Venstremand: Vi skal stoppe menneskesmuglerne ved at gøre som Australien

Det er topmålet af kynisme og griskhed, når menneskesmuglere sender flygtninge på tværs af Middelhavet i gamle synkefærdige både. Der spindes guld på fattige afrikaneres forståelige håb om et bedre liv i Europa med mulighed for at sende penge hjem til familien i landsbyen.

 

Ofte kommer overfyldte både i havsnød – og så skal passagererne naturligvis reddes fra druknedøden af forbipasserende skibe. Men hvordan standser vi bedst denne lukrative og kyniske forretning?

 

Nogle foreslår, at EU skal sørge for, at bådflygtninge som standard tages i land i Sydeuropa med efterfølgende fordeling til alle lande i Europa.

 

Andre foreslår, at vi lader os inspirere af Australien, der har sat en effektiv stopper for menneskesmuglerne. Jeg er klart tilhænger af det sidste. Hvis Europa blot fordeler flygtningene, så giver man for alvor vind i sejlene til menneskesmuglerligaerne, der givetvis kan mangedoble deres omsætning i årene frem.

 

Og de europæiske lande påføres store økonomiske udfordringer og enorme problemer med at integrere mennesker med en komplet anderledes kulturel baggrund. Det kan på længere sigt føre til ustabilitet og konflikter i Europa. Desuden hjælper vi ikke de mange fattige og desperate mennesker i Afrika ved at hjælpe den lille andel, der har penge og energi til at kæmpe sig vej mod Europa.

 

Jeg vil derfor foreslå følgende 5 punkts plan:

 

1. Europa skal følge Australiens eksempel og lave en kraftig kampagne i hele Nordafrika om, at bådflygtninge ikke lukkes ind i Europa. Bådflygtninge, der reddes på havet, bringes tilbage til Nordafrika. Det vil ødelægge menneskesmuglernes forretning med et slag.

 

2. EU skal snarest gå i gang med en kombineret humanitær og militær operation, der har til formål at etablere sikrede og velforsynede flygtningelejre i Nordafrika, så de mange reddede og afviste bådflygtninge har et sikkert sted at komme til. 3) Med ressourcer fra EU og i samarbejde landene i Nordafrika – evt. støtte af NATO – bør der snarest iværksættes en effektiv operation, der har til formål at arrestere og retsforfølge de kyniske menneskesmuglere.

 

4. EU skal tage initiativ til en slagkraftig og koordineret plan for målrettet udviklingsbistand til de afrikanske lande, hvor fattigdomsflygtningene kommer fra. I denne plan bør indgå hjælp til opbygning af ordentlige sikkerhedsstyrker – dvs. politi og militær under demokratisk kontrol, som er forudsætningen for, at der opnås effekt for udviklingsbistanden.

 

5. Danmark bør sammen med andre EU-lande tage initiativ til et serviceeftersyn af de forældede konventioner, som slet ikke tager højde for nutidens udfordringer med fattigdomsflygtninge og menneskevandringer.

 

Læs også
FN har ikke en effektiv håndtering af klodens befolkningseksplosion

Vi er alle optaget af at hjælpe mennesker i nød. Men vi er ligesom som australierne nødt til at kombinere vores humanistiske grundsyn med realisme. De kyniske menneskesmuglere skal stoppes – ikke støttes yderligere gennem en fejlslagen europæisk politik.

 

De velstående lande må og skal blive bedre til en koordineret og slagkraftig kamp mod fattigdom og korruption i Afrika. Og vi skal forebygge en fremtidig destabilisering af Europa som følge af en massiv folkevandring hertil.

 

Flygtninge skal som grundprincip hjælpes i deres nærområde. Det gælder også fattigdomsflygtninge fra Afrika. Så hjælper vi nemlig langt flere nødstedte og fattige mennesker for de samme penge. Hvor der er vilje, er der vej.

 

Kristian Pihl Lorentzen, MF og medlem af Retsudvalget for Venstre

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…