Vi skal være herre i eget hus

Folkeafstemningen den 3. december handler om HELE vores retsforbehold, og om hvorvidt vores fortsatte tilknytning til Europol skal ske gennem afgivelse af dansk selvbestemmelse eller via en parallelaftale.

 

Afstemningen handler også om retspolitik i bred forstand, om asyl- og udlændingepolitik, og om hvor meget magt Danmark skal afgive til EU’s overstatslige institutioner.

 

Der har været diskuteret frem og tilbage i ugevis, ja i månedsvis. Men det handler også om noget, der stikker meget dybere. Det handler om, hvem vi er, og hvem vores efterkommere skal være. Jeg håber, at danskerne vil stemme nej, og dermed reelt sige ja til at vi danskere skal være herre i eget hus. For når alt kommer til alt, så er det et spørgsmål om man mener, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt med nationalstaten som rammen om folkestyret, eller om afgørelserne skal rykkes længere væk fra borgerne.

 

At stemme nej den 3. december er det samme som at udtrykke et folkeligt og politisk ønske om at værne om vores suverænitet og vores nation. Det er ikke et nej til at samarbejde med andre lande eller med internationale organisationer, men det er udtryk for et ønske om at vi som nation også skal kunne stille krav til sådant et internationalt samarbejde, for det er kun ved at stå fast på vores ret til selvbestemmelse, at vi kan respektere os selv, og dermed forvente respekt fra andre.

 

Vi vender ikke ryggen til andre ved at sige nej, men vi risikere at vende ryggen til os selv, og vi risikere at fratage fremtidige generationer muligheden for at præge udviklingen i Danmark, fordi vi med et ja træffer en beslutning, som helt urimeligt binder kommende danskere. Et nej til mere EU den 3 december er det eneste rigtige valg.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…