COP21- Effektløs ensidig fokus på CO2

Cop21 er netop overstået. Der er delte meninger, om det var en succes eller en fiasko. De deltagende ministre jubler, NGO’er begræder og flere almindelige borgere undres over, hvad der er hoved og hale i debatten.

 

I midten af denne forvirring befinder vores klode sig, badet i frygtens spotlight med overskrifter som oversvømmelser, storme, temperaturstigninger, ørkendannelse, og dyr og planter som lokalt bliver udryddet. Ifølge medie-dominerende forskere og politisk korrekte politikere skyldes katastroferne udelukkende en stigende mængde CO2 i atmosfæren.

 

Jordens temperatur vil altid svinge

Faktum er, at Jordens temperatur igennem milliarder af år har været som en tur i Tivolis rutsjebane. Varmeperioder efterfulgt af kuldeperioder efterfulgt af varmeperioder osv. Jorden har sågar engang været én stor snebold dækket af is og kulde. Temperaturen steg udelukkende ifølge teorierne pga. aktive vulkaner, som sendte store mængder CO2 ud i atmosfæren og skabte drivhuseffekten.

 

Et estimat anslår, at Jordens gennemsnitstemperatur ville være ca. – 20 grader uden den udskældte drivhuseffekt.

 

0,038 % CO2 i atmosfæren

Det helt store verdensomspændende fokus er sat på CO2-molekylet, som sendes ud i vores fælles atmosfære ved afbrænding af træ, kul, diesel, benzin, olie og bl.a. skovafbrænding. CO2 er en drivhusgas ligesom vand, metangas, lattergas og CFC-gasserne. Nærstuderes Niels Bohr Instituttets hjemmeside vedr. drivhusgasser, fås denne viden:

 

Den væsentligste drivhusgas er vand, som har ansvaret for 30-70% af drivhuseffekten. CO2 er ansvarlig for 9-29 %, metan 4-9 % og ozon 3-7 %. Fjernelsen af CO2 vil kun reducere drivhuseffekten med 9%. I medierne får vi at vide, at mængden af CO2 er 380 ppm.  ”Hold da op, det lyder af meget”, tænker vi. Omregnes dette tal til procent, har vi i gennemsnit kun 0,038 % CO2 i atmosfæren.

 

The Broadcast Theory

The Broadcast Theory handler om, at trådløs dataoverførelse kan have massiv indflydelse på Jordens temperaturstigning. I stigende grad benytter vi radio, TV, satellitter, mobiltelefoner, og mobilsendere. Den eksplosivt stigende mængde kommunikation bliver overført vha. frekvenser, som er energirige bølger, der sendes igennem atmosfæren med forskellige bølgelængder bl.a. radiobølger og mikrobølger.

 

En grundlæggende lov i fysik er loven om, at energi er konstant i et lukket system. Energi kan ikke fjernes fra et lukket system. Det skifter blot form. Betragtes Jorden og atmosfæren som et lukket system, vil den energi, som findes i radiobølger og mikrobølger, blive konverteret til en anden energiform f.eks. varme, når de buldrer igennem atmosfæren og rammer bl.a. vandmolekyler. Derved opvarmes atmosfæren på samme måde, som mad bliver opvarmet i en mikrobølgeovn.

 

Trådløs dataoverførelse

Læs også
Jorden bliver ikke større – der er ikke plads til flere mennesker!

Visse analyser af målinger taler for at stigningen i Jordens temperatur ikke er sammenfaldende med den industrialiserede revolution, som begyndte i 1800-tallet, hvor store mængder CO2 blev frigivet til atmosfæren. Temperaturstigningen på Jorden er tværtimod sammenfaldende med den øgede brug af radio- og mikrobølger til dataoverførelse tilbage i 1950’erne. Efterfølgende er mikrobølger blevet den dominerende frekvens i trådløs dataoverførelse.

 

Mobilmaster, mobiltelefoner, Wi-Fi, babyalarmer og et utal af trådløse apparater bruges i stigende grad. Alle disse benytter mikrobølger. Selv om hver enkelt apparat eller mobiltelefon ikke udsender nok energi til at måle en synlig effekt på temperaturen, vil 7 mia. mobiltelefoner måske alligevel have en signifikant medvirken til global opvarmning.

 

Flytrafikkens kondensspor

Forskere fra DMI undersøger flyenes udledning af vanddamp til atmosfæren, fordi forskning har vist, at flyenes kondensspor på himlen efterhånden er så dominerende, at de kan påvirke Jordens klima. Kondensspor og udstødningspartikler fra fly ser ud til at have en overraskende stor effekt på Jordens klimaforandringer ved at afsætte store mængder vanddamp i atmosfæren og danne skyer, som lægger sig som en dyne over Jorden og holder på varmen. Paradoksalt nok er flytrafikken ikke inkluderet i de netop afsluttede COP21 aftaler.

 

Flytrafikkens chemtrails

Teorien om chemtrails er, at flyene bevidst spreder kemikalier som f.eks. barium og aluminium i atmosfæren. Der er flere bud på årsagen til dette. Bl.a. for at mindske drivhuseffekten og for at øge effekten af telekommunikationen. Spekulationerne ligger i forlængelse af fænomenet geo-engineering, hvor klimaet på Jorden styres ved at påvirke naturlige vejrprocesser med kemikalier. F.eks. brugte Kineserne i 2008 sølviodid i et forsøg på at få skyer til at regne af, inden de blæste ind over OL i Beijing. Måske har den øgede mængde kemikalier fra chemtrails givet bagslag?

 

Som at øse vand med en teske

Det snævre fokus på CO2 er som at håbe inderligt på, at man siddende i en gennemhullet gummibåd midt ude i Atlanterhavet ikke drukner, hvis man desperat forsøger at holde vandet ude af båden ved at øse med en teske.

Læs også
Danmark er med til at rydde verdens skove, som brændes af som biobrændsel!

 

Erkendes det ikke, at der er mange huller i gummibåden, kan vi blive ved i mange år at øse vand ud af båden uden nogen som helst gavnlig effekt. Oceaner af økonomiske midler bruges på de verdensomspændte CO2-aftaler, som givetvis på sigt ikke vil have en mærkbar gavnlig effekt på det, som har været hele formålet – nemlig at sænke Jordens temperaturstigning.

 

Pernille Schriver Cand. Scient. biolog og miljøvejleder. Ejer af et næsten CO2-neutralt hus med solfanger, solceller, masseovn og egen skov.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…