Biskopper er verdensfjerne i deres forsvar for imamers ytringsfrihed

Wikimedia

 

De danske biskopper har en forestilling om, at ytringsfrihed er total. Det er meget verdensfjernt.

 

Flere af landets biskopper sagde op til politikernes forhandlinger i går, at deres forslag kan udfordre Grundlovens bestemmelser som religionsfrihed.

 

Deres udtalelse går ud på, at ytringsfriheden og menneskerettighederne krænkes, hvis islamiske imamer ikke får fuld frihed til at prædike had og fjendskab og at hylde kriminel vold. De skal have frihed til at opfordre unge ubefæstede sjæle til at drage i krig for et system som FN anser for at begå krigsforbrydelser, og som af verdenssamfundet anses for at være en trussel mod alle demokratiske nationer, grndet deres vilkårlige voldsudøvelse mod sagesløse mennesker.

 

At holde hånden over den slags prædikanter har intet med religionsfrihed at gøre, og slet intet med menneskerettigheder at gøre.

 

Det er ikke et spørgsmål om udøvelse af diverse religioner, men om de konsekvenser denne ‘frie’ udøvelse medfører, altså henrettelser, lemlæstelser, stening af kvinder, krav om at kvinder skal finde sig i at blive slået af deres mænd hvis de ikke vil yde sexuelle tjenester for dem, når og hvor det ønskes, afstraffelse af børn der ikke vil bede, etc. etc. etc. listen er lang.

 

Ingen vil nægte imamerne at prædike, det sikre grundloven dem, men samme grundlov kræver at det gøres under ansvar.

 

Ingen over, ingen ved siden af grundloven.

 

Grundloven!

Den danske grundlov giver borgerene frihed, men det er en frihed under ansvar.

 

Det vil i al sin enkelthed sige, at den enkelte borger er frit stillet til at sige og gøre hvad han vil, MEN han er ansvarlig for sine ord og handlinger.

 

Læs også
Debatten om Morten Østergaard og Pernille Skippers valgalliance med islamister afslører rystende uvidenhed om islam

Det gælder også for Imamer, og Biskopper. Straffeloven sætter de rammer indenfor hvilke det tilladelige befinder sig.

 

Statsborgerskabet pligter.

De som får dansk statsborgerskab, det man før i tiden kaldte ‘naturalisering’ har gennem deres ansøgning gjort sig bekendt med de danske love, og skrevet under på at de vel respektere og overholde dem.

 

Hvis disse efterfølgende gennem deres påvirknings muligheder, ie. religion og status, forsøger opfordre deres tilhængere til omvæltning af det bestående system gennem radikalisering etc., gør de sig skyldig i en grundlovsstridig handling.

 

Lise Lotte Rebel og loyalitet.

Helsingørs biskop Lise Lotte Rebel har da fuldstændig ret i at frihed er loyalitet, det er det der er kernen i det hele.

 

Efter krigen straffede man de danske statsborgere der havde gjort tejneste i Frikorps Danmark, for ikke at have være loyale, til trods for at medlemskab af dette korps var lovliggjort fra officielt hold.

 

Læs også
Ayouty til Ahlers: Forbyd udenlandske imamer i Danmark

Loyalitet.

Er man loyal overfor det samfund hvori man lever, hvis man rådgiver sine trosfælder til handlinger som er i strid med det pågældende lands love?

 

Det er i strid med dansk lovgivning, korporligt at afstraffe  sine, eller andres børn, eller at opfordre der til, uanset hvilken tro man måtte bekende sig til.

 

Det er i strid med dansk lovgivning at opfordre til, og at udøve polygami, også uanset hvilken tro man måtte bekende sig til, det gælder også for Mormoner, der aldrig har forsøgt at indføre polygami her i landet. Mormoner overholder landets love.

 

Ytringsfriheden og statsborgerskabet.

Når talen falder på ytringsfriheden er den ikke grænseløs, heller ikke i Danmark. Der er mange ytringer der er strafbare. Blasfemi er f.eks. strafbart, særlige ytringer vedrørende kongehuset er strafbare, osv, osv., disse begrænsninger anerkender vi alle som værende rimelige. Det er en fornuftig balancegang.

 

Det er ikke en menneskeret at have et dansk statsborgerskab. Hvis man søger og får dansk statsborgerskab, skal disse erindre sig at det er dem der ønsker dette, ikke et af staten dem pålagt forhold.

 

Læs også
Imam kræver udslettelse af kristne, jøder og ateister – men han har intet problem med at nasse på deres samfund

Kan man ikke lide lugten i bageriet, så forlad det, hellere igår end idag.

 

Når man opnår statsborgerskab i et fremmed land er det vel fordi man finder, at kunne acceptere de der herskende forhold, ikke for at undergrave og omstyrte dette samfund. Det forventes med rette at naturaliserede danskere er loyale overfor samfundet.

 

Det er måske en loyalitet der har lidt snævre grænser for naturaliserede danskere, end det kan forventes at etniske danskere kan have. De etniske borgere har ikke valgt deres statsborgerskab, det er så at sige medfødt.

 

Til gengæld er vi etniske danskere opdraget i den ånd som det danske demokrati virker under, i bund og grund er vi meget tilfredse med den ånd.

 

Dermed ikke sagt at der ikke er forhold vi kunne tænke os ændret, men disse ændringer skal forgå i den danske demokratiske ånd, ingen anden.

 

Vi skabte dette samfund gennem generationer, det er vores.

Vi har skabt dette samfund, et samfund som vi synes passer bedst til os. Det er vores land, vores demokrati, vores kongehus, og vi har en ret til at forsvarer os mod udefra kommende trusler, deriblandt udenlandske/danske Imamer, der gennem deres prædiker medvirker til radikalisering af deres menighed, dette er bare ikke i orden.

Læs også
“En mand bør ikke udspørges om, hvorfor han slår sin kone” – Shariaråd holder hånden over seksuelt misbrug i Storbritannien

 

Det er ikke en menneskeret at radikalisere andre til at begå ulovlige handlinger, målet helliger ikke midlet. Det er ikke en menneskeret, at misbruge ytringsfriheden til at prædike had til det samfund hvori man lever.

 

Biskopperne.

De gode biskopper bør nok erindre sig, at de i et muslimsk land ingen rettigheder har, og at de i mange muslimske lande ville være forfulgt, og dem forbudt at udbrede deres tro, i disse lande trædes alle menneskerettigheder under fode.

 

Biskopperne bør måske have i erindring at kristendommen er en stats religion i Danmark, ligesom i England og andre vestlige lande.

 

Krig.

Den franske præsident F. Hollande har klart udtrykt det, Europa er i krig. I en krig har man ret til at forsvare sig med de midler der er til rådighed.

 

Under sidste verdens krig blev alle, om hvem man mente kunne udgøre en fare for nationens sikkerhed interneret i lejre. I England og USA alle tyskere, italienere og japanere.

Læs også
Imam: ”Den kristne jul er en større fare end terrorangreb” – journalist støder på hadefulde budskaber overalt i moskeer

 

Skal man holde sig til Holande skulle man måske internere alle muslimer i Danmark indtil krigen er vundet. Et passende sted ville være den grønlandske indlandsis. Briterne sendte krigsfanger til Canada for at sikre sig at de ikke kom tilbage til Tyskland.

 

Så dette til de utilpassede og utilfredse Imamer, nu og i fremtiden! Skik følge eller land fly!

 

Lad os forsvare os, lad os gøre det før det er forsent.

 

Jørgen Casse

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…