Verdens ’befolkningsoverskud’ er på vej til Europa, som er ved at være overbefolket

Skærmprint BBC

Overbefolkning og mangel på sund fornuft ødelægger jorden

Jeg bliver – et kort øjeblik – blød om hjertet ligesom Inger Støjberg, når hun fortæller om mødet med en ulykkelig ung familie med 5 små søde børn i en flygtningelejr i Jordan.

 

Men det er da totalt uansvarligt at sætte 5 børn i verden i deres situation. I samme flygtningelejr med 80.000 beboere er der ca. 80 fødsler om ugen, hvilket resulterer i 4-5.000 flere mennesker om året, så på ti år vil det betyde næsten 50.000 flere mennesker, der skal have forplejning og igen føder flere børn – og dette er fra bare én flygtningelejr.

 

Børnene kan være nok så søde, men de bidrager til familiens håbløse situation – og til flere flygtninge! Der vil være nogle ældre, der dør, men tilvæksten er stor.

 

I en flygtningelejr bør man hjælpe kvinder med prævention – mænd vil nok ikke?

I en bjergegn kan det være svært at nå ud til alle kvinder, men i en flygtningelejr må det være let.

 

Tilvæksten i den globale befolkning er årsag til store problemer i dag og resulterer i konflikter, mangel på vand, forurening og farlige klimaændringer. Det er overbefolkning, der gør, at folk migrerer til andre lande, hvor der er bedre levevilkår og plads, men de er sjældent velkomne!

 

Mange velhavende og uddannede mennesker flygter og efterlader fattige tilbage

I Syrien var der i 1930 ca. 2,8 mio. indbyggere, og inden folk flygtede fra landet, var befolknings­tallet i 2013 steget til 23 mio. med en prognose på 36 mio. mennesker i 2050.

 

Overbefolkning skaber frustrationer, når der ikke er mad, arbejde og plads til alle, men det gør ikke problemet mindre, når de veluddannede flygter og efterlader fattige folk uden uddannelse tilbage. Det bliver vanskeligere at genopbygge landet igen – efter krigen!

 

Krigen i Syrien skal stoppes

Krigen har varet i over 4 år og begyndte pga. tørke i landområderne, hvor en befolkningstilvækst gjorde, at der ikke var mad og vand til alle. Mange mennesker strømmede ind til byerne, hvor de heller ikke kunne få arbejde, mad og bolig. Det skabte uro og oprør.

 

Læs også
Alle vore miljøproblemer ville være lettere at løse med færre mennesker, og sværere – og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker (David Attenborough, 1926-)

Forskellige grupper af oprørere vil dog ikke være i stand til at skabe en stabil stat, hvis man ikke sørger for at holde religionen på afstand. En ny islamisk stat er ikke løsningen, så hellere en aftale med Assad.

 

Stormagterne bør sammen finde en løsning for at stoppe krigen i Syrien

Det er meget dårlig timing med den diplomatiske krise mellem Rusland og Vesten, hvor man med sanktioner graver grøften lidt dybere. Gashanen fra Rusland er dog ikke lukket, da man er afhængig af energien – og sanktioner, som man lavede mod Cuba, og som varede i 54 år, er ikke noget godt eksempel. Man burde for længst have kommunikeret bedre med mere diplomatisk fornemmelse.

 

Selvom det er befolkningstilvæksten, der har skabt problemerne, ser det ikke ud til, at krigen har ændret folks adfærd. De bliver ved med at føde mange børn, som om det er løsningen på alt. Det bliver ikke engang drøftet, når hjælpeorganisationerne stiller op for at hjælpe. Der bør kun ydes hjælp, hvis der samtidig indføres familieplanlægning, så den globale befolkningstilvækst standser.

 

Menneskepligterne, artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar

Der skal ske en holdningsændring – især i Afrika. En somalisk mand sagde engang på dansk TV, at det var somalisk kultur at få mange børn. Denne kulturberigelse er farlig for klodens tilstand, og man kan ikke bremse den globale opvarmning uden at bremse befolkningstilvæksten. Det er også lettere at give sine børn en god opvækst og uddannelse, hvis man kun har 2 i stedet for 10 børn.

 

Diskussionen herhjemme er uden fokus på den langsigtede virkning, overbefolkning har på klimaet. Årligt bliver der 80 mio. flere mennesker i verden, og hvert menneske udleder årligt 4 t CO2 – nogle meget mere.

 

Læs også
Valget bliver et klimavalg, men det vigtigste – befolkningstilvæksten – glemmes!

I Californien og andre steder har klimaændringer med tørke og oversvømmelser gjort det vanskeligt at dyrke de sædvanlige afgrøder, og i fremtiden vil der blive stor vandmangel – ikke bare til drikkevand, bad og toiletskyl men også til produktion af fødevarer. Der skal fx

4.000 l vand til at dyrke 1 kg hvede

16.000 l vand til at producere 1 kg oksekød

20.000 l vand til at dyrke 1 kg kaffe

 

Menneskepligterne, artikel 9: Alle mennesker har pligt til at fremme en bæredygtig udvikling i hele verden

Når problemerne kommer nærmere, tages mere fornuftige beslutninger fx til familie­plan­læg­ning og hjemsendelse af flygtninge, når krigen er forbi. Jo længere tid, der går, jo sværere vil det blive. Alle fødte børn kan man ikke proppe tilbage igen, men ufødte, uønskede børn bør forblive ufødte. For tiden har såkaldt begavede mennesker begravet den sunde fornuft i blød­søden­hed mod menne­skets ufornuft. Et overbefolket Europa med mange parallelsamfund vil blive et ufredeligt Europa!

 

Jonna Vejrup Carlsen, www.global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…