Landbrugspakken har givet bedre dansk korn

Kvaliteten af dansk korn er igen på vej op. Det skyldes den meget udskældte landbrugspakke. Det har nemlig utrolig stor betydning for dansk landbrug, at gødskningsnormerne blev forøget.

 

Den øgede gødning betyder, at proteinindholdet i kornet er steget. Protein er byggestenen i alt liv. Derfor er det til glæde for både fødevarer og foder. Det betyder også mindre import af soja fra Sydamerika.

 

Det er rigtig godt for dansk landbrug, at kornet er af bedre kvalitet. Når det bliver brugt til foder, skal landmændene ikke købe den samme mængde sojaprotein. Landmanden benytter sojaprotein i foderet, så proteinindholdet bliver højere, det giver en bedre vækst hos dyrene. Nu behøver landmanden mindre soja – fordi kornet indeholder mere protein.

 

Proteinprocenten i hvede er nu 9,9 % mod 8,6 % i 2015. Det svarer til en stigning på 15 %. En tilsvarende – men lidt mindre stigning ses i de andre kornsorter. For hvede betyder det, at det er den næsthøjeste proteinprocent siden 1998 – altså i 18 år. For både vinter- og vårbyg er det det højeste tal i otte år.

 

Kigger man på kurven fra målingerne fra Seges, dvs. landbrugets rådgivningsvirksomhed, for de seneste 25 år, så er det aldrig sket før, at der samlet er set så stor en stigning fra et år til et andet. Der er således en klar sammenhæng mellem kvælstoftildelingen og en afgrødes proteinindhold.

 

Den øgede gødskning har også medført et højere kvælstofindhold i planterester og rødder. Det bidrager til opbygning af det organiske materiale i jorden. Derfor forventer vi i landbruget også, at vi i de kommende år fortsat vil se en stigende tendens i proteinmængden. Vi har således meget at takke landbrugspakken for.

 

Peter Rosendal, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…