BEDRAG og tomme løfter giver tillidskrise mellem folk og myndigheder

TV serien BEDRAG på DR1 kom godt fra start, bortset fra en faktuel fejl i 2. afsnit. Der blev sagt, at vindkraft dækker 30% af dansk energi, men det er kun 30% af elenergien, som igen kun er 20% af al energi (- skibstransport), dvs. at vindkraftens 30% svarer til ca. 7% af al energi. Også på TV reklameres der nu for grøn strøm til sort pris, som om man med en særlig knap kan få grøn strøm!

 

BEDRAG er, når en person snyder Danmark i SKAT for 5-9 mia. kr. Eksisterer der virkelig ikke et retssystem, der kan bremse for svindel med CO2 kvoter, moms, skat o.a.?

 

Verden vil bedrages – og det bliver den, for i den virkelige verden får vi kun den sandhed, som politikerne synes, vi bør vide. Det var bl.a. derfor, at loven om offentlighed i forvaltningen blev vedtaget og underskrevet af Margrethe R. i 2013. Den betød mindre offentlighed!

 

En af de værste skandaler med bedrag var, da Grindstedværket (kemivirksomhed i Grindsted) i 1960’erne og 1970’erne skjulte for arbejderne, at de var blevet forgiftede med kviksølv. De fik godt nok taget blodprøver, men resultatet blev ikke oplyst, så først efter ca. 40 år, hvor folk blev syge og døde, kom der en undersøgelse af sagen. Grindstedværket var kendt for sin forurening af Varde å, hvor fiskene smagte af kemikalier (jeg har smagt dem), og siden fik firmaet lov til at udlede de forurenede stoffer i Kjærgaard plantage på Vestkysten, hvor man stadig er plaget af forureningen.

 

Sidste valg blev vundet af blå blok bl.a. ved et løfte om færre flygtninge til Danmark – siden er det gået den stik modsatte vej med 21.000 i 2015, der via familiesammenføring vil blive til ca. det dobbelte. Lars Løkke bliver ved med at sige, at vi skal passe på Danmark og det vil blive vanskeligt med sammenhængskraften i befolkningen, hvis ikke Danmark selv kan bestemme, hvem og hvor mange migranter man vil lukke ind i landet. Der står millioner på spring i Afrika og Mellemøsten!

 

De nordiske lande bør stå sammen og styrke grænsen mod syd for at få en begrænsning af migranter og flygtninge. De oprettede teltlejre ved Thisted og andre steder kunne lige så godt stå i nærområderne, for flygtningestrømmene vil i de kommende år fortsætte, med mindre man siger stop. Det har allerede fået store konsekvenser i de europæiske samfund med vold, uro og kostbare foranstaltninger. Disse mange penge burde i stedet gå til nærområderne. De ydre grænser er utopi.

 

Udenlandske voldtægtsforbrydere får efter domfældelse ofte lov til at forblive i Danmark, selv om de ikke har dansk statsborgerskab, hvilket er svært at forklare ofrene – unge piger ned til 13 år, der har fået ødelagt deres tilværelse – og kan risikere at støde på deres voldsmand igen. Dommerne (mandlige?) har ikke forstået, hvor stor og ofte livslang en skade pigerne har været udsat for.

 

Befolkningstilvæksten i Mellemøsten, Afghanistan og Afrika fortsætter og er den grundlæggende årsag til mange konflikter. Fra landene migrerer deres befolkningsoverskud til Europa, hvor de får livslangt ophold, blot de siger: ASYL. Landene bør indføre børnebegrænsning, da overbefolkning skaber fattigdom, truede dyrearter udryddes ved befolkningsforøgelsen, og den globale opvarmning vil forstærkes og ved tørke og oversvømmelse formindske opdyrkelige landbrugsarealer.

 

Det er bedrag, at folk ikke får at vide, at overbefolkning og forurening kan ødelægge klimaet og dermed vor blå planet. Vi forsker mere i at skaffe føde til de mange flere mennesker ved hjælp af pesticider end at forske i at skabe en bæredygtig verden. Nogle pesticider har været med til at udrydde bier, så man nu i USA kører rundt med bier fra egn til egn for at få afgrøden befrugtet.

 

Verden er besat af menneskets grådighed og bedrag for at tjene så mange penge som muligt uden at tænke på bæredygtighed og konsekvenser for børn og børnebørn. De unge bør gøre oprør mod den ældre generation, som åbenbart tror, at der er lommer i den sidste klædedragt.

 

Læs også
Regeringens energiudspil burde inkludere atomkraft med thorium

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…