Vindmølleejerne danser henrykte omkring guldkalven, mens forbrugerne lider under virkningerne af “den grønne syge”

Colourbox

I et svar til Folketinget i august måned henviser klima- og energiministeren på baggrund af tal fra Energistyrelsen, at den måske kommende havmøllepark Kriegers Flak forventes at udløse en PSO-regning til danske el-forbrugere på 13,3 mia.kr.

 

Forudsætningen er, at markedsprisen vil være 25-35 øre / kWh. Imidlertid har markedsprisen gennem flere år haft en faldende tendens, bl.a. på grund af tilkomsten af nye havmølleparker.

 

Den gennemsnitlige markedspris for 2015 er nu kun 17,7 øre / kWh. Havmølleparkerne er lige glade, for de er lovgivet en fast pris på deres produktion. Forskellen mellem den faste og markedsprisen betales af el-forbrugerne.

 

Men mit regneark viser, at for el-forbrugerne stiger PSO-regningen til bare den ovennævnte park nu stiger til 27,1 mia. kr. De skal nemlig også betale moms. For en kommende Horns Rev III bliver beløbet 14,8 mia. kr.

 

Medregnes de 5 i drift værende havmølleparken, stiger tallet til den uhyrlige sum af 81,6 mia. kr. Det kræver da vist en pause for at fordøje den kendsgerning af “grøn” favorisering uden sidestykke i dansk erhvervsliv.

 

Er det mon den rigtige løsning med flere vindmøller?

 

Bedrageri

Men det bliver værre endnu. For år tilbage protesterede møllebranchen kraftigt, når man henviste til analyser, som klart viste, at overskudsproduktion fra vindmøllerne resulterede i eksport af denne. Nu om dage praler branchen af det.

 

Problemet er, at den eksporterede energi sælges til markedsprisen. Men hvem betaler så tilskuddet?

 

Ja, det gør de danske el-forbrugere gennem PSO-afgiften + moms selvfølgelig.

 

Velrenommerede kilder anslår den eksporterede andel til udgøre 50 % produktionen, hvorefter prisen i relation til ovenstående bliver 40,8 mia. kr. Denne enorme sum betaler de danske el-forbrugere for en produktion, som de slet ikke selv får leveret.

Læs også
Rettelse i artiklen: Det regner med mikroplast – fra vindmøller!

I almen jura betegnes noget sådan som bedrageri.

 

Ulovlig statsstøtte

En EU-dom har erklæret den franske statsstøtte til vindmøller ulovlig. Det samme resultat er EU-kommissionen kommet til vedrørende den danske støtte. Den misere har man tænkt sig at løse ved at lade støtten være en del af finansloven. Hvad kaldes den slags fifleri? Bedrageri?

 

Om støtten kommer gennem det statsejede Energinet.dk via den opkrævede PSO-afgift eller kommer direkte fra statskassen via opkrævede skatter giver vel ikke en saglig og logisk begrundelse for ikke at betegne den som statsstøtte.

 

Bedrageri 2

At VW-koncernen har bedraget med deres snydesoftware er vist gået op for enhver. At bruge den slags tricks kunne vi danskere da vel ikke finde på. Og dog – et eksempel er for nylig dukket frem.

 

Som bekendt er støj fra vindmøller et stærk omdiskuteret emne, hvor påstande om gener for naboer strider mod ejernes og branchens opfattelse.

 

Læs også
En realistisk energiaftale, der sikrer forsyningssikkerheden – er det for meget at bede om?

I vindmøllebekendtgørelsen står der i kapitel 2, Krav til vindmøller, følgende udsnit:

 

§ 4. Den samlede støjbelastning fra vindmøller må ikke overstige følgende værdier:

 

44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s

 

42 dB(A) ved en vindhastighed på 6 m/s

 

Myndighederne siger altså, at kun ved disse to vindhastigheder, 6 og 8 m/s skal støjgrænserne overholdes. Ellers kan man bare “støje” derudad. Jamen så indbygger man blot en software i møllens styresystem, som dæmper møllens produktion og derved støjen ned under grænseværdierne ved disse to vindhastigheder.

 

Et dansk firma angiver i dets skrift “The world leading software project design and planning” hvordan den såkaldte “Danish model” , løser det problem ved anvendelse af dets software i møllestyringen. “Keine Hexerei nur Behändigkeit”, som også VW sikkert har sagt.

 

Læs også
Vred læser: Jeg bliver tvunget til at spise halalkød og betale til muslimske organisationer

Formanden for Vindmølleindustrien Jan Hyllebjerg har godt nok – som sædvanligt – benægtet kendsgerningerne, men har i mine øjne for længst mistet sin troværdighed.

 

“Den grønne syge”

Vindmølleejerne danser henrykte omkring guldkalven, mens forbrugerne lider under virkningerne af “den grønne syge”, som hærger det ganske land.

 

At påstået menneskabt udslip af CO2 skulle være årsagen til sygen er behændigt antaget, besluttet og misbrugt – men aldrig bevist.

 

Niels Gundersen, næstformand i Frie Elforbrugere

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…