17-årig pige blev væltet omkuld af en udenlandsk mand – men det er hende, der formentlig bliver sigtet

En 17-årige pige blev onsdag ved 22-tiden væltet omkuld af en mørklødet, engelsktalende mand. Manden knappede hendes bukser op og forsøgte at trække dem af kvinden, men det lykkedes den 17-årige at kæmpe sig fri ved brug af en ulovlig peberspray.

 

Men da det er ulovligt at have en peberspray, vil politiet formentlig sigte den 17-årige pige.

 

– Det er ulovligt at være i besiddelse af en peberspray, siger Knud Kirsten fra Lokalpolitiet i Syd og Sønderjylland til TV2 Syd.

 

Knud Kirsten uddyber overfor Den Korte Avis: – Men der er mig bekendt endnu ikke taget endelig stilling til det. Sagen ligger sandsynligvis nu hos juristerne.

Det prækære spørgsmål, der står tilbage er altså, om pigen som forsvarede sig mod sin overfaldsmand, skal straffes for ulovlige våbenbesiddelse, fordi det i Danmark er forbudt at besidde eller benytte peberspray.

 

Hun kan også slippe, hvis nødværgebestemmelsen i straffeloven bliver taget i brug. Det er paragraf 13, der hjemler frihed for straf, som kan tages i anvendelse som beskrevet:

 

Lovens stykke 2 siger klart, “at overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, blev han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

 

Paragraf 14 i samme lov fastslår: “At en handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelse må anses for at være af forholdsvis underordnet betydning.”

 

Den stakkels pige har klart handlet i absolut yderste nødværge og bør derfor ikke hverken sigtes eller dømmes.

 

Politiet kan undlade at rejse sigtelse mod pigen, der er hårdt nok ramt i forvejen, men ordensmagten vil nok vælge at lade spørgsmålet afgøre af retten – på grund af “selvforsvarets” principielle karakter.

 

Så længe den danske regering kritikløst lukker ukultiverede, brunstige unge flygtninge og asylansøgere ind i landet, bør loven ændres, så peberspray bliver lovlig i selvforsvarsøjemed, men forbudt som angrebsvåben!

 

Det kan komme så vidt, at danske forældre kan føle sig nødsaget til at give deres døtre peberspray i konfirmationsgave og en grundig instruktion i, hvordan “våbnet” virker og bruges mest effektivt.

 

Peberspray er ulovlige i Danmark, men kan købes frit i Tyskland. Den skævvridning i dansk lovgivning gør i stigende grad danskere, der føler et beskyttelsesbehov, til kriminelle, hvis de køber en “spray” på den anden side af grænsen. Det er uhensigtsmæssigt – også i forhold til retshåndhævelsen i DK.

 

Læs også
Peberspray som værn mod ulve

Det er ikke de bange teen-age-piger, der er de skyldige. Det er voldtægtsforbryderne, der skal ind og “brumme.”
Danmark er ikke gearet til at huse de unge uopdragne mænd fra Nordafrika og Mellemøsten. Unge  –  der er flygtet hovedkuls fra deres familier i stedet for at blive i morasset og kæmpe for deres ret til at være frie mennesker.

 

En ansvarlig regering skal visitere det nuværende og kommende indtag af de unge enlige flygtninge og asylansøgere med henblik på udvisning/tilbageføring til de lande, der har ladt i stikken.

 

De ledige pladser kan så tilpas gives til de flygtningefamilier med små børn, der virkelig er i nød og har brug for hjælp.

 

http://www.tvsyd.dk/artikel/brugte-peberspray-ved-overfald-17-aarig-sigtes-formentlig

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…