Elevens trivsel og læring i højsædet

Ideen om rummelighed i skoleklasserne er god. Men en procentsats må aldrig blive målet for vellykket inklusion. Derfor glæder det mig, at regeringen nu vil afskaffe målkravet om at få flere elever inkluderet i de almindelige folkeskoleklasser. For det gavner hverken den enkelte elev eller samfundet som helhed, at inklusionen er opfyldt på papiret, hvis den ikke er det i den virkelige verden.

 

Regeringens serviceeftersyn af inklusion i folkeskolen har vist, at det ikke fungerer ordentligt med et ensidigt fokus på at få flere – helt præcist 96 pct. – af eleverne inkluderet i de almindelige klasser. Den bastante procentsats har fjernet fokus fra det væsentlige, nemlig om eleven selv føler sig tilpas og inkluderet.

 

Eftersynet har mundet ud i knap 100 anbefalinger til, hvordan inklusionen håndteres bedst ude i virkeligheden på skolerne. Så nu kan vi give kommunerne nogle konkrete og brugbare redskaber til at forbedre indsatsen. Derved sikrer vi, at den enkelte elev får det største udbytte af skolegangen. Vi skal sikre den enkelte elevs trivsel, læring og faglige fremgang.

 

Vi gør nu målet for inklusion til et spørgsmål om den enkelte elevs trivsel og følelse af at være en del af fællesskabet. Sådan får vores børn – Danmarks vigtigste råstof – mest ud af deres skolegang.

 

Læs også
Ny S-minister løber fra sit ansvar for, at indvandrerbørn lærer dansk sprog og danske værdier

Kristian Pihl Lorentzen, MF for Venstre, Transportordfører for Venstre, Medlem af Folketingets Præsidium

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…