Han er anklaget for at hjælpe terroristen Omar og kaldte retsformand “so” og racistluder – så opstod der uenighed om, hvem, der skulle ‘straffes’ for det

Foto: Jette Plesner Dali

“Det skal jo ikke være sådan, at en tiltalt kan få fjernet en dommer, som han er utilfreds med. Sådan er verden selvfølgelig ikke skruet samme.”

 

Senioranklager Bo Bjerregaard var ikke i tvivl, da det blev anklagemyndighedens tur til at fremlægge sine synspunkter ved dagens retsmøde.

 

-Retsformand Marianne Madsen er ikke inhabil, og hun skal ikke vige sit sæde.

 

Retsformand kaldt “so” og racistluder

Forsvarer Jesper Storm Thygesen, forsvarer for en af de fire tiltalte i terrorsagen mod Omar El-Husseins venner, 31-årige MR, varslede 2. april, at han efter ønske fra sin klient ville kræve, at retsformand Marianne Madsen skulle vige sit sæde.

 

Det skete med baggrund i, at hans klient nu har fået en ny tiltale på halsen iht. straffelovens § 121, der handler om den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltalte overfalder nogen, der under udførelse af dennes tjeneste eller hverv, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

 

At spørgsmålet om inhabilitet er opstået, skyldes til dels hans egen klient, MR. Forsvareren erkendte nemlig selv, at hans klient gentagne gange havde forstyrret retshandlingen. Hvilket netop er det, som har bragt anklagen om inhabilitet hos retsformanden op.

 

Det skete under et tidligere retsmøde, hvor tiltalte MR, som utallige gange har forstyrret retshandlingen, gik amok, fordi retsformanden advarede ham om, at hvis han fortsatte på den måde, så ville han blive vist ud af retslokalet.

 

Her oplyste  retsformanden, at hun var blevet informeret om, at en af de tiltalte, (MR), kommunikerede med en person på tilhørerpladserne. Hun understregede, at hvis det skete igen, ville både tiltalte og personen, som han kommunikerede med, blive udvist af retssalen.

 

Forsvareren kom dengang sin klient til hjælp ved at fortælle, at kommunikationen  angiveligt bare havde bestået i, at MR  havde smilet til sin kæresten, som denne dag sad tættere på tiltalte, end hun havde fået lov til ved tidligere retsmøder.

 

Imidlertid fastholdt retsformanden sin henstilling, og så gik MR amok og råbte ad hende:

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

 

“FUCK dig. Du skal sutte min omskårne pik, din so, racistluder”!

 

Oven på den svada MR ført ud af retslokalet, hvorefter retsformanden bad anklageren om at føre udtalelserne ind i retsbogen. MR er efterfølgende blevet tiltalt for at håne en offentlig ansat.

 

Forsvaret ville af med retsformand 

Under fremlæggelsen henviste forsvarer Jesper Storm Thygesen til Retsplejelovens § 160,1.1 “Ingen må handle som dommer i en sag, når han selv er part i sagen eller er interesseret i dens udfald  eller, hvis det er en straffesag, er forurettet ved forbrydelsen”, og §61: “Ingen må handle som dommer i en sag, når der iøvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om dommerens fuldstændige upartiskhed”.

 

Forsvareren gjorde gældende, at der efter hans opfattelse var tale om en interessekonflikt, idet retsformand Marianne Madsen således er forurettet i en sag, som hun selv har anmeldt til politiet.

 

– Enhver har ret til en upartisk domstol, påpegede forsvarer Jesper Storm Thygesen.

 

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

Anklageren lodret uenig

Senioranklager Bo Bjerregaard havde dog ikke tænkt sig at følge forsvaret: Retsformand Marianne Madsen  er ikke inhabil, og hun skal ikke vige sit sæde.

 

Det skal jo ikke være sådan, at en tiltalt vil kunne få fjernet en dommer, som han er utilfreds med:

 

– Sådan er verden selvfølgelig ikke skruet sammen.

 

Anklagemyndighedens påstand var derfor, at der ikke forelå inhabilitet.

 

Forsvarer Jesper Storm Thygesen fastholdt imidlertid sin påstand om inhabilitet. Han var enig i, at der selvfølgelig kunne spekuleres i, at en tiltalt skulle kunne få en besværlig dommer af vejen. Men bedyrede, at det aldrig havde været hans klients interesse.

 

Kendelsen afviser inhabilitet

Læs også
Muslimer kræver nye pasregler – muslimske kvinder må ikke vise deres ører

De tre dommere, inklusive retsformand Marianne Madsen, som spørgsmålet om inhabilitet vedrørte, trak sig herefter tilbage for at votere.

 

Af kendelsen fremgår det, at tiltalte MR den 5. april var fremkommet med forhånende ytringer, hvilket han efterfølgende er blevet sigtet for efter Straffelovens § 121.

 

Såfremt denne sag sendes til retten, vil den ikke blive behandlet sammen med de øvrige sager.

 

Rejsning af en eventuel sag vil derfor ikke kunne føre til, at dommeren skiftes ud, hvorfor påstanden om retsformandens inhabilitet ikke tages til følge.

 

Forsvaret undlader at kære 

MR’s forsvarer udbad sig først betænkningstid med hensyn til, om han ville kære rettens afgørelse eller ej. Dommer Marianne Madsen udtrykte forståelse herfor, og tilbød forsvaret betænkningstid frem til næste retsmøde den 13. juni.

 

Forsvarer Jesper Storm Thygesen mente dog, at det muligvis allerede kunne afklares ved dagens retsmøde.

Læs også
Fupjournalistik: Politiken fortier muslimers rolle i de alvorlige uroligheder på Nørrebro

 

Herefter blev der dekreteret 10 minutters pause, hvorefter forsvareren vendte tilbage og lod forstå, at man ikke ville kære rettens afgørelse.

 

Dommer Marianne Madsen kan således fortsat varetage sine hverv under den igangværende terrorsag.

 

Næste retsmøde finder sted 13. juni, hvor retsformanden håber, at samtlige nævninge kan være til stede.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…