TV2 vrøvler om asyltilstrømningen, men der synes at være politiske bagtanker bag vrøvlet

Antallet af asylansøgere, der ankommer til Grækenland, er faldet dramatisk. Til gengæld kan man se en betragtelig stigning i asylansøgere, der prøver at komme ind i Europa via Italien.

 

De fleste, som kommer sejlende til Italien, er afrikanere – fra blandt andet Nigeria, Gambia og Somalia. Men der er nu tegn på, at også syrere og irakere, der førhen typisk rejste via Grækenland, i stigende grad søger mod Italien.

 

Vrøvlende journalist

Denne udvikling blev fredag aften omtalt i Nyhederne kl. 19 på TV2. Men desværre fik TV2’s journalist sagt noget frygteligt vrøvl om baggrunden for det, der nu sker.

 

Han sagde, at det dramatiske fald i Grækenland skyldtes lukningen af Balkan-ruten, hvilket er sandt. Men han hævdede, at det var EU’s aftale med Tyrkiet, der havde lukket Balkan-ruten. Det er helt hen i vejret.

 

Balkan-ruten blev lukket, før EU indgik sin aftale med Tyrkiet. Den blev lukket af Balkan-landene, Østrig og Ungarn. De fik nok af det asylkaos, som ramte dem, og lavede derfor en skrap national grænsekontrol, hvor de kun lukkede få asylansøgere ind.

 

Denne lukning af Balkan-ruten, som blev gennemført af en stribe lande uden om EU, står stadig ved magt. Og den virker i høj grad. Den har blandt andet betydet, at et betydeligt antal mennesker ikke kan komme videre nordpå fra Grækenland. De venter i den såkaldte Idomeni-lejr.

 

Men i modsætning til, hvad TV2 hævdede, har hverken Idomeni-lejren eller lukningen af Balkan-ruten et klap med EU’s aftale med Tyrkiet at gøre.

 

En af de vigtigste begivenheder for Europa i nyere tid

Aftalen mellem EU og Tyrkiet er kommet oveni lukningen af Balkan-ruten. Den har så yderligere begrænset tilstrømningen til Grækenland. Hvor meget dette fortsætter er uvist, da EU-Tyrkiet aftalen er truet af sammenbrud.

 

Men lukningen af Balkan-ruten vil stadig være der og gøre en stor virkning, selv hvis EU’s aftale med Tyrkiet bryder sammen. Der vil nu være et stort behov for, at man lukker af for tilstrømningen via Italien på samme måde, som man gjorde det med lukningen af Balkan-ruten.

 

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Denne Balkan-lukning er en af de begivenheder, der har haft den mest vidtrækkende betydning for Europa i nyere tid.

 

Det kunne man sandt for dyden ikke mærke på TV2’s sjuskede og uvidende dækning. Den var pinlig.

 

Bagtanker

Men TV2’s vrøvl skyldes måske ikke kun sjusk. Der kan også være nogle politiske bagtanker på spil.

 

I visse kredse prøver man ihærdigt at give det udseende af, at det var EU og Tyrkiet, der fik bremset op i asylstrømmen.

 

Disse kredse vil gerne lade EU overtage asylpolitikken. Derfor fremhæver man, hvor vigtig EU’s indsats er.

 

Til gengæld gør man alt for at fortie, at Europa primært undgik en ren asylkatastrofe, fordi en række nationalstater besluttede sig for at trodse det handlingslammede EU med Merkel i spidsen og lukke Balkan-ruten.

Læs også
Hvornår går borgerlige politikere i flæsket på de politiserende røde journalister?

 

”Asyltallet er meget højt … nej, for resten meget lavt”

TV2 har ved tidligere lejligheder brilleret med temmelig aparte forsøg på at lægge national grænsekontrol for had.

 

For nylig serverede man under store fanfarer en fuldstændig forrykt historie om, at de danske asyltal steg dramatisk, og at det skyldtes vores grænsekontrol.

 

Men historien er den stik modsatte: Asyltallet til Danmark er i dag meget lavt. Selv TV2 er i de seneste dage begyndt at fatte dette – men de fortæller selvfølgelig ikke deres seere, at de altså tog fejl, da de for få uger siden serverede røverhistorien om det voldsomt høje asyltal.

 

Når asyltallet ligger så lavt for tiden, skyldes det i høj grad lukningen af Balkan – suppleret med Tyrkiet-aftalen. Den danske regerings nationale stramninger af asylpolitikken har også haft en betydning.

 

Bare det er politisk korrekt

Først serverede TV2 altså påstanden om, at vores asyltal steg kraftigt på grund af den nationale grænsekontrol. Nu serverer man påstanden om, at asyltallet tværtimod er lavt på grund af aftalen mellem EU og Tyrkiet.

Læs også
TV2 afslører politiskandale – men holder hånden over Mette Frederiksens rolle

 

Man vil ikke informere sine seere om, at en række landes nationale grænsekontrol forhindrede katastrofen, da EU svigtede fatalt.

 

Journalistisk Venstreparti på TV2 vil hellere levere rendyrket vrøvl til seerne end at give et ædrueligt og usminket billede af virkeligheden. Bare det er politisk korrekt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…