Kriminalassistent sender et SOS: Politiet er en kæntret og synkende skude i nød, og det har behov for akut redningshjælp

politi.dk

Debatten om, hvorvidt militæret skal bistå politiet i forskellige sammenhænge, kører i højeste gear. De fleste deltagere i debatten er enige om, at politiet nu så hurtigt som muligt skal aflastes i forhold til alle de ressourcer, der bruges på grænsekontrol, bevogtning, terrorbekæmpelse m.v.

 

Mange har også fået øjnene op for, at politiet som institution kan betragtes som en synkende skude med justitsminister Søren Pind som skibskaptajn ved roret – et ror, der i øvrigt næsten helt er ophørt med at fungere – og med en udslidt og overworked besætning samt et ikke tilstrækkeligt antal redningsbælter til at redde stumperne, når skibet forsvinder fra havets overflade.

 

Noget må gøres for at undgå dette katastrofale skibsforlis, og det kan ikke ske hurtigt nok.

 

Uden at være modstander af, at militæret skal bistå politiet, bør der fokuseres på, at der også er andre og oplagte muligheder for at aflaste politiet, så det igen kan få tid og ressourcer til at varetage kerneopgaverne.

 

TRANSPORT AF ARRESTANTER

Politiet og også Kriminalforsorgen bruger enorme personaleressourcer og tid på transport af arrestanter og afsonere.

 

Det kan være arrestanter, der skal transporteres til retsmøder, til tandlæge, til hospitalsundersøgelser, til retspsykiatriske undersøgelser m.v.

 

Eller det kan være arrestanter, der skal flyttes fra den ene arrest til den anden, fordi antallet af arresthuse er blevet reduceret på baggrund af excelregnemagernes analyser – sådan at arrestanter, der f.eks. er varetægtsfængslede i Aarhus, må sidde i eksempelvis arresten i Frederikshavn.

 

Den slags medfører, at politiets afhøringer og fremstillinger i retten i Aarhus bliver vanskeliggjort og tidkrævende i unødig grad i forhold til, hvis der havde været en ledig plads i arresten i Aarhus.

 

Sådanne transportopgaver vil sagtens kunne klares af et privat transportfirma med specialuddannet personale og med køretøjer, der sikkerhedsmæssigt er indrettet til transport af flere arrestanter på samme tid.

 

Et sådant firma vil hurtigt kunne stables på benene, og personalet vil hurtigt kunne uddannes kortvarigt og tilstrækkeligt til at kunne varetage denne opgave for såvel politiet som Kriminalforsorgen.

Læs også
 Det er politiets fornemste opgave at beskytte truede personer – ikke at lukke munden på dem

 

ADMINISTRATIV SUPPORT

Et andet væsentlig område, som kan afhjælpe politifolks i deres belastede arbejdsdage, er administrativ support fra kontoruddannet personale.

 

I de senere år er antallet af kontormedarbejdere blevet væsentligt beskåret, hvilket medfører, at politifolkene og også anklagemyndighedens jurister selv må klare en masse administrative opgaver i den daglige sagsbehandling.

 

Tilgang af kontoruddannet personale er i den grad nødvendig for at effektivisere politiets arbejdsrutiner og for at frigøre politifolkene fra administrative opgaver.

 

En sådan tilgang vil kunne etableres med kort varsel i forhold til den tid, det tager at uddanne nye politifolk for derved at tilføre politiet flere personaleressourcer.

 

PASKONTROL I LUFTHAVNENE

Et tredje område, der bør fokuseres på, er paskontrollen i vore lufthavne. Der er allerede tiltag i gang, således at first line kontrollen i pasboksene i visse lufthavne foretages af ikke-politiuddannet personale – i Aalborg dog nu af pensionerede politifolk.

Læs også
Under en stor razzia kæmpede politiet med en aggressiv araber – da de fandt ud af, hvem de havde fat i, blev de rystede

 

Dette Aalborg-initiativ bør straks udbygges til at gælde for resten af landet. Det er et initiativ, der er opstået på baggrund af den reservepolitiordning, der eksisterede indtil for ganske få år siden – en ordning, der var langt mindre lønomkostningsbelastende, end hvis det er aktive politifolk, der sidder i pasboksene.

 

De her nævnte forslag er udarbejdet på baggrund af mit mangeårige virke i politiet og på baggrund af den snak, der hver dag foregår imellem politifolk på gulvet og administrative medarbejdere hen over frokostbordet i den afdeling, jeg arbejder i. Jeg føler mig sikker på, at den samme snak foregår i landets øvrige politikredse.

 

Freddy Ladefoged er kriminalassistent ved Østjyllands Politi i Aarhus

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…