DI’s direktør har ret i, at der er brug for mere vækst – men der er nogle vigtige ting, han glemmer

Vi må have gang i gakkelakkerne!

 

Ordene stammer fra en vise som Erika Voigt sang umiddelbart efter befrielsen i 45. Vi skal have gang i hammer høvl og sav.

 

Karsten Dybvad fra Dansk Industri har ganske ret i at der skal mere gang i dansk økonomi. Det er også rigtigt, at dansk erhvervsliv har brug for højt kvalificerede medarbejdere.

 

Disse højt kvalificerede medarbejdere kommer ikke fra mellemøsten eller afrika, at tro dette er en alvorlig fejlvurdering.

 

Der er ingen tvivl om, at Danmark kan få sit behov for velkvalificerede medarbejdere dækket indenfor EU, der er ingen grund til at gå andre steder hen for at søge efter den.

 

Beviset herfor er de mange håndværkere fra Polen der arbejder på danske byggepladser. Der er ganske givet mange højtkvalificerede i de baltiske lande, beviset herfor er at A.P. Møller har ladet sine skibe bygge på værfter der.

 

Hestekuren

Hvis vi Danmark skal genskabe det høje sociale niveau vi havde inden vi blev harmoniseret i EU, vil det være nødvendigt med en heste kur af format, som alle indenfor arbejdsmarkedet må tage del i.

 

Vi bliver nød til at indse, at det i det lange løb ikke går at betale mere og mere for mindre og mindre, det er ganske enkelt uholdbart, denne udvikling må og skal vendes.

 

Et eksempel er postvæsenet, der ikke mere er dansk men svensk og nu køre rundt i de svenske farver. Førhen fik man posten udbragt 3-4 gange om dagen til en væsentlig lavere porto, idag koster det 19 kr. for blot een gang om dagen hvis man er heldig.

 

Et andet eksempel er den offentlige trafik, hvergang der er færre rejsende stiger billetprisen, det medfører at endnu færre rejser med de offentlige transportmidler, og så stiger billetprisen igen, osv, osv, det er skruen uden ende. Vil man have flere over i den offentlige transport så er det lavere billetpriser der gør det urentabelt at køre i egen bil.

 

Vi er nød til at tage ondet ved vingebenet og erkende at det holder ikke vand noget steds.

 

Det eneste der kan redde Danmark er en kur der hedder: længere arbejdstid, effektiv udnyttelse af arbejdestiden, lavere løn, kortere ferier, og færre kaffepauser. Kun ad denne vej kan vi genoprette velfærdssamfundet.

 

Universiteterne.

En anden ting er, at prioritere de videregående uddannelser, således at der bliver tale om kvalitet og ikke som idag kvantitet. Her er det ikke mængden der gør det. Man skal væk fra ordningen der belønner antallet af kandidater, ikke kvaliteten.

 

Om der skal ske en omlægning af udbuddet på universiteterne, ja måske, med det er gerne sådan, at man uddanner til øjeblikkelige mangler, ikke fremtidige mangler.

 

Det medføre, at når kandidaten er færdiguddannet 5-6 år senere, så er ikke mere mangel på den uddannelsesgren som vedkommende har, og så står man med en pukkel.

 

Folkeskolen og gymnasierne.

Om der er behov for at sortere ved gymnasierne er et spørgsmål. Når mange ikke har de fornødne færdigheder, rækker det tilbage til folkeskolen, hvor der er altfor megen ‘inklusion’, her var der måske brug for at foretage en opsplitning, således at alle ikke skal være på samme niveau.

 

Lighed er en meget god ting, hvis den ikke står i vejen for udviklingen og fremskridtet.

 

Men nøgleordet indenfor uddannelserne er tid! Hverken folkeskolen, gymnasierne, eller universiteterne er fabrikker med produktions mål. Det nytter ikke noget, at man på universiteterne har den holdning, at man skal udstyre de studerende med nogle værktøjer som de så senere, efter studiet kan anvende til at gøre sig klogere med. De skulle gerne være klogere når de forlader universitetet.

 

Viden er magt!

Viden er magt. Måske man skulle kigge lidt på andre landes universitetet, England, Tyskland og USA for der at finde inspiration til hvordan sagen skal gribes an.

 

Præstation skal ikke gælde for undervisningsinstitutionerne, men for de studerende.

 

Mange af de unge mennesker der idag er på overførselsindkomster, må ud på arbejdsmarkedet, og tage de stillinger der er ledige, andet nytter ikke noget i den givne situation.

 

Det vi ikke har brug for er flere tiggere fra fattige EU lande, ej heller flere velfærdsmigranter fra Afrika og mellemøsten. Migranterne fra mellemøsten udnytter på det groveste krigen i Syrien til at komme ind i Europa for at erhverve sig sociale fordele. De vil ikke integreres, de vil ikke arbejde, de er utilfredse med de boliger der bliver stillet dem til rådighed på bekostning af etniske danskere. De er her kun for at udsuge Europa.

 

De er ikke flygtninge i den egentlige forstand, de er økonomiske flygtninge, men den slags er ikke omtalt i flygtningekonventionerne, og kan derfor uden videre sendes tilbage, til der hvor de kom fra. Og det gælder endnu mere for afrikanerne, der ikke har en krig at dække sig ind under. Østrig er et foregangsland på dette område, hvilket vi burde takke dem for.

 

En lille sløjfe er at det østriske flag næsten har den samme udformning som det danske!

 

Så! Påen igen, påen igen, vi har da kunnet før.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…