Helt til grin: Syrer, der har fået frakendt sit danske statsborgerskab på grund af groft bedrageri, kan nu på ny søge om asyl i Danmark

En mand fra Syrien har begået så groft bedrageri for at få asyl og opholdstilladelse, at han af samme grund får frataget sit danske statsborgerskab.

 

Men dermed er spillet ikke ude.

 

Nej, han er fortsat berettiget til på ny at ansøge om asyl i Danmark.

 

Det fremgår af en dom afsagt af højesteret tirsdag den 29. november. Her stradfæstede Højesteret en dom fra Retten i Odense og fra Østre Landsret, hvor en mand fra Syrien fik frataget sit danske statsborgerskab.

 

Løj for at opnå dansk statsborgerskab

Syreren, der i domsudskriftet omtales som T, har erkendt, at han i sin ansøgning om dansk statsborgerskab med vilje afgav urigtige oplysninger. Blandt andet, at han var irakisk og ikke syrisk statsborger.

 

Ligeledes opgav han i sin tid sit kurdiske og ikke sit syriske navn, samt at han var opvokset i grænseområdet mellem Syrien og Irak.

 

Han benægter i den forbindelse ikke, at bedrageriet var årsag til, at han opnåede asyl og fik dansk statsborgerskab.

 

Var i den syriske hær, efter at have fået asyl i Danmark

Af højesterets domsudskrift fremgår det, at syreren kom til Danmark i 1991 samt at han søgte om danske statsborgerskab i 1998.

 

Ikke desto mindre har han besøgt Syrien tre gange efter at have fået asyl i Danmark.

 

Læs også
Gennem de sidste ti år har Folketinget uddelt over 50.000 statsborgerskaber – det kan forandre Danmark for altid

Desuden har han i perioden juni 2010 og til maj 2011 aftjent værnepligt i den syriske hær på trods af, at han på det tidspunkt var dansk statsborger.

 

Højesteret: Grov svigagtig adfærd

Syreren har forklaret, at han var klar over, at han ville blive sendt tilbage, hvis han i sin asylansøgning opgav, at han kom fra Syrien, som i 1991 var et såkaldt sikkert land, og det får blandt andet Højesteret til at fastslå, at:

 

”En ansøgers oplysning om sin nationalitet er i almindelighed af afgørende betydning for sagens behandling og afgørelse, og Højesteret tiltræder, at T’s svigagtige adfærd er af betydelig grovhed,” konstaterer Højesteret og stadfæster byrettens og landsrettens domme om fratagelse af statsborgerskabet.

 

Eller indfødsretten, som det retteligt hedder.

 

Men han kan altså stadig blive i Danmark

Men hvis han bliver i Danmark og søger asyl og får det, så kan han få sin opholdstilladelse igen.

 

Læs også
Østrig vil afvise statsborgere, der har kæmpet for IS – herhjemme har Lars Løkke sagt, at det er umuligt

Højesteret skriver nemlig, at:

 

”Frakendelsen af indfødsretten fører ikke til, at T automatisk skal forlade Danmark. Han har mulighed for at generhverve den oprindelige opholdstilladelse som flygtning efter udlændingelovens § 7, ligesom han vil have mulighed for at søge om familiesammenføring med sin ægtefælle,” fremgår det således af Højesterets domsudskrift.

 

Martin Henriksen: Langt ude at han kan søge asyl igen

Hos Dansk Folkeparti vil udlændingeordfører Martin Henriksen, som også er formand for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg, nu have integrationsminister Inger Støjberg (V) til at se nærmere på disse regler:

 

”Det er godt, at statsborgerskabet er væk. Så er der trods alt lidt fornuft i systemet. Men det er langt ude, at han kan søge asyl igen,” siger Martin Henriksen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Han har snydt og bedraget den danske stat, og Danmark bør være et lukket land for ham og for andre ligesom ham.”

 

Martin Henriksen oplyser, at han nu har rettet henvendelse til Inger Støjberg, ”og så håber jeg, at vi kan finde flertal for, at den slags skal have betydning for ens muligheder for ophold her i landet,” lyder det fra Martin Henriksen.

Læs også
Helt ude af kontrol: Befolkningstilvæksten af ikke-vestlige er nu fire gange så stor som den danske, og der er primært tale om muslimer

 

Nu må regeringen redegøre for sin holdning

I forlængelse af Højesterets dom har Martin Henriksen ligeledes bedt integrationsministeren redegør for:

 

”om regeringen finder det rimeligt, at en person, der opholder sig i Danmark på falsk grundlag, og hvor man har Højesterets ord for, at løgnen er så grov, at man kan frakende den pågældende dansk statsborgerskab, fortsat skal have mulighed for at søge om generhvervelse af sit oprindelige ophold i Danmark.”

 

Ligeledes vil Martin Henriksen nu vide, om ministeren er indstillet på at undersøge, ”om den nuværende udlændingelovgivning kan ændres, så det ikke fremadrettet er muligt at søge om asyl, hvis den pågældende i forbindelse med ansøgning om asyl eller ansøgning om statsborgerskab har givet urigtige oplysninger.”

 

Vil have tal på bordet om asylbedrageri

Desuden vil Martin Henriksen nu have tal på bordet omkring omfanget af asylansøgere, som Udlændingestyrelsen og Rigspolitiet i årene 2015 og 2016 har grebet i bedrageri i forsøg på at snyde sig til asyl med falske informationer og falske dokumenter.

 

Ligeledes vil Martin Henriksen have oplyst hvor mange, der på trods af afsløringer om bedrageri alligevel har opnået asyl og hvor mange, der af samme grund er blevet afvist.

Læs også
60.000 har på 10 år fået dansk statsborgerskab – det vil DF bremse, men Folketinget siger nej

 

Ingen tvivl om, at Martin Henriksen med disse tal på bordet måske har en lille chance for at overbevise et flertal i Folketinget om, at det er nødvendigt at tage skeen i den anden hånd, når det gælder asylbedragere og forsøg på bedrageri i forbindelse med asylansøgninger.

 

”Det er da i hvert fald, hvad jeg kun kan håbe på,” lyder det fra Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

 

http://domstol.fe1.tangora.com/media/-300016/files/153-2016.pdf

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…