Studerende består, selvom de burde dumpe – rektor og minister synes, det går fint

Sofie Carsten Nielsen (collage)

En ny undersøgelse fra Berlingske Research viser, at tre ud af ti professorer og lektorer har ladet studerende bestå, selv om deres faglige vurdering var, at den studerende skulle dumpe. Næsten 1200 universitetsundervisere har deltaget i undersøgelsen.

 

Rektor på Københavns Universitet Ralf Hemmingsen, som også er formand for rektorkollegiet, har kommenteret undersøgelsens resultat i Berlingske. Rektors reaktion virker mest, som om den hører hjemme i en Monty Python sketch; til trods for det håbløse udgangspunkt fastholder han nemlig, at det går godt med det faglige niveau, og at papegøjen stadig er i live.

 

Ralf Hemmingsen skriver opstemt til Berlingske: ”Det er godt, at lidt over seks ud af ti af de adspurgte ikke lader studerende bestå uretmæssigt. Og det fortæller mig, at billedet af, at mange studerende kommer for let igennem universitetet, ikke stemmer overens med virkeligheden”.

 

Når mere end tre ud af ti undervisere lader studerende bestå uretmæssigt, vil de fleste, der ikke er rektorer på Københavns Universitet, nok konkludere det stik modsatte, nemlig at mange studerende rent faktisk kommer for let igennem deres universitetsuddannelse.

 

Det er rigtig svært at forestille sig en direktør for en privat virksomhed, som ville være tilfreds med, at ca. 1/3 af medarbejderne ikke udførte en væsentlig del af deres arbejde korrekt, men det er åbenbart helt acceptabelt, når det kun drejer sig om de skatteyderbetalte danske universitetsuddannelser.

 

Berlingskes undersøgelse bekræfter i øvrigt resultaterne fra en tilsvarende rundspørge, som DR udførte i 2013, hvor 22 % af de adspurgte universitetsundervisere angav, at de havde ladet ukvalificerede studerende bestå.

 

Den nedslående tilstand er en naturlig konsekvens af det forøgede studenteroptag på universiteterne samt universiteternes økonomiske afhængighed af beståede eksaminer (taxametersystemet). DR’s rundspørge viste da også, at mere end halvdelen af universitetsunderviserne mente, at det stigende antal studerende fik uddannelsernes kvalitet til at falde.

 

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen udtaler til Berlingske: ”Det er dybt problematisk, at der er undervisere, der lader studerende, som ikke har faglighed til det, slippe igennem”. Desværre sender ministeren derefter aben videre til universiteternes ledelser, og så er man jo sikker på, at der ikke sker mere i den sag – DR’s undersøgelse fra 2013 fik ingen konsekvenser, og det vil sikkert gå på samme måde i denne omgang.

 

Sofie Carsten Nielsen mener egentlig også, at det går rigtig fint på universiteterne. For et par uger siden proklamerede hun i Jyllands-Posten: ”Jeg tror grundlæggende på de studerende, og jeg har tillid til uddannelsesinstitutionerne, for de danske uddannelser er gode”. Ministerens optimisme baserer sig kun på tro. De mange undersøgelser, som dokumenterer, at det faglige niveau bevæger sig i den gale retning, lader til at prelle helt af på de øverste ledelsesniveauer i uddannelsessektoren, hvor flere af de ansvarlige tilsyneladende helt har tabt jordforbindelsen.

 

Som et nyt tiltag på Københavns Universitet skal vi nu have bederum i vores flere af vores bygninger. Med de nuværende politikere og universitetsledelser er det måske en god idé. Hvis vi vil undgå, at det faglige niveau på universiteterne falder endnu mere, er vores eneste mulighed nok at fæste lid til de højere magter.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…