Kommunalbestyrelsen i Randers har ret: Daginstitutionerne skal ikke styres af islamiske regler for, hvad der må spises

Kommunalbestyrelsen i Randers har vedtaget, at kommunens daginstitutioner ikke må fravælge svinekød i den mad, som man tilbyder børnene.

 

Det har skabt stor medieomtale med mange nedladende og latterliggørende overskrifter. Især har søsteraviserne i JP/Politikens Hus brilleret på den front:

 

”Farcen om farsen” (Jyllands-Posten). ”Luftfrikadeller i Randers Byråd” (Ekstra Bladet). ”Sådan blev hakket kalv og flæsk til ammunition” (Politiken)

 

Faktisk har flere socialdemokratiske kommuner vedtaget noget lignende: Ishøj, Herlev, Rødovre. Men beslutningen i Randers har skabt meget mere medielarm. Måske fordi denne beslutning er truffet af et borgerligt flertal, og dem kan de venstreorienterede journalister ikke lide.

 

Man vil forhindre religiøs styring af maden

Desværre er det meste af medieomtalen stærkt misvisende. Man fremstiller det, som om Randers-byrådet er ivrige efter at gennemføre en politisk styring af maden i institutionerne. Men det er at vende sagen fuldstændig på hovedet.

 

Beslutningen i Randers er truffet for at forhindre, at religion skal styre børnenes mad i institutionerne. Når nogle institutioner fravælger svinekød er det jo ene og alene, fordi islam forbyder at spise svinekød. Og denne islamiske regel lader man så også gælde for danske børn.

 

Hvis man ikke lod islam styre maden i visse daginstitutioner, ville der ikke være noget problem. Så ville svinekød helt naturligt have en central plads på menuen, og politikerne ville ikke se nogen som helst grund til at blande sig.

 

Det er ikke politikerne, men islam, der laver forbud

Så sagen handler ikke om politikere, der vil påtvinge institutionerne at spise svinekød. Sagen handler om politikere, der vil forhindre, at religiøse regler fjerner svinekød fra menuen. Det er ikke politikerne i Randers, der laver forbud. Det er islam.

 

Byrådsflertallet i Randers har fuldstændig ret i, at det danske samfund, herunder de danske daginstitutioner, ikke skal styres af den slags religiøse forbud. Omvendt skal ingen børn naturligvis tvinges til at spise svinekød.

 

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

Det er ganske legitimt, at danske politikere vil sikre, at danske institutioner ikke indordner sig under islams regler. Der er jo åbenbart nogle daginstitutioner, der ikke selv kan finde ud af det.

 

 

Ønsket om at fastholde svinekød på menuen har selvfølgelig noget at gøre med dansk madkultur. Men der er meget mere end det på spil.

 

Frie og lige borgere

Vi har i Danmark et verdsligt samfund. Det betyder, at religionen ikke styrer samfundet.

 

Det var et kæmpemæssigt fremskridt i vores historie, da man gjorde vores samfund fri af religiøs styring, så troen blev en privatsag.

 

Når religion og religiøse magthavere styrer, hvordan samfundet skal indrettes, ender det i tyranni, splittelse, voldsomme konflikter, knægtelse af ytringsfrihed og meget andet.

 

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

Det verdslige samfund, hvor vi møder hinanden som frie og lige borgere uafhængigt af religion, er et kolossalt gode, som det er helt afgørende at værne om.

 

Særligt gode mennesker

Alt for ofte bliver dette samfund taget for givet, og så begynder man at slå af på de verdslige principper – af slaphed, konfliktskyhed, politisk korrekthed. Specielt er det i de senere år sket ved at bøje af for islamiske krav.

 

Verdsligheden er en af vores vigtigste værdier. Alligevel oplever vi ofte, at folk, der sælger ud af denne grundværdi, fører sig frem som særligt gode og værdifulde mennesker.

 

Denne attitude finder man jo også hos en del af dem, der ikke synes, at vi skal fastholde svinekød i daginstitutionerne. De burde i stedet skamme sig over, at de svigter.

 

Svært for forældre at tage debatten

Der er så dem, der mener, at politikerne skal blande sig uden om sådan noget som mad i daginstitutionerne. Det må institutioner og forældre selv klare.

 

Læs også
Skandale: 50 familier i indvandrerghettoen Tingbjerg modtager hver for 600.000 kroner i sociale ydelser om året

Principielt er det et fuldstændig respektabelt standpunkt. Men i praksis giver det problemer.

 

Det kan være meget ubehageligt for forældre at rejse et krav om, at islamiske regler ikke bør forhindre svinekød i institutionen.

 

Alle, der har deltaget i den type debatter, ved, at man løber en betydelig risiko for at blive tillagt de værst tænkelige motiver. Jævnligt bliver man opfattet og fremstillet som et ondt menneske.

 

Det, man har politikere til

Den politiske korrekthed er en uhyre stærk kraft, og det kan hurtigt få personlige konsekvenser, hvis man sætter sig op mod den.

 

Det er så det, man har politikere til. At sikre at visse grundprincipper overholdes. Såsom at maden i daginstitutionerne ikke skal underkastes religiøs styring.

 

Det ansvar har byrådsflertallet i Randers påtaget sig. Det bør de have ros for.

Læs også
Et aktuelt eksempel demonstrerer, hvordan de etablerede medier producerer falske nyheder på stribe
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…