Sundhedsområdet: Forskel på rød og blå

Colourbox

Patientforeningen stiller konkrete spørgsmål til de politiske partier forud for det kommende valg.

 

Frihed for patienterne til at vælge det hospital, de har størst tillid til?

 

Lighed mellem alle sygehuse.

 

Eneste indtægt skal være honorar for udført behandling og pleje ud fra fastsatte takster tilsvarende DRGtakster?

 

Ens regler for offentlige og private sygehuse også ang. husleje og inventar?

 

Indførelse af takster for akut modtagelse på linje med alle andre hospitalsydelser?

 

Omkostninger til uddannelse af hospitalspersonale er en uddannelsesomkostning på linje med al anden offentligt betalt uddannelse og skal som sådan betales af det offentlige uddannelsessystem?

 

Afskaffelse af favorisering af offentlige virksomheder f.eks. regler om, at der skal være ventetid i offentlige virksomheder inden der må vælges privat behandlervirksomhed?

 

Patientforeningen ønsker mest mulig fokus på det paradoksale i, at kun meget få går ind for offentligt monopol, f.eks. på fødevareområdet.

 

De fleste ved, at mennesker sulter i de lande, hvor der er offentligt monopol på fødevareområdet.
Tilsvarende siger vi nej tak til at skulle benytte offentlige autoværksteder, telefonselskaber, offentligt beklædningsindustri, fly/rejsebranchen eller bilsyn?
Ang. bilsyn så resulterede bruddet med offentligt monopol i, at ventetid på 3 mdr. blev ændret til alle de tilbud, vi nu nyder fordel af.
Patientforeningen vil gerne have klart svar på de politiske partiers holdning til mere frihed og konkurrence på hospitalsområdet.

 

Når det er logisk for de fleste, at offentligt monopol normalt absolut ikke er en fordel for kunderne, hvorfor skal vi så tro, at offentligt monopol er det bedste på hospitalsområdet, spørger Patientforeningen.

Læs også
Kvinder sætter fokus på cannabis som medicin

 

PATIENTFORENINGEN

 Erik Bach Formand   Telefon 60130012 e-mail: [email protected] www.patientforeningen.dk

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…