneknudepunkter og offentlige bygninger samt mere og bedre fotoovervågning i de befærdede gader og i ghettoerne.

 

Opsigelse og genforhandling af de internationale konventioner, herunder Menneskerettighederne.

 

Ansættelse af borgere med minoritetsbaggrund til at bygge bro og oplyse.

 

Øget rekruttering til politiet af herboende ikke-kriminelle med minoritetsbaggrund.

 

Forsøg med en såkaldt lønnet “føl-tjeneste” med udvalgte unge ikke-kriminelle fra miljøet til styrkelse af lokalpolitiet i særligt belastede områder.

 

Jørgen Mejrup


 

Noget om skyld

Mange meningsdannere pålægger den vestlige verden hele eller dele af skylden for de forfærdelige tilstande i Nordafrika og Mellemøsten. Og jeg er faktisk ved at give dem ret. Hvis ikke den vestlige verden havde grebet ind, havde Moder Natur med jævne mellemrum udjævnet følgerne af den uholdbare fertilitet i disse lande. Sådan som Moder Natur altid har gjort, indtil midten af 1900-tallet.

 

Det lyder voldsomt, og det ville det også være. Derfor sætter vi Naturen ud af drift og lader det ikke ske. Men ingen kan vel nægte, at det ville være uhyrligt meget lettere at hjælpe knap 5 millioner syrere, som der var i 1960 mod de 23 millioner, der er i dag. Så kære socialister og kulturradikale: I har ret, men på en måde som I næppe selv tør erkende.

 

Karsten Søberg


 

Højresvingsulykker

Så skete det desværre igen, en ung kvinde på uhyggelig vis dræbt under en højresvingende lastbil. De danske myndigheder kan, prisværdigt nok, hvert år køre kampagnen “Gå aldrig tilbage til en fuser” eller “Kun ettåbe frygter ikke havet”.

 

Hvorfor kan de dog ikke køre landsdækkende kampagner “Stol aldrig på en lastbil”? Ikke som en anklage mod lastbilchaufførerne, slet ikke, for de er naturligvis ikke interesserede i at køre nogen ned. Men der er altså en konstaterbar fare ved højresvingende lastbiler. Og de sekunder det koster at sikre sig, at chaufføren har set dig, er vel intet imod resten af livet?

 

Som jeg altid har sagt til mine børn: er du 99.9 procent sikker på at det går godt? Så lad være! Det bliver de 0.01 procent der slår dig ihjel. (Gælder selvfølgelig kun når det er selve livet, der står på spil. En brækket arm overlever vi alle sammen, og tilværelsen kan let nok blive for kedelig).

 

Karsten Søberg


 

Skal skeen over i den anden hånd?

Svaret er ja. Forklaring følger:

 

Bomberne blev sprængt i nærheden af EU´s hovedsæde i Bruxelles, ved metrostationen Maelbeek og i den civile og militære lufthavn i hjertet af Europa

 

EU´s såkaldte udenrigsminister, den italienske Federica Mogherini brød grædende sammen på TV, da hun skulle fortælle om hvad hun ”følte” i forbindelse med ugerningen. Hun var stum fordi hendes luftkastel brød sammen. Virkeligheden bankede på hendes illusion.

 

Vi kan alle græde og vise følelser, men det står nu klart, at hun ikke er den rette person på jobbet. Hun har det bedst i medvind og varmt vejr, men når kolde vinde blæser imod hendes sarte sjæl bliver hun passiv, fortabt, modløs og opgivende.

 

Det minder om Champerlins udtalelser før 2. Verdenskrig* (”peace in our time”). Godtroenhed og gråd får nok de onde magter til at forsvinde! Den metode holder ikke mere. Der er brug for maskuline kræfter, der med en jernnæve kan bekæmpe truslen mod Europa og dets befolkninger.

 

Maskulinitet betyder ikke at mænd er bedre en kvinder, men der er brug for kvinder og mænd, der på kløgtig vis kan udøve slag fra en jernnæve i en demokratisk fløjlshandske. Tiden for de feminine dyder (det gælder både mænd og kvinder) er forbi og tiden for en gennemgribende maskulin reaktion bør komme for en dag.

 

Fænomenet Federica Mogherini`s tid er forbi. Hun blev valgt til at være unionens ansigt udadtil og valgt til at repræsentere EU i internationale fora. Hun var ung, smuk og ukendt og blev bakket op af den franske præsident François Hollande. Lad hende glide tilbage i den ukendte glemsel og lad os få andre slagkraftige demokratiske frontkæmpere i spidsen for Europas overlevelse.

 

*Neville Chamberlain, kendt for sin eftergivelsepolitik, som han førte overfor Adolf Hitler ved optakten til 2. verdenskrig. Han underskrev München-aftalen og lod dermed diktatoren Adolf Hitler overtage hele Tjekkoslovakiet uden indgriben.

 

Lone Eriksen


 

Politikeropdragelse

Flertallet af den politiske europæiske elite burde fanges og kommes i en sort sæk! På Anholt kan de passende læsses af, klar til selvransagelse og fordybelse. De må først vende tilbage til fastlandet når de kan:

 

Læse og forstå Koranens væsentlige budskaber. Indse at en god muslim er een der lever efter, og forstår Koranens budskab. Fortælle kortfattet hvad definitionen på god integration er, og hvordan de vil opnå det. Forklare hvordan man integrerer folk, der ikke ønsker integration.

 

Fortælle hvordan man på forhånd kan spotte en potentiel teorist, der søger asyl/ophold i DK, ved at en kristen martyr er en, der bliver slået ihjel for sin tros skyld, og ved, at en muslimsk martyr er en, der slår andre ihjel for sin tros skyld.

 

Indse at demokrati og ytringsfrihed ikke er værdier, som umiddelbart kan forbindes med islam. Indse at deres multikulturelle religiøse eksperiment er en teoretisk tanketorsk, som historisk set aldrig har, eller aldrig vil få succes, i et demokratisk samfund.

 

Stave til STOP, på mindst 7 forskellige sprog. Heriblandt også Erdogansk.

 

Stig Højlund Nielsen

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…