TV-stationerne støtter Thornings valgkamp

Foto: Privat

Regeringens top holdt i går pressemøde om en ny plan, der afsætter 39 milliarder kr. til velfærd.

 

I virkeligheden var det hverken nogen rigtig plan eller noget rigtigt pressemøde.

 

”Planen” bestod i hovedsagen i genopvarmning af velkendte forslag.

 

Og pressemødet var reelt et valgmøde. Det drejede sig ikke meget om ”planens” konkrete dele. Formålet var i stedet at trække den politiske modsætning op, især mellem Socialdemokraterne og Venstre.

 

Venstre skulle fremstilles som partiet for nulvækst og nedskæringer på velfærd. Socialdemokraterne/regeringen skulle fremstilles som dem, der vil gøre mere for de syge, de ældre, de unge, børnefamilierne, naturen osv.

 

TV-stationerne

TV-stationerne spillede med og præsenterede de genopvarmede forslag, som om regeringen havde spillet ud med en ny og spændende plan, der fortjente indgående opmærksomhed.

 

Man dækkede også pressemødet som et pressemøde og ikke som et indlæg i valgkampen. Derfor gav man Helle Thorning næsten hele scenen som statsminister.

 

Oppositionens leder Lars Løkke fik kun meget sparsom plads til at udtale sig.

 

Når der nu reelt var tale om valgkamp, havde det været nærliggende at give ham mulighed for at fremlægge sine synspunkter i mere end tre sætninger og på en central plads i sendefladen. Men det  var Thorning over det hele.

 

Dækningen efterlod det indtryk, at TV-stationerne støtter Thornings valgkamp.

Læs også
TV2 gik over stregen i forhold til Dansk Folkeparti, men trækker nu tilsyneladende i land

 

Politisk slagside

TV-dækningen var ikke bare skæv, når det gælder rammerne, altså taletid og den slags. Den var også skæv i forhold til det politiske indhold. Og det var nok så alvorligt.

 

Journalisterne slugte Thornings version af, hvad der er den centrale forskel mellem Socialdemokraterne og Venstre. Den går ud på, at Venstre vil have offentlig nulvækst, mens Socialdemokraterne vil have en vækst i det offentlige forbrug på 0,6 procent.

 

Men valgopgøret mellem Socialdemokraterne og Venstre drejer sig om noget langt mere fundamentalt:

 

Socialdemokraterne vil føre valgkamp på at dele flere penge ud i offentligt forbrug.

 

Venstre vil føre valgkamp på at lette økonomien for de mennesker, der tager et arbejde – i form af skattelettelser. Her ligger vægten ikke på offentligt forbrug, men på arbejde og produktion og velstand.

 

Læs også
Dansk Folkeparti ikke velkomne i området – partimedlemmer truet med tæsk og køller, da de ville hænge valgplakater op

Oplagte muligheder

Den modsætning blev der talt meget, meget lidt om i TV-stationernes dækning. De havde ellers i går to helt oplagte anledninger til at gøre det:

 

Dansk Arbejdsgiverforening kunne oplyse, at tre fjerdedele af de nye job, der er skabt på det seneste, er gået til udlændinge. Der er altså et stort behov for at give danskere en større tilskyndelse til at tage det arbejde, der er.

 

Men dette indgik praktisk talt ikke, når TV-stationerne ridsede valgets økonomiske hovedtema op.

 

Der var også en anden oplagt anledning til at pege på produktion og danske arbejdspladser som et hovedtema ved valget:

 

TV-stationerne gav en omfattende dækning af skønnene for den økonomiske vækst. Melodien var hele vejen, at nu går det godt.

 

Men kendsgerningen er, at Danmark har en lavere vækst end en stribe af de lande, vi normalt sammenligner os med. Det blev praktisk talt ikke nævnt.

Læs også
Danmark går til valg i en stemning af mistillid til politikerne og utilfredshed med demokratiet – det stiller enorme krav til blå bloks valgkamp

 

Igen kunne det ellers være udgangspunkt for at tale om vækst og arbejdspladser som valgtema og ikke bare velfærd. Altså Løkkes tema og ikke bare Thornings.

 

Løkke blev brutalt klippet i stykker

Et indslag i TV-Avisen kl. 21.30 kan illustrere den politiske slagside i sin mere ekstreme form.

 

Her kunne en journalist endnu engang fortælle, at valgets store tema var det, som Helle Thorning opridsede: En offentlig vækst på 0 mod en offentlig vækst på 0,6 procent.

 

Journalisten belyste så forskellen med et sygehus som eksempel. Underforstået: Thorning vil give sygehusene flere penge, det vil Løkke ikke.

 

Men Venstre har gang på gang understreget, at sygehusene er undtaget fra nulvækst. Faktisk vil Venstre nærmest give flere penge til sygehusene end regeringen.

 

Læs også
De Radikale angriber Socialdemokratiets udlændingepolitik og sender Mette F. i krise

Efterfølgende var der et ultrakort interview med Løkke. Her nåede han at sige, at der da var steder, hvor Venstre ville skære ned – og så blev resten brutalt klippet væk, selv om Løkke tydeligvis var midt i en sætning!

 

Seerne fik ikke Løkkes egne eksempler på, hvor han var parat til at skære. Indslaget efterlod det indtryk, at det blandt andet drejede sig om sygehusene.

 

Men Løkke siger, at han blandt andet ville finde pengene ved at skære i udviklingsbistanden og reducere udgifterne til flygtninge.

 

Han har folkelig opbakning til denne prioritering, og det var måske grunden til, at journalisten ikke ville have det med.

 

Man frygter det værste

I forbindelse med valget i 2007 gennemførte undertegnede en undersøgelse af TV-dækningen af valgkampen. Den viste en stærk politisk slagside til fordel for rød blok – særlig stærk i DR.

 

Ved valget i 2011 blev en sådan undersøgelse ikke foretaget. Umiddelbart var indtrykket dog, at TV-stationerne holdt sig noget mere i skindet.

Læs også
Dansk Folkeparti vigtigste opgave er at bevare selvtilliden og føre en valgkamp, der ikke bliver dikteret af Journalistisk Venstreparti

 

Men man frygter det værste for den kommende valgkamp efter at have fulgt dækningen af optakten.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…