Historien gentager sig, og politikere lærer ikke af den: Den Spanske Armada af 1588 versus den Islamiske Armada af 2016

I det herrens år 1588, sendte Philip d. II af Spanien en armada af flådefartøjer mod England, kendt som den Spanske Armada. Missionen mislykkedes, ikke mindst takket være de herskende vind og vejrforhold omkring de britiske øer. Formålet med dette invasionsforsøg var mange, ifølge en af Elizabeth d. I mest betroede embedsmænd, var Philips intention, at gennemtrumfe et paveligt dekret.

 

I 1570 søgte Paven i Rom, at detronisere Dronning Elizabeth I. ved en Pave Bulle, ‘Regnans in Excelsis’ der erklærede hende som kætter. Formålet var at opløse den loyalitet pligt Elizabethts undersåtter havde til hende.

 

Katolikkerne i England gik under jorden og dyrkede deres religion der. Blev de opdaget ventede der drakoniske straffe, rangerende fra hængning til transport til Nordamerika.

 

Næsten 450 år senere er det ikke England alene der er truet, og det er heller ikke en armada udsendt af den spanske konge der er truslen. Det er hele det europæiske kontinent der er truet, og truslen er en islamiske armada, hvis udgangspunkt er Tyrkiet.

 

Islamisk Stat, Salafister, imamer, og lone-wolf

Hoved truslen kommer fra flere sider, først og fremmest Islamisk Stat og dets prædikanter Imamerne og de hjemvendende islamist kæmpere fra ISIS, en anden gruppe er ‘Salsfister’  Salafister ønsker at indføre et kalifat i Europa, http://www.visdomsnettet.dk/o-3203/  dertil kommer ensomme-ulve (lonly-wolves).

 

Hans-Georg Maassen, chef for Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) udtalte i et interview i Zweite Deutsche Fernsen (ZDF) at Islamisk Stat bevidst plantede jihaddister blandt flygtningene der kom til Europa, terror risikoen er meget høj mente han.

 

Den 4. februar advarede advarede Maassen i Berliner Zeitung (BZ), at BfV havde modtaget mere end 100 advarsler om at der var ISIS kæmpere blandt flygtninge der for tiden bor i Tyskland, de er kommet ind ved hjælp af stjålne eller falske pas.

 

Truslen fra de unge og ubefæstede bliver mere og mere markant

Maassen afslørede også, at man ved BfV havde kendskab til 230 forsøg på at infiltrere tyske flygtningelejre for at rekruttere medlemmer. I et interview med Der Tagesspiegel (DT) fremkom Maassen med tal for hvormange Salafister der var i Tyskland, det var nu oppe på 7.900, det er mere end en fordobling siden 2011 hvor tallet var 3.800.

 

Salafisterne søger at påvirke ubefæstede letpåvirkelige unge og rekruttere dem for kampen for en islamisk stat i Tyskland, i følge Maassen i et interview i Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

 

Udnyttelsen af de naive godtroende politikere og ‘do goodders’

De islamiske fundamentalistiske grupper gemmer sig bag tilsyneladende pæne sociale grupperinger og foreninger med meget tilforladelige navne og statutter. Som f.eks. Islamischen Fördervereins Bremen (IFB), som Bremens indenrigsminister har beordret lukket, på baggrund af at den rekrutterede jihaddister for ISIS.

 

En anden forening som allerede i 2014 blev lukket af myndighederne i Bremen var Kultur und Familieverein (KUF), efter at nogle af deres medlemmer sluttede sig til Islamisk Stat.

 

I et interview med Neue Oanabrücker Zeitung (NOZ) udtalte Chefen for Europol, Rob Wainwright, at op mod 5.000 europæiske jihaddister er vendt tilbage til Europa, efter at de har modtaget militærtræning og fået kamperfaring i mellemøsten.

 

Videre i interviewet advarer Bob Wainwright: “Europa står nu overfor den største terrorist trussel i mere end 10 år. Vi forventer at ISIS eller andre islamiske grupperinger vil udføre et angreb et eller andet sted i Europa, med det formål, at dræbe så mange som muligt blandt den civile befolkning. Dertil kommer den fare som ‘lone-wolf’ angribere udgør. Det stigende antal af udenlandske kæmpere i EU medlemsstaterne er en helt ny udfordring for disse.” (NOZ)

 

YouGov har fornylig foretaget en opinionsundersøgelse for Deutsche Presse Argentur (DPA) der viser, at 66% af alle tyskere forventer at Islamisk Stat vil udføre et jihaddist angreb på tysk jord i 2016, kun 17% mente at det ikke ville ske.

 

Ved et møde for politifolk fra mange lande sagde Hans-Georg Maassen, at Tyskland ikke var en ø, “Vi må antage at vi vil blive målet for jihaddist angreb, og vi er nød til at være forberedt.”

 

Plan A: Europas ledere må tage drastiske metoder i brug

Problemet er, at hvis man beslutter sig for at forbyde eller lukker disse sammenslutninger, vil de blot ‘gå under jorden’ derved bliver de meget svære at overvåge, de vil dele sig op i mindre celler, mødes i private hjem, en sådan undergrundsorganisering er meget svær at komme til livs, eller blot at overvåge. Et eksempel herpå er den danske undergrundsbevægelse under besættelsen, det tog tyskerne fra 1942-45 at komme dertil at det var muligt for dem at optrævle modstandsbevægelsen, på det tidpunkt havde Tyskland tabt krigen alligevel.

 

Skal Europa reddes fra den totale undergang, må der gøres noget drastisk. En af de første ting der er at gøre vil være at komme af med Angela Merkel og Stefan Löfven, begge har været en katastrofe for Europa. Tyskland har aldrig været en god leder i Europa, men kun kilden til krig og uro, og sveriges storhedstid er længst passé.

 

En meget ligetil løsning ville være at udvise samtlige imamer, men resultatet ville være at nye kommer til under falsk foregivende og fortsætter deres anti demokratiske forkyndelse og rekrutterings kampagne for Islamisk Stat. Den eneste 100% sikre metode er at tilbagesende samtlige muhamedanere i Europa til deres hjemlande uanset konsekvenserne for dem. En hermetisk lukning af grænserne og indførelsen af grænsekontrol vil være næste skridt det forhindre at nye lukkes ind.

 

Hvis dette ikke gøres må Europa leve med en potentiel trussel mod dets frie liv, og vi alle vil have at kigge os over skulderen hver gang vi møder en ikke europæer, i frygten for at det er forklædte ISIS kæmper, der når som helst vender om og dolker eller skyder os i ryggen eller sprænger sig selv i luften.

 

Plan B: hedder ud af EU, forlad skuden inden den synker

Hvis dette ikke er gørligt træder plan B i kraft, ‘ud af EU’. Plan B indebærer at England, Danmark, Sverige og Finland forlader EU samlet. Derefter kan en indmeldelse i EØS komme på tale. EØS er en økonomisk og handelsmæssig sammenslutning, der ikke har en politisk harmonisering af medlemslandene som erklæret mål. EØS er reminiscensen af EFTA, European Free Trade Association, hvor Norge, Island og Svejts er medlemmer.

 

Kæmp for alt hvad du har kært

At vente på at vind og vejrforholdene i og omkring Europa vil redde det, som de reddede England i 1588 er det rene galematias. Modsætningsvis den Spanske Armada hvis soldater aldrig fik fodfæste i England, er det lykkedes den Islamiske Armada at få et solidt fodfæste i Europa, takket være ikke mindst den tyske kansler Merkel, og den svenske statsminister Löfven, der begge uhæmmet har ladet islamister strømme ind i Europa og skandinavien.

 

Der skal andre boller på suppen. Den Islamiske Armada må bekæmpes på havet med alle midler inden den når land, uanset omkostningerne, ellers bliver Europa ændret til ‘Islamistan’, og de etniske folkeslag lagt i slavelænker.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…