Dannebrog skal selvfølgelig placeres helt i toppen, når den nye kulturelle Danmarkskanon skal opstilles

Dannebrog skal selvfølgelig placeres helt i toppen, når den nye kulturelle Danmarkskanon skal opstilles.

 

For Dannebrog har været Danmarks flag og nationale symbol i 800 år, siden 1219, hvor det ifølge legenden faldt ned ved Lyndanise i Estland.

 

Det er dermed verdens ældste nationalflag, og det har enorm betydning for os, både følelsesmæssigt og historisk. Det har vajet i århundreder som et samlingspunkt for de generationer, der var før os, og som har opbygget vort land og vor kultur, forankret i kristendommen.

 

I USA får nye statsborgere som gave et lille eksemplar af Stars and Stripes. Danmark burde indføre den samme tradition og give nye statsborgere et lille Dannebrogsflag som symbol på Danmark og på det folkelige og kulturelle fællesskab, som de forhåbentlig ønsker at blive en del af.

 

Grundtvig skrev ganske rammende, at man er en del af folket, hvis man har øre for modersmålet og brænder for fædrelandet. I modsat fald har man nægtet sig selv indfødsret.

 

Dannebrog eller Danernes fane har stor symbolsk værdi; men på forskellig måde.

 

Det er i høj grad statens og kongemagtens flag; Men Dannebrog er også folkets flag, der i høj grad bidrager til at skabe fællesskab, men på vidt forskellige måder.

 

Det bruges til at vise sorg og glæde, ved begravelser og bryllupper. Når kolonihavefolket åbner sæsonen, hejses Dannebrog i alle haverne. Når der spilles landskamp i Parken, bliver der viftet med Dannebrog, og når det danske mindretal i Sydslesvig holder årsmøder, vajer Dannebrog over alt i landsdelen.

 

Men Dannebrog manglede ved D-Dag den 6. juni 1944 ved De Allieredes invasion i Normandiet. For Danmark hørte ikke til De Allieredes kreds og havde et dårligt ry, dels på grund af den manglende forsvarsvilje den 9. april 1940 og dels for det tætte samarbejde med den tyske besættelsesmagt.

 

På samme tid havde mindst 6.000 danskere på opfordring af den danske regering kæmpet i tre år på tysk side på Østfronten med Dannebrog i spidsen ved siden af Hagekorset.

 

Læs også
Modig frihedskæmper: Ella von Cappeln lokkede SS-officer med røde roser – og skød ham

Først ved 70 års jubilæet i 2014 blev Dannebrog hejst i Normandiet ved siden af De Allieredes flag. Det skyldtes alene den lille modstandsbevægelse og især de 6.000 danske søfolk, der gik i allieret tjeneste. 1498 mistede livet, mange af dem ved invasionen i Normandiet.

 

Når de danske sønderjyder stod ved den daværende grænse ved Kongeåen, kunne de med længsel se over åen mod nord til det forjættede Danmark og se Dannebrog, der vajede ved de danske grænseposter. Danmark og Dannebrog var synonymer og var med til at forene de danske sønderjyder med det øvrige Danmark.

 

 

Visse kredse i Danmark og i Europa vil have kristne symboler fjernet fra det offentlige rum, dels for at modarbejde kristendommen, og dels fordi man drømmer om et multikulturelt samfund, hvor kristendommen ikke skal have større betydning end andre religioner.

 

I Danmark har disse kredse et stort problem med Dannebrog. For vort smukke, rød-hvide nationalflag er jo et korsflag, og korset er det stærkeste kristne symbol, der findes.

 

Hver gang vi ser Dannebrog, bliver vi mindet om, at korset og dermed kristendommen er fundamentet for den danske kultur og den frie, danske nation. Derfor hører Dannebrog til helt i toppen af den nye, kulturelle Danmarkskanon, ligesom nye statsborgere selvfølgelig skal respektere Dannebrog.

 

Læs også
Kulturhistorie: Risikoen ved at læse Bodega Blues er en overvældende tørst og en uovervindelig lyst til at besøge de steder, forfatteren beskriver så levende og farverigt

Arne Sloth Kristoffersen. Tidligere skoleinspektør. Skribent og foredragsholder. Hjemmeside: arnesk.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…