De toneangivende medier og politikere er Danmarks store problem – de er blinde over for islams rolle

Jeg har ikke nogen viden om emnet islam og islams tilstedeværelse i Danmark og det øvrige Europa, som vore politikere og medier ikke også har.

 

Jeg har al min viden om emnet fra offentligt tilgængelige kilder. Faktisk håber jeg, at i det mindste nogle af politikerne har mere viden om emnet, end jeg har; de har jo adgang til fortrolige informationer, som ikke står til almindelige borgeres rådighed. Og medierne, som har til opgave professionelt at beskrive Danmarks og Europas virkelighed, burde jo også vide langt mere end en almindelig borger, hvis arbejde og profession er en anden.

 

Jeg spørger oftere og oftere mig selv: Hvis ovenstående er rigtigt, hvorfor er de – politikerne og medierne – tilsyneladende så sorgløse, som de ser ud til at være?

 

Hvad alle inklusive politikerne ved

De kender jo virkeligheden i Danmark og de andre europæiske lande, hvis nationers interesser de er valgt til at varetage. De ved derfor, at masseimporten af folk fra muslimske områder har skabt og fortsat skaber kolossale problemer. De kan jo se det på de store udgiftsposter på finansloven til forsørgelse, beroligelse og underholdning af de mange tilvandrede muslimer.

 

De ved jo, hvor fortvivlende få af dem, der er i arbejde og dermed bidrager til vores samfund. De ved, at alt for mange af dem unddrager sig arbejdsmarkedet. De ved, hvor dårligt alt for mange klarer sig i skolen og i andre uddannelser. De ved ligeledes, at alt for mange af dem begår kriminalitet og derfor belaster politi, domstole og fængselsvæsen – for slet ikke at tale om de alt for mange fredelige mennesker, der lider under denne kriminalitet.

 

De ved, at der er områder i Danmark og andre europæiske lande, hvor man gør klogest i at holde sig væk fra. De ved endelig, at der rekrutteres terrorister i disse miljøer, og at alt for mange af de herboende muslimer sympatiserer med islamiske terrorister og i det hele taget mener, at islams lov – sharia – bør stå over danske love.

 

Hvorfor handler politikerne ikke?

Men hvorfor gør de så ikke det, som er så åbenlyst nødvendigt for at dæmme op for alle disse problemer? Hvorfor sørger de ikke først og fremmest for en ordentlig og permanent grænsekontrol? Hvorfor sætter de noget, de kalder Danmarks ”internationale omdømme” og nogle ødelæggende internationale konventioner, over den danske nations og danske borgeres interesser?

 

Så længe de gør det, vil jo antallet af muslimske tilvandrere stige, og de store problemer, vi i forvejen har, vil vokse endnu mere og blive mere og mere uhåndterlige. Og lige så længe vil danske borgere lide under denne ubegribelige og for alle, der har øjne at se med, så katastrofalt fejlslagne politik.

 

Flere vil miste livet, flere piger og kvinder vil blive voldtaget, flere vil blive udsat for andre grove forbrydelser. Og flere af dem, der har været med til at opbygge det danske samfund, vil blive udsat for, at politiet ikke kan komme til hjælp, når de er ved at blive slået til plukfisk af nogle voldsmænd, eller vil blive udsat for en ydmygende behandling, når de bliver gamle og hjælpeløse.

 

Medierne og politikerne som problem

Min konklusion er og har længe været, at de toneangivende medier og størstedelen af vore politikere er nationens store problem.

 

Der er ingen undskyldning for, at medierne ikke seriøst omtaler og beskriver de store problemer, som er blevet og længe har været en del af den danske og europæiske hverdag.

 

Og der er heller ikke nogen undskyldning for, at politikerne lader, som om alt er ved det gamle, når landet er i færd med uigenkaldeligt at blive omdannet til noget helt andet, som et stort flertal af den danske befolkning er imod.

 

Kun en effektiv grænsekontrol i forening med en opsigelse af de internationale konventioner, som er i færd med at ødelægge landet, kan standse denne udvikling, som alle vil vinde ved.

 

Den eneste undskyldning, de toneangivende medier og politikere har for at opføre sig uansvarligt, er, at befolkningen bliver ved med at finde sig i disse ting – bliver ved med at betale for disse medier og bliver ved med at vælge disse politikere.
Lørdag d. 12. november kl. 14 i Øregårdssalen, Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Alle 6, Hellerup holdes professor, dr.phil. Bent Jensen foredrag

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…