Den kulturradikale elites 10 bud

Man kunne håbe på, at terroraktionerne i Belgien måske kunne få de godhedsforgabte kulturradikale til at skifte spor, så de aktivt kunne bidrage til løsningen på det problem, som den voldsomme indvandring og den islamiske terrorisme udgør. Men det sker næppe, for de kulturradikale er så fedtede ind i deres modsatrettede ideologi, at de sandsynligvis ikke vil kunne træffe en beslutning.

 

I nedenstående opstilling af de kulturradikales 10 bud har jeg forsøgt at indfange kulturradikalismens modsætninger, som jeg ser dem.

 

Den kulturradikale elites 10 bud

 

  1. Du skal prise islam, for islam er fredens religion. De mange islamistiske terrorangreb har intet med islam at gøre. Terroristerne er blot simple kriminelle.
  2. Du skal optræde ubetinget inkluderende overfor de muslimske migranter. Det er nemlig vores hårde og uforsonlige tone, der har skubbet dem ud i terrorisme. Vi ligger som vi har redt, og den islamistiske terror har vi således nedkaldt over os selv.
  3. Du skal bekende dig til det multikulturelle samfunds værdirelativisme. Den er vejen til en globaliseret verden befriet for den nationale chauvinismes fordomme og selvtilstrækkelighed.
  4. Du skal bekende dig til den grænseløse og abstrakte godhed. Godhedens bud er det højeste, og dens krav lader sig ikke gradbøje. Lad dig aldrig af dine modstandere lokke til at give konkrete bud på f.eks hvor mange migranter Danmark kan tage, for så prisgiver du den absolutte godheds primat..
  5. Du skal ikke lade landets lovgivning stille sig i vejen for din trang og pligt til at udøve godheden. Når godheden er ledestjernen legitimerer den uden besvær kriminelle handlinger som menneskesmugling og mindreåriges tvangsægteskaber.
  6. Du skal respektere, at mænd og kvinder er ligestillede, men du skal samtidig acceptere, at kvinden i det muslimske samfund er underordnet. Sådan har hun det altså bedst, og sådan har hendes mand det bedst.
  7. Du skal bagatellisere og latterliggøre bekymrede nationalister, der mener, at det danske samfunds sammenhængskraft ødelægges af det multikulturelle samfunds værdipluralisme. Disse chauvinistiske nationalister er de ringest uddannede, de er knap nok stuerene, og de har som fascister i svøb intet krav på respekt.
  8. Du skal huske, at du som soldat i godhedens hær repræsenterer udviklingens kulmination og slutpunkt. Fordi alt stræber opad, så vil også de mange migranter i tidens fylde blive som dig. Det afgørende er derfor, at vi giver dem plads til denne udvikling.
  9. Du skal tro, at alle mennesker inderst inde ønsker demokratiet. De islamiske fundamentalister dyrker ganske vist islam som en autoritær ideologi, men det skyldes udelukkende, at de ikke er nået så vidt i deres udvikling, så de kender deres egentlige interesse.
  10. Du skal praktisere de universelle menneskerettigheder som ytringsfrihed, religionsfrihed og øvrige personlige frihedsrettigheder, men du skal gøre det med ynde. Du må ikke tegne profeten Muhammed, for så fornærme muslimers religiøse følelser og krænker deres menneskeret.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…